Exposition

In circles leading on – folkdance, a choreographic intersection (2022)

Andreas Berchtold

About this exposition

en
This research departs from a study, building on the relation between one’s own embodied cultural constitution and someone’s comprehension of the practice. Dealing with questions on what approaches that are needed to make different perceptions of dance the possibility to contribute to the development of the field. Placing a dancing body in center of the research gives rise to the position which yields the required perspectives. When dancing, the stance of representing a genre is assumed, taken and given in a concrete way, in this case – folkdance within contemporary contexts. Moving in circles through references from different discourses, and by allowing these circles to intersect in practice, the work achieves its critical point of view.

sv
Den här forskningen utgår från en studie som grundar sig på relationen mellan ens egen kroppsliga kulturella konstitution och någons begripelse av praktiken. Frågor ställs om vilka förhållningssätt som krävs för att skilda upplevelser av dans skall ha möjlighet att bidra till utveckling av fältet. Att placera en dansande kropp i centrum för forskningen lyfter fram positionen som skapar behovet av perspektiv. När en dansar är positionen som representant för en genre, förmodad, tagen och given på ett konkret sätt, i detta fallet – folkdans i samtida kontexter. Med rörelse i cirklar genom referenser från skilda diskurser, och genom att låta dessa cirkla få skärningspunkter i praktiken, når arbetet sin granskande ståndpunkt.
typeresearch exposition
keywordsfolkdance, dance, choreography, folkdans, dans, koreografi, skillnad, difference
date14/03/2022
published17/11/2022
last modified17/11/2022
statuspublished
share statusprivate
copyrightAndreas Berchtold
licenseCC BY-NC-ND
languageEnglish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/1571956/1571957
doihttps://doi.org/10.22501/vis.1571956
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue8. VIS Issue 8


Simple Media

id name copyright license
1571959 Bakgrund 2 Andreas Berchtold All rights reserved
1571960 Svart kort 1 - copy Andreas Berchtold CC BY-NC-ND
1571962 Svart kort 2 - copy Andreas Berchtold CC BY-NC-ND
1571964 Svart kort 3 - copy Andreas Berchtold CC BY-NC-ND
1571966 Svart kort 4 - copy Andreas Berchtold CC BY-NC-ND
1571968 Svart kort 5 - copy Andreas Berchtold CC BY-NC-ND
1571970 Svart kort 6 - copy Andreas Berchtold CC BY-NC-ND
1571972 Svart kort 7 - copy Andreas Berchtold CC BY-NC-ND
1571974 Svart kort 8 - copy Andreas Berchtold CC BY-NC-ND
1571976 Svart kort 9 - copy Andreas Berchtold CC BY-NC-ND
1572676 Bakgrund gul:röd Andreas Berchtold All rights reserved
1572677 Runt hål Andreas Berchtold All rights reserved
1572701 Titel Andreas Berchtold All rights reserved
1572711 Titel Andreas Berchtold All rights reserved
1577702 Skärmavbild 2022-03-20 kl. 12.11.57 Andreas Berchtold All rights reserved
1577708 Skärmavbild 2022-03-20 kl. 12.25.46 Andreas Berchtold All rights reserved
1577725 Skärmavbild 2022-03-20 kl. 12.25.46 Andreas Berchtold All rights reserved
1577788 Bakgrund skuren Andreas Berchtold All rights reserved
1578233 Skylt OverConstitution Andreas Berchtold All rights reserved
1578283 Skylt OverComprehension Andreas Berchtold All rights reserved
1578560 Skärmavbild 2022-03-20 kl. 12.25.46 Andreas Berchtold All rights reserved
1578627 Cirkel tonad Andreas Berchtold All rights reserved
1578630 Cirkel tonad Foster Andreas Berchtold All rights reserved
1578663 Cirkel tonad Rutherford Andreas Berchtold All rights reserved
1578669 Cirkel tonad Rutherford Andreas Berchtold All rights reserved
1578686 Cirkel tonad Rutherford Andreas Berchtold Berchtold All rights reserved
1578709 Cirkel tonad Foster Andreas Berchtold All rights reserved
1578744 Cirkel tonad Bhabha Andreas Berchtold All rights reserved
1578784 Cirkel tonad Bhabha Andreas Berchtold All rights reserved
1578813 Cirkel tonad Nordvall Andreas Berchtold All rights reserved
1578825 Cirkel tonad Graves Andreas Berchtold All rights reserved
1578860 Cirkel tonad Russel Andreas Berchtold All rights reserved
1578863 Cirkel tonad Russel Andreas Berchtold Berchtold All rights reserved
