Exposition

Strategian sisäistäminen (2022)

Mia Seppälä

About this exposition

Tämä ekspositio asetettaa yksittäisen taiteellisen teon laajempaan julkiseen keskusteluun yliopistopolitiikan rakenteellisen kehittämisen synnyttämien ajatuksien liepeiltä. Eksposition keskeinen elementti on videoperformanssi ”Internalizing The Strategy”, joka tapahtuu kaikille avoimessa julkisessa paikassa - Eduskuntatalon edessä. Strategia tulee vastaan mitä moninaisimmissa yhteyksissä. Tuntuu siltä, että kaikilla pitää olla oma strategiansa. Kunnat, yritykset, urheiluseurat, päiväkodit, korkeakoulut esittävät kilvan omia strategioitaan, mutta miten on strategian sisäistämisen laita? Yliopistojen strategioissa painotetaan maailman muutoksen mukanaan tuomiin vaatimuksiin reagoimista, johon yliopistoilla on korkeatasoista osaamista tuottavina instituutioina mahdollisuus ja suoranainen velvollisuus. Muutoksesta tuotetaan mielikuvia, jotka esitetään sekä pelottavina uhkakuvina, että mahdollisuuksia tarjoavina positiivisina kehityskulkuina. Asiantuntijakielen tarkoituksena on saada tietyt valinnat tuntumaan tarpeellisilta ja hyödyllisiltä. Tähän kieleen on upotettu tietty edistymisen vaatimus ja lupaus, jota on vaikea vastustaa. Ekspositio pyrkii havainnollistamaan ja koettelemaan strategian sisäistämista taiteellisin keinoin, joka on suhteessa vaatimusten absurdiin luonteeseen. Menetelmänä käytetään tekijän itse kehittelemää "poismaalaamisen" tekniikkaa, jonka lähtökohtana on digitaalisen valokuvan tai tekstin siirtäminen painomenetelmillä maalauspohjalle. Valittu kuva tai teksti liittyy olemassa oleviin rakenteisiin, formaatteihin ja vakiintuneisiin ajattelu- ja menettelytapoihin. Poismaalaamisessa tehdään näkyväksi merkityksen häilyvyys - teksti/kuva on ihmisen mielikuvien rakentama. Se on purettavissa ja uudelleen tulkittavissa. Kuvan rakentaminen tapahtuu strategiatekstin poistamisen kautta. Poistamisen on määrä virittää useita rinnakkaisia tulkintamahdollisuuksia, jotka liittyvät esimerkiksi tekstin/kuvan pysyvyyteen, kirjoittamisen, poispyyhkimisen ja päällekirjoittamisen suhteeseen sekä Taideyliopiston strategian osalta säädösten valta-asemaan.
typeresearch exposition
keywordsUniversity politicy, strategy, image, absence, speech recognition, bodily act, performance; re-enactment; public places
date29/10/2021
published25/10/2022
last modified25/10/2022
statuspublished
share statusprivate
copyrightMia Seppälä
licenseCC BY-NC-ND
languageFinnish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/1403538/1403539
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.1403538
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue19. Making Artistic Research Public


Simple Media

id name copyright license
1403594 Internalizing The Strategy_2021 Mia Seppälä CC BY-NC-ND
1403752 strategia_0 Mia Seppälä All rights reserved
1403756 strategia_1 Mia Seppälä All rights reserved
1403764 strategia_2 Mia Seppälä All rights reserved
1403794 TAYO_strategia Mia Seppälä All rights reserved
1404251 mouffe Mia Seppälä All rights reserved
1404341 Internalizing The Strategy Mia Seppälä All rights reserved
1404503 Kerttulinkujalla lokakuussa 2021 Mia Seppälä All rights reserved
1404506 Kerttulinkuja lokakuu 2021 Mia Seppälä All rights reserved
1404522 Edelleen Kerttulinkujalla lokakuussa 2021 Mia Seppälä All rights reserved
1404530 Kerttulinkuja 2021 Mia Seppälä All rights reserved
1404553 Kuvataideakatemia Mia Seppälä All rights reserved
1404565 Arkadia Mia Seppälä All rights reserved
1404570 Sisäistäminen 1 Mia Seppälä All rights reserved
1404575 maalaus 2 Mia Seppälä All rights reserved
1404583 maalaus 1 Mia Seppälä All rights reserved
1404597 Juoda 2 Mia Seppälä All rights reserved
1482452 muistilappu_näyttökuva 2022-1-5 kello 11.37.20 Mia Seppälä CC BY-NC-ND
1482555 Muistiinpano Gotlanninkatu 13 Mia Seppälä All rights reserved
1483683 taideyliopiston-strategia-2021-2030 Taideyliopisto All rights reserved
1535286 rc_iconsmall research catalogue Public domain

Comments are only available for registered users.