Exposition

Circular Bowing, Cyclical Work (2022)

Karin Emilia Hellqvist

About this exposition

en
Circular Bowing, Cyclical Work explores the collaboration between composer Henrik Strindberg and myself, violinist Karin Hellqvist, from my viewpoint as performer and co-creator. On my initiative, as part of my PhD in artistic research at the Norwegian Academy of Music in Oslo, a cyclical collaborative practice is being developed. Our process differs from the conventional separation of roles that I have so far experienced as a performer of contemporary Western classical music. The exposition highlights how my understanding of the emerging concept of 'the artistic palette' develops through the shared work and dialogue around Cirkulära Stråk for violin and electronics, when expanding my practice and establishing a new work mode. Through examples from the artistic process, the exposition aims at further unfolding how we as collaborators develop ways of challenging each other. A keyword for my defiance of the traditional and formal task division, is the search for connection – connection to my collaborator, the work, and the embodied knowledge of my artistic palette. The exposition comprises written reflections, transcribed dialogue and sketches as well as video and audio documentation. Documentary video conversations are held in Swedish with English subtitles.

sv
Expositionen Circular Bowing, Cyclical Work belyser samarbetet mellan kompositör Henrik Strindberg och mig, violinist Karin Hellqvist då vi tillsammans skapar verket Cirkulära Stråk för violin och elektronik. Reflektionen är skriven ur mitt perspektiv som medskapare och musiker. På mitt initiativ och som en del av mitt konstnärliga doktorandarbete vid Norges Musikkhøgskole i Oslo, utvecklar vi tillsammans en cyklisk, kollaborativ praktik. Processen skiljer sig från den konventionella rollfördelningen mellan kompositör och musiker som jag hittills har upplevt inom nutida klassisk konstmusik. Expositionen illustrerar även hur min förståelse av begreppet the artistic palette, den konstnärliga paletten, utvecklas. Detta möjliggörs genom dialogen med Henrik och de nya arbetssätt som utvecklas under processen. Genom att dela material ur den konstnärliga processen vill jag belysa hur vi som samarbetsparter ger varandra konstnärliga utmaningar. Ett ledord i mitt ifrågasättande av den traditionella rollfördelningen mellan kompositör och musiker blir connection, förbindelse. Under arbetet utvecklas förbindelser till min samarbetspartner, till det musikaliska verket och till den kroppsliga kunskap som min konstnärliga palett rymmer. Expositionen omfattar reflektioner i text, transkriberad dialog och skisser samt ljud- och videomaterial.
typeresearch exposition
keywordscollaborative composition, alternative work methods, artistic identity, connection, artistic palette
date06/12/2021
published17/11/2022
last modified17/11/2022
statuspublished
share statusprivate
copyrightKarin Hellqvist
licenseCC BY-NC-ND
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/1457282/1457283
doihttps://doi.org/10.22501/vis.1457282
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue8. VIS Issue 8


Simple Media

id name copyright license
1457286 Formskiss 29 juni 2021 Karin Hellqvist All rights reserved
1457288 Notated improvisation Karin Karin Hellqvist All rights reserved
1457290 Formskiss Henrik Henrik Strindberg All rights reserved
1461342 anteckning-cirkulära stråk motsols och medsols Henrik Strindberg, Karin Hellqvist All rights reserved
1461501 Tillägg Karin Hellqvist All rights reserved
1461509 Impro 1 Karin Hellqvist All rights reserved
1461513 Improvisation October Karin Hellqvist All rights reserved
1461519 Noterade fragment oktober-impro Karin Hellqvist All rights reserved
1461523 Cirkulära humlor Karin Hellqvist All rights reserved
1474350 utdrag start soloverk Karin Hellqvist All rights reserved
1474353 utdrag 2 book of musics Karin Hellqvist All rights reserved
1474356 utdrag 3 form Karin Hellqvist All rights reserved
1474359 utdrag 5 skratt tempo Karin Hellqvist All rights reserved
1474362 utdrag tempo circular Karin Hellqvist All rights reserved
1474504 Title Karin Hellqvist All rights reserved
1474512 title 2 Karin Hellqvist All rights reserved
1474518 Title 3 Karin Hellqvist All rights reserved
1474523 Title 4 Karin Hellqvist All rights reserved
1474525 Title 5 Karin Hellqvist All rights reserved
1474983 s1000 Karin Hellqvist All rights reserved
1474992 s2000 Karin Hellqvist All rights reserved
1474996 s9000 Karin Hellqvist All rights reserved
1474998 s11000 Karin Hellqvist All rights reserved
1475003 s7000 Karin Hellqvist All rights reserved
1475006 s10000 Karin Hellqvist All rights reserved
1475008 s12000 Karin Hellqvist All rights reserved
1475010 s8000 Karin Hellqvist All rights reserved
1475013 s40000 Karin Hellqvist All rights reserved
1475015 s5000 Karin Hellqvist All rights reserved
1475018 s2000 Karin Hellqvist All rights reserved
1475020 s6000 Karin Hellqvist All rights reserved
1475022 s12000 Karin Hellqvist All rights reserved
1475048 d4000 Karin Hellqvist All rights reserved
1475052 d10000 Karin Hellqvist All rights reserved
1475059 d2000 Karin Hellqvist All rights reserved
1475069 d5000 Karin Hellqvist All rights reserved
1475071 d6000 Karin Hellqvist All rights reserved
1475074 d7000 Karin Hellqvist All rights reserved
1475077 d8000 Karin Hellqvist All rights reserved
1475079 d3000 Karin Hellqvist All rights reserved
1478472 First sketch part 1 Karin Hellqvist All rights reserved
1478538 Cirkulär bas Karin Hellqvist All rights reserved
1478541 impro Karin Hellqvist All rights reserved
1478544 Henrik Test Karin Hellqvist All rights reserved
1635477 Title Karin Hellqvist All rights reserved
1635479 Title Karin Hellqvist All rights reserved
1672382 03 - Strindberg Femte strängen (2009)__44k-16b 1 LAWO Classics All rights reserved
1675503 sketch Karin Hellqvist All rights reserved
1675507 20220603_145528 k h All rights reserved
1675531 impro 6 oktober Karin Hellqvist All rights reserved
1687082 Karin pen pic Karin Hellqvist All rights reserved
1715280 Graphic notation opening Henrik Strindberg All rights reserved
1715284 Improvisation 1 overtone part Karin Hellqvist All rights reserved
1715286 Improvisation 1 timeglass detail Karin Hellqvist All rights reserved
1715290 Improvisation 1 vertical bow Karin Hellqvist All rights reserved
1715573 Video clip cirkulärt 080922 Karin Hellqvist All rights reserved
1777616 1 Video clip cirkulart captions Karin Hellqvist All rights reserved
1777620 2 utdrag tempo circular captions Karin Hellqvist All rights reserved
1777624 3 utdrag start soloverk captions Karin Hellqvist All rights reserved
1777627 4 utdrag 3 form captions Karin Hellqvist All rights reserved
1777632 5 utdrag 2 book of musics captions Karin Hellqvist All rights reserved

Comments are only available for registered users.