1578865 Cirkel tonad Todd Andreas Berchtold All rights reserved
1578872 Cirkel tonad Ling Andreas Berchtold All rights reserved
1578896 Cirkel tonad Sklar Andreas Berchtold All rights reserved
1578926 Skylt OverComprehension Andreas Berchtold All rights reserved
1579142 Cirkel utskurna kort Andreas Berchtold All rights reserved
1579156 Choreography Foster SL - copy Andreas Berchtold All rights reserved
1579159 Choreography Foster SL - copy Andreas Berchtold All rights reserved
1579193 Structure of performance 2 - copy Andreas Berchtold All rights reserved
1579196 Foster rund Andreas Berchtold All rights reserved
1579259 Bakgrund skuren 18 Andreas Berchtold All rights reserved
1579262 Choreography Foster SL Andreas Berchtold All rights reserved
1579271 tonad Andreas Berchtold All rights reserved
1579279 Skylt OverComprehension Andreas Berchtold All rights reserved
1579280 Choreography 2 Foster Choreography - copy Andreas Berchtold All rights reserved
1579434 Choreography Foster SL Andreas Berchold All rights reserved
1579459 Skylt OverComprehension Andreas Berchtold All rights reserved
1579463 Bakgrund skuren 16 Andreas Berchtold All rights reserved
1579480 Structure of performance 2 - copy Andreas Berchtold All rights reserved
1579482 Choreography Ölme Andreas Berchold All rights reserved
1579484 Choreography Ölme Andreas Berchold All rights reserved
1579487 Choreography Ölme Andreas Berchold All rights reserved
1579489 Choreography 1 Ölme An expanded field - copy Andreas Berchtold All rights reserved
1579771 Bakgrund skuren 15 Andreas Berchtold All rights reserved
1579810 Bakgrund skuren 16 Andreas Berchtold All rights reserved
1579812 Choreography Ölme 1 Andreas Berchold All rights reserved
1579823 Choreography Ölme 2 Andreas Berchold All rights reserved
1579826 Choreography Ölme 2 Andreas Berchold All rights reserved
1579830 Choreography Ölme 3 Andreas Berchold All rights reserved
1580112 Choreography Ölme 2 Andreas Berchold All rights reserved
1580113 Choreography Ölme Andreas Berchold All rights reserved
1580118 Structure of performance 2 - copy Andreas Berchtold All rights reserved
1580120 Structure of performance 2 - copy Andreas Berchtold All rights reserved
1580122 Music as place Andreas Berchold All rights reserved
1580123 Structure of performance 2 - copy Andreas Berchtold All rights reserved
1580125 Rhythm rund Andreas Berchold All rights reserved
1580127 Rhythm rund Andreas Berchold All rights reserved
1580140 Improvisation rund Andreas Berchold All rights reserved
1580142 The Gaze rund Andreas Berchold All rights reserved
1580144 The Gaze rund Andreas Berchold All rights reserved
1580147 Virtuosity 2 Andreas Berchold All rights reserved
1580150 To see or to hold rund Andreas Berchold All rights reserved
1580160 Dancing and holding rund Andreas Berchold All rights reserved
1580163 Dancing and holding rund Andreas Berchtold All rights reserved
1580167 Approach to difference - copy Andreas Berchtold All rights reserved
1580321 Intro Welcome - copy Andreas Berchtold All rights reserved
1580325 Film OverComprehension Andreas Berchtold All rights reserved
1580330 Film OverConstitution Andreas Berchtold All rights reserved
1580337 Film OverComprehension Andreas Berchtold All rights reserved
1580346 Music as place Andreas Berchtold All rights reserved
1580356 To see or to hold rund Andreas Berchtold All rights reserved
1580392 Skylt Theoretical circles Andreas Berchtold All rights reserved
1580405 Skylt Theoretical circles Andreas Berchtold All rights reserved
1580406 Skylt Theoretical circles Andreas Berchtold All rights reserved
1580485 Skylt In circles leading on Andreas Berchtold All rights reserved
1580629 Skylt Theoretical circles Andreas Berchtold All rights reserved
1580672 Bakgrund skuren Andreas Berchtoldndreas Berchtold CC BY-NC-ND
1582735 Culture Sklar Andreas Berchtold All rights reserved
1582820 Cirkel utskurna kort vit Andreas Berchtoldndreas Berchtold All rights reserved
1582821 Infälld Culture Sklar Andreas Berchtold All rights reserved
1583393 Culture 1 Sklar Body in Culture Andreas Berchtold All rights reserved
1591252 Choreography Gorge-Graves Andreas Berchtold All rights reserved
1595442 Choreography 3 George graves Choreography and the subjekt Andreas Berchtold All rights reserved
1596000 Koreografi S.L. Foster Andreas Berchtold All rights reserved
1596064 Koreografi R. Ölme Andreas Berchtold All rights reserved
1596082 Kultur D. Sklar Andreas Berchtold All rights reserved
1596120 Koreografi N. George-Graves Andreas Berchtold All rights reserved
1611900 Genre Nordvall Andreas Berchtold All rights reserved
1611907 Genre Nordvall Andreas Berchtold All rights reserved
1611913 Cirkel utskurna kort vit Andreas Berchtold All rights reserved
1611917 Genre Nordvall Andreas Berchtold All rights reserved
1611943 Genre 2 Nordvall Genre a definition Andreas Berchtold All rights reserved
1611988 Koreografi Ölme (sv) Andreas Berchtold All rights reserved
1612991 Koreografi George-Graves (sv) Andreas Berchtold All rights reserved
1618709 Choreography 2 Foster Choreography Andreas Berchtold All rights reserved
1618710 Choreography 1 Ölme An expanded field Andreas Berchtold All rights reserved
1618716 Culture 2 Bhabha Culture Andreas Berchtold All rights reserved
1618717 Genre 2 Nordvall Genre a definition Andreas Berchtold All rights reserved
1618719 Choreography 3 George graves Choreography and the subjekt Andreas Berchtold All rights reserved
1618721 Genre 1 Ling Genre a definition Andreas Berchtold All rights reserved
1618722 Culture 1 Sklar Body in Culture Andreas Berchtoldndreas Berchtold All rights reserved
1618725 Culture 1 Sklar Body in Culture Andreas Berchtold All rights reserved
1618739 Choreography 3 George graves Choreography and the subjekt Andreas Berchtold All rights reserved
1618774 Culture 3 Todd To meet Andreas Berchtoldndreas Berchtold All rights reserved
1621868 Att lära av den andre Todd Andreas Berchtold All rights reserved
1621947 Culture 2 Bhabha Culture Andreas Berchtold All rights reserved
1628192 Choreography 3 George graves Choreography and the subjekt Andreas Berchtold All rights reserved
1628217 Culture Rutherford Andreas Berchtold All rights reserved
1628814 Genre 3 Russel Genre a definition Andreas Berchtold All rights reserved
1628850 A Third Space Bhabha Andreas Berchtold All rights reserved
1630481 Genre Russel Andreas Berchtold All rights reserved
1631823 Theoretical circles intro Andreas Berchtold All rights reserved
1631826 Theoretical circles intro Andreas Berchtold All rights reserved
1632114 Choreography 1 Ölme An expanded field Andreas Berchtold All rights reserved
1632115 Choreography 1 Ölme An expanded field Andreas Berchtold All rights reserved
1632116 Genre 3 Russel Genre a definition Andreas Berchtold All rights reserved
1632117 A Third Space Bhabha Andreas Berchtold All rights reserved
1632118 A Third Space Bhabha Andreas Berchtold All rights reserved
1633282 Third Space Bhabha Andreas Berchtold All rights reserved
1634287 Folkmusik Ling Andreas Berchtold All rights reserved
1634290 Choreography 1 Ölme An expanded field Andreas Berchtold All rights reserved
1634293 Choreography 2 Foster Choreography Andreas Berchtold All rights reserved
1634294 Genre 3 Russel Genre a definition Andreas Berchtold All rights reserved
1670583 Svart kort 2 Andreas Berchtold All rights reserved
1670592 Svart kort 1 Andreas Berchtold All rights reserved
1674815 IMG_1804 Andreas Berchtold All rights reserved
1675434 IMG_1804 Andreas Berchtold All rights reserved
1707837 Svart kort 10 Andreas Berchtold CC BY-NC-ND
1707864 OverConstitution rund Andreas Berchtold All rights reserved
1707908 OverComprehension rund Andreas Berchtold All rights reserved
1708021 Pilen Andreas Berchtold CC BY-NC-ND
1708044 Start at the top Andreas Berchtold CC BY-NC-ND
1708045 Pilen Andreas Berchtold CC BY-NC-ND
1708335 Virtuosity 2.2 Andreas Berchtold All rights reserved
1708342 Structure of performance 2 Andreas Berchtold All rights reserved
1708369 Approach to difference Andreas Berchtold All rights reserved
1708405 Welcome Andreas Berchtold All rights reserved
1708420 Rhythm rund Andreas Berchtold All rights reserved
1708449 The Gaze rund Andreas Berchtold All rights reserved
1708451 Reference circles Andreas Berchtold All rights reserved
1708705 Referenscirklar Andreas Berchtold All rights reserved
1708771 Välkommen Andreas Berchtold All rights reserved
1708781 Börja överst Andreas Berchtold CC BY-NC-ND
1709230 Framförandets struktur (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1709247 Structure of performance Andreas Berchtold All rights reserved
1709274 Musik som plats (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1709278 Music as place Andreas Berchtold All rights reserved
1709289 Rytm (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1709314 Improvisation (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1709316 Improvisation (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1709439 Blicken Andreas Berchtold All rights reserved
1709441 Blicken Andreas Berchtold All rights reserved
1709487 The Gaze (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1709490 The Gaze (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1709507 Vituositet (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1709510 Virtuosity (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1709514 Virtuosity (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1709523 Virtuosity (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1709526 Virtuositet (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1709538 Att se eller att hålla (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1709541 Att se eller att röra (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1709543 To see or to hold (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1709545 Hålla i en annan dansare Andreas Berchtold All rights reserved
1709548 Förhållningssätt till skillnad (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1709551 ÖverKonstitution (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1709554 ÖverBegripelse (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1713192 Koreografi Foster (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1713577 Kultur Rutherford (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1713582 Tredje rum Bhabha (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1713596 Folk Nordvall (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1714491 Comprehension and Constitution Parkinson Andreas Berchtold All rights reserved
1714493 Begripelse och konstitution Pakinson Andreas Berchtold All rights reserved
1714495 Empathy Stein Andreas Berchtold All rights reserved
1714497 Empati Stein Andreas Berchtold All rights reserved
1717207 Begrepp Parkinson (sve) Andreas Berchtoldndreas Berchtold All rights reserved
1717220 Concepts Parkinson (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1717230 Folkmusik Ling (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1718092 Starting at the top Andreas Berchtold All rights reserved
1718093 Börjar överst Andreas Berchtold All rights reserved
1718407 Reference circles (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1718410 Referenscirklar (sve) Andreas Berchtoldndreas Berchtold All rights reserved
1719537 Genre Russel (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1719540 Genre Russel Andreas Berchtold All rights reserved
1719617 Att lära av den andre Todd (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1719621 Om att mötas Todd Andreas Berchtold All rights reserved
1719622 Learning from the other (eng) Todd Andreas Berchtold All rights reserved
1719883 Kultur Sklar (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1719885 Kultur D. Sklar Andreas Berchtoldndreas Berchtold All rights reserved
1719886 Kultur Sklar (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1719888 Culture Sklar (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1721212 Koreografi S.L. Foster Andreas Berchtold All rights reserved
1721214 Koreografi R. Ölme Andreas Berchtold All rights reserved
1721220 Kultur D. Sklar Andreas Berchtold All rights reserved
1721223 Koreografi N. George-Graves Andreas Berchtoldndreas Berchtold All rights reserved
1721225 Kultur 2 Rutherford:Bhabha Andreas Berchtold All rights reserved
1721231 Tredje rum Bhabha Andreas Berchtoldndreas Berchtold All rights reserved
1721233 Folk Nordvall Andreas Berchtoldndreas Berchtold All rights reserved
1721235 Genre Russel Andreas Berchtold All rights reserved
1721238 Om att mötas Todd Andreas Berchtold All rights reserved
1721241 Genre J. Ling Andreas Berchtold All rights reserved
