Exposition

Erik Friis Reitan - Teleportation (last edited: 2023)

Erik Friis Reitan

About this exposition

Teleportation is an artistc research Ph.d project at The Art Academy at The Art Academy - Institute for Contemporary Art at the Faculty for Art, Music and Design, University of Bergen, Norway. The project is focused on photography and installation and has spanned over four iterations: three exhibitions, and a final presentation. Through field trips and exhibitions, Erik Friis Reitan has explored how photography relates to absence and presence, and how such an exploration can be used to make immersive installations. As the project has developed, the installations themselves and in particular their evasiveness as absent or past events, has become a topic for Friis Reitan´s artistic research. Teleportation er et doktorgradsprosjekt innen kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunstakademiet - Institutt for Samtidskunst ved Fakultet for Kunst, Musikk og Design, Universitetet i Bergen. Prosjektet fokuserer på fotografi og installasjon, og har vært publisert gjennom fire ulike presentasjoner: tre utstillinger og en avsluttende presentasjon. Gjennom feltarbeid og utstillinger har Erik Friis Reitan utforsket hvordan fotografi forholder seg til fravær og tilstedeværelse, og hvordan en slik utforskning kan danne grunnlag for immersive installasjoner. Ettersom prosjektet har utviklet seg har installasjonene selv, og spesielt deres forgjengelighet som fortidige hendelser, blitt et tema for Friis Reitans prosjekt.
typeresearch exposition
date27/04/2022
last modified07/12/2023
statusin progress
share statuspublic
affiliationThe art academy - Department for contemporary art at KMD, University of Bergen.
copyrightErik Friis Reitan
licenseAll rights reserved
languageEnglish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/1769119/1769101
external linkwww.erikfriisreitan.com


Simple Media

id name copyright license
1769016 EriklavaMotlysliteSMALT Erik Friis Reitan CC BY-NC-ND
1769019 FKMD_UiB_Logo_1_Avs_Eng_RGB_Sort KMD CC BY-NC-ND
1769057 NETTSIDE LOGO HVIT ERIK FRIIS REITAN All rights reserved
1769017 Holuhraun - copy Erik Friis Reitan All rights reserved
1769068 Smithson palisades Whitney museum All rights reserved
1769069 Chania_Museum_Linear-A-Inschrift_01 Olaf Tausch/Wikimedia commons All rights reserved
1769021 unnamed Erik Reitan All rights reserved
1769023 unnamed3 ? All rights reserved
1769053 Naumann Erik Friis Reitan CC BY-NC-ND
1769024 unnamed4 ? All rights reserved
1769087 Skyspace_Lech_(c)_Katharina_Fa_-_Vorarlberg_Tourismus Katharina Fa All rights reserved
1769088 Maria church Hugo Keene/QOCA All rights reserved
1769089 Kyoto-Ryoan-Ji_MG_4512 Cquest All rights reserved
1769090 giza Keith Adler, Wikicommons All rights reserved
1769063 Vaske gulv Erik Friis Reitan CC BY-NC-ND
1769029 Prøve arb på gulvet Erik Friis Reitan CC BY-NC-ND
1769032 Struktur inni ERik Friis Reitan CC BY-NC-ND
1769071 Sketchup Tårnsalen1 Erik Friis Reitan All rights reserved
1769072 Ramme Gulv Erik Friis Reitan All rights reserved
1769073 Dummy Erik Friis Reitan All rights reserved
1769074 Dummy2 Erik Friis Reitan All rights reserved
1769075 Første level Erik Friis Reitan All rights reserved
1769076 Jobbe tak Erik Friis Reitan All rights reserved
1769077 Tim1 Erik Friis Reitan All rights reserved
1769078 Jobbe tak hode Erik Friis Reitan All rights reserved
1769079 Lystetting1 Erik Friis Reitan All rights reserved
1769030 Bygge korridor Erik Friis Reitan CC BY-NC-ND
1769080 Andre level Erik Friis Reitan All rights reserved
1769081 Inni Strukturen Erik Friis Reitan All rights reserved
1769082 Panorama Workspