Exposition

Back to Present (2022)

Thalia Hoffman

About this exposition

en
Back to Present discusses the themes, filming structure, and editing process of the short film A Day Becomes (2018). The film is part of Guava, a platform for art-actions that promotes the idea of free movement and the removal of borders east of the Mediterranean. In this exposition and in making the film, I explore the possibilities of political imagination regarding regional movement across borders in relation to the phenomenon of Time. The exposition has two parts. The first, entitled Here, unfolds around discussion about the landscape; the second, called Now, suggests that how time is experienced can affect how one experiences one’s surroundings. The form of the texts correlates to the content, form, and making of the film. The film making text is set in the center of the exposition, and the other discussions push themselves in and spread over the page. Like the text, the film’s continuous timeline is dense and loaded with plural repetitions and conversations. The interlaced reflections and commentaries that characterize the text echo Yousef’s layered performance of time in the film. With its layout and content, the exposition explores the film’s structure and embodied experience of the landscape through time: it is a way to rethink and re-feel the Here of this region through the lingering Now of the film. This exposition was developed from my PhD thesis at the PhDArts program, Leiden University

sv
Expositionen diskuterar teman, filmstruktur och redigeringsprocess i kortfilmen A Day Becomes (2018). Filmen är en del av Guava, en plattform för konstnärlig aktivism som främjar idén om fri rörlighet och avskaffande av gränser öster om Medelhavet. I den här expositionen och i filmen utforskar jag den politiska fantasins möjligheter när det gäller regional rörelse över gränser i förhållande till fenomenet tid. Expositionen består av två delar. Den första, med titeln Here (här), kretsar kring en diskussion om landskapet; den andra, med titeln Now (nu), menar att upplevelsen av tid också påverkar upplevelsen av omgivningen. Texternas form korrelerar med filmens innehåll, form och skapandet av filmen. Texten om skapandet av filmen befinner sig i expositionens centrum, och de andra diskussionerna är utspridda över sidan. Liksom texten är filmens kontinuerliga tidslinje tät och fylld med upprepningar och samtal. Genom både utformning och innehåll utforskar expositionen filmens struktur och upplevelsen av landskapet genom tiden: det är ett sätt att återuppleva regionens Här genom filmens kvardröjande Nu. Utgångspunkten för expositionen är min doktorsavhandling vid PhDArts-programmet, Leiden University.
typeresearch exposition
keywordsfilm, socio-political art, Quneitra, editing, time, biography
date18/04/2022
published17/11/2022
last modified17/11/2022
statuspublished
share statusprivate
copyrightThalia Hoffman
licenseCC BY-NC-ND
languageEnglish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/1601555/1601552/2113/1452
doihttps://doi.org/10.22501/vis.1601555
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue8. VIS Issue 8


Simple Media

id name copyright license
1605125 Thalia Hoffman Thalia Hoffman All rights reserved
1605171 A Day Becomes video still Thalia Hoffman All rights reserved
1616284 guava_-_excerpt (720p) Thalia Hoffman CC BY-NC-ND
1616290 shama_excerpt (1080p) Thalia Hoffman CC BY-NC-ND
1616295 a day in april Thalia Hoffman CC BY-NC-ND

Comments are only available for registered users.