1721242 Begripelse och konstitution Pakinson Andreas Berchtold All rights reserved
1721245 Empati Stein Andreas Berchtold All rights reserved
1721333 Kultur 2 Rutherford:Bhabha Andreas Berchtold All rights reserved
1721794 Tredje rum Bhabha Andreas Berchtold All rights reserved
1722053 Koreografi S.L. Foster Andreas Berchtold All rights reserved
1722085 Koreografi R. Ölme Andreas Berchtold All rights reserved
1722159 Comprehension and Constitution Parkinson Andreas Berchtold All rights reserved
1722160 Empathy Stein Andreas Berchtold All rights reserved
1722161 Choreography 2 Foster Choreography Andreas Berchtoldndreas Berchtold All rights reserved
1722163 Choreography 1 Ölme An expanded field Andreas Berchtold All rights reserved
1722164 Culture Rutherford Andreas Berchtold All rights reserved
1722166 A Third Space Bhabha Andreas Berchtold All rights reserved
1722168 Genre 2 Nordvall Genre a definition Andreas Berchtold All rights reserved
1722169 Choreography 3 George graves Choreography and the subjekt Andreas Berchtold All rights reserved
1722170 Genre 3 Russel Genre a definition Andreas Berchtold All rights reserved
1722171 Culture 3 Todd To meet Andreas Berchtold All rights reserved
1722172 Genre 1 Ling Genre a definition Andreas Berchtold All rights reserved
1722174 Culture 1 Sklar Body in Culture Andreas Berchtold All rights reserved
1722180 Genre 2 Nordvall Genre a definition Andreas Berchtold All rights reserved
1722185 Genre 3 Russel Genre a definition Andreas Berchtold All rights reserved
1722363 Koreografi Ölme (sv) Andreas Berchtold All rights reserved
1722380 Approach to difference (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1722388 Förhållningssätt till skillnad (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1722444 Empathy Stein (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1722462 Empati Stein Andreas Berchtold All rights reserved
1722718 Empati Stein (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1722980 Structure of performance IBG (eng) Andreas Berchtoldndreas Berchtold All rights reserved
1722990 Structure of performance IBG (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723000 Structure of performance IBG (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723007 Structure of performance IBG (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723059 Structure of performance IBG (eng) Andreas Berchtoldndreas Berchtold All rights reserved
1723150 Structure of performance IBG (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723156 Structure of performance IBG 2 (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723159 Structure of performance 2 2 A All rights reserved
1723161 Structure of performance 2 2 Andreas Berchtold All rights reserved
1723166 Structure of performance IBG (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723233 Music as place BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723235 Music as place BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723238 Music as place BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723241 Music as place BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723243 Music as place IBG (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723247 Rhythm BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723250 Rhythm BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723253 Rhythm BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723255 Rhythm BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723260 Rhythm BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723263 Rhythm IBG (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723268 Improvisation BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723273 Improvisation BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723275 Improvisation BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723280 Improvisation BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723295 Improvisation IBG (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723307 The Gaze BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723316 The Gaze BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723324 The Gaze BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723329 The Gaze BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723337 The Gaze IBG (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723759 Virtuosity BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723782 Virtuosity IBG (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723797 To see or to touch BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723807 To see or to touch BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723809 To see or to touch BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723814 To see or to touch IBG (eng) Andreas Berchtoldndreas Berchtold All rights reserved
1723841 Holding another dancer BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723849 Holding another dancer BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723851 Holding another dancer BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1723853 Holding another dancer IBG (eng) Andreas Berchtoldndreas Berchtold All rights reserved
1724172 Constitution BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724177 Constitution BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724185 Constitution BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724187 Constitution BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724190 Constitution IBG (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724412 OverComprehension BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724415 OverComprehension BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724417 OverComprehension BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724419 OverComprehension BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724421 OverComprehension BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724426 OverComprehension BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724434 OverComprehension BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724436 OverComprehension BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724448 OverComprehension IBG (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724468 OverComprehension BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724473 OverComprehension BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724482 OverComprehension BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724490 OverComprehension BIB (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724495 OverComprehension IBG (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724515 Framförandets struktur IBG (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1724557 Musik som plats IBG (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1724617 Rytm IBG (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1724634 Improvisation IBG (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1724655 Blicken IBG (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1724669 Virtuositet IBG (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1724706 Att se eller att röra IBG (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1724716 Hålla i en annan dansare IBG (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1724723 ÖverKonstitution IBG (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1724756 ÖverBegripelse IBG (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1724785 Improvisation IBG (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1724789 Improvisation IBG (sve) Andreas Berchtoldndreas Berchtold All rights reserved
1724796 Improvisation IBG (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724846 Empathy Stein (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724848 Empathy Stein (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724853 Empathy Stein (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724857 Empathy Stein (eng) Andreas Berchtoldndreas Berchtold All rights reserved
1724859 Empati Stein (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1724870 Empathy Stein (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1724891 Empathy Stein (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1725169 Empathy Stein (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1725171 Empati Stein (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1725177 Genre 3 Russel Genre a definition Andreas Berchtold All rights reserved
1725180 Virtuositet IBG (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1725182 Virtuositet IBG (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1725185 Virtuositet IBG (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1725188 Virtuosity IBG (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1725190 Improvisation IBG (eng) Andreas Berchtoldndreas Berchtold All rights reserved
1725192 Improvisation IBG (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1725194 Att se eller att röra IBG (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1725196 To see or to touch IBG (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1725198 Genre Russel (eng) Andreas Berchtold All rights reserved
1725204 Genre Russel (sve) Andreas Berchtoldndreas Berchtold All rights reserved
1725214 Choreography 3 George graves Choreography and the subjekt Andreas Berchtold All rights reserved
1725216 Koreografi N. George-Graves Andreas Berchtold All rights reserved
1725235 Kultur D. Sklar Andreas Berchtold All rights reserved
1725238 Culture 1 Sklar Body in Culture Andreas Berchtold All rights reserved
1725255 Musik som plats IBG (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1725339 Culture 3 Todd To meet Andreas Berchtold All rights reserved
1726006 Culture Rutherford Andreas Berchtold All rights reserved
1731345 A Third Space Bhabha Andreas Berchtold All rights reserved
1731346 Empathy Stein Andreas Berchtoldndreas Berchtold All rights reserved
1731353 Genre 2 Nordvall Genre a definition Andreas Berchtold All rights reserved
1731354 Choreography 1 Ölme An expanded field Andreas Berchtold All rights reserved
1731359 Choreography 2 Foster Choreography Andreas Berchtold All rights reserved
1731362 Choreography 3 George graves Choreography and the subjekt Andreas Berchtold All rights reserved
1731363 Comprehension and Constitution Parkinson Andreas Berchtold All rights reserved
1732883 Empati Stein (sve) Andreas Berchtold All rights reserved
1735233 Koreografi S.L. Foster Andreas Berchtold All rights reserved
1738982 Intro Welcome Andreas Berchtold All rights reserved
1738987 Intro Välkommen Andreas Berchtold All rights reserved
1739008 Intro Välkommen Andreas Berchtold All rights reserved
1739071 Rferencecircles Andreas Berchtold All rights reserved
1739080 Rferenscirklar Andreas Berchtold All rights reserved
1775098 Ref eng C Parkinson Andreas Berchtold All rights reserved
1775099 Ref sve C Parkinson Andreas Berchtold All rights reserved
1775100 Ref sve E Stein Andreas Berchtold All rights reserved
1775101 Ref eng E Stein Andreas Berchtold All rights reserved
1775102 Ref eng H Nordvall Andreas Berchtold All rights reserved
1775103 Ref eng S L Foster Andreas Berchtold All rights reserved
1775104 Ref eng R Ölme Andreas Berchtold All rights reserved
1775105 Ref eng N George-Graves Andreas Berchtold All rights reserved
1775106 Ref eng D R Russel Andreas Berchtold All rights reserved
1775107 Ref eng J Ling Andreas Berchtold All rights reserved
1775108 Ref eng S Todd Andreas Berchtold All rights reserved
1775109 Ref eng J Rutherford Andreas Berchtold All rights reserved
1775110 Ref eng H K Bhabha Andreas Berchtold All rights reserved
1775111 Ref eng D Sklar Andreas Berchtold All rights reserved
1775112 Ref sve H Nordvall Andreas Berchtold All rights reserved
1775113 Ref sve S L Foster Andreas Berchtold All rights reserved
1775114 Ref sve R Ölme Andreas Berchtold All rights reserved
1775115 Ref sve N George-Graves Andreas Berchtold All rights reserved
1775116 Ref sve G R Russel Andreas Berchtold All rights reserved
1775117 Ref sve J Ling Andreas Berchtold All rights reserved
1775118 Ref sve S Todd Andreas Berchtold All rights reserved
1775119 Ref sve J Rutherford Andreas Berchtold All rights reserved
1775120 Ref sve H K Bhabha Andreas Berchtold All rights reserved
1775121 Ref sve D Sklar Andreas Berchtold All rights reserved
1775157 Ref eng H Nordvall Andreas Berchtold All rights reserved
1775158 Ref sve J Rutherford Andreas Berchtold All rights reserved
1775159 Ref sve E Stein Andreas Berchtold All rights reserved
1775160 Ref sve D Sklar Andreas Berchtold All rights reserved
1775161 Ref sve D Sklar Andreas Berchtold All rights reserved
1775162 Ref eng D Sklar Andreas Berchtold All rights reserved
1775163 Ref sve R Ölme Andreas Berchtold All rights reserved
1776091 Ref sve H Nordvall Andreas Berchtold All rights reserved
1777855 Ref eng S L Foster Andreas Berchtoldndreas Berchtold All rights reserved
1777858 Ref eng S L Foster Andreas Berchtold All rights reserved
1777860 Ref sve S L Foster Andreas Berchtold All rights reserved
1777861 Ref eng N George-Graves Andreas Berchtold All rights reserved
1778080 Ref eng S L Foster Andreas Berchtold All rights reserved
1778092 Ref eng N George-Graves Andreas Berchtold All rights reserved
1778094 Ref sve N George-Graves Andreas Berchtold All rights reserved
1778116 Ref sve J Rutherford Andreas Berchtold All rights reserved
1778118 Ref sve J Rutherford Andreas Berchtold All rights reserved
1778119 Ref eng J Rutherford Andreas Berchtold All rights reserved
1778122 Ref sve J Rutherford Andreas Berchtold All rights reserved
1778355 Ref eng S L Foster Andreas Berchtold All rights reserved
1778358 Ref eng R Ölme Andreas Berchtold All rights reserved
1778359 Ref eng J Rutherford Andreas Berchtold All rights reserved
1778363 Ref eng H K Bhabha Andreas Berchtold All rights reserved
1778365 Ref eng H Nordvall Andreas Berchtold All rights reserved
1778367 Ref eng N George-Graves Andreas Berchtold All rights reserved
1778370 Ref eng D R Russel Andreas Berchtold All rights reserved
1778374 Ref eng S Todd Andreas Berchtold All rights reserved
1778375 Ref eng J Ling Andreas Berchtold All rights reserved
1778376 Ref eng D Sklar Andreas Berchtold All rights reserved
1778377 Ref eng C Parkinson Andreas Berchtold All rights reserved
1778378 Ref eng E Stein Andreas Berchtold All rights reserved
1778379 Ref sve S L Foster Andreas Berchtold All rights reserved
1778380 Ref sve R Ölme Andreas Berchtold All rights reserved
1778381 Ref sve D Sklar Andreas Berchtold All rights reserved
1778382 Ref sve N George-Graves Andreas Berchtold All rights reserved
1778383 Ref sve J Rutherford Andreas Berchtold All rights reserved
1778384 Ref sve H K Bhabha Andreas Berchtold All rights reserved
1778385 Ref sve H Nordvall Andreas Berchtold All rights reserved
1778386 Ref sve G R Russel Andreas Berchtold All rights reserved
1778387 Ref sve S Todd Andreas Berchtold All rights reserved
1778388 Ref sve J Ling Andreas Berchtold All rights reserved
1778389 Ref sve C Parkinson Andreas Berchtold All rights reserved
1778390 Ref sve E Stein Andreas Berchtold All rights reserved
1778391 Ref sve N George-Graves Andreas Berchtold All rights reserved
1778398 Ref sve J Rutherford Andreas Berchtold All rights reserved
1778400 Ref sve G R Russel Andreas Berchtold All rights reserved
1778402 Ref sve G R Russel Andreas Berchtold All rights reserved
1778417 Ref sve R Ölme Andreas Berchtold All rights reserved
1778427 Ref sve H Nordvall Andreas Berchtold All rights reserved
1778428 Ref eng H Nordvall Andreas Berchtold All rights reserved
1783028 Ref sve J Rutherford Andreas Berchtold All rights reserved
1783030 Ref sve G R Russel Andreas Berchtold All rights reserved
1783069 Ref sve S Todd Andreas Berchtold All rights reserved
1783070 Ref eng S Todd Andreas Berchtold All rights reserved
1783216 Ref eng D Sklar Andreas Berchtold All rights reserved
1783220 Ref sve D Sklar Andreas Berchtold All rights reserved
1791762 Ref eng R Ölme Andreas Berchtold All rights reserved
1802851 Ref eng C Parkinson Andreas Berchtold All rights reserved
1802876 Ref eng S L Foster Andreas Berchtold All rights reserved
1807090 Ref eng D Sklar Andreas Berchtold All rights reserved
1807143 Ref sve D Sklar Andreas Berchtold All rights reserved
1807153 Ref sve C Parkinson Andreas Berchtold All rights reserved
1807154 Ref eng C Parkinson Andreas Berchtold All rights reserved
1812888 Ref sve C Parkinson Andreas Berchtold All rights reserved
1812889 Ref eng C Parkinson Andreas Berchtold All rights reserved
1812916 Ref sve N George-Graves Andreas Berchtold All rights reserved
1812924 Ref sve J Ling Andreas Berchtold All rights reserved
1812940 Ref sve J Ling Andreas Berchtold All rights reserved
1812946 Ref eng J Ling Andreas Berchtold All rights reserved
1812952 Ref sve D Sklar Andreas Berchtold All rights reserved

Comments are only available for registered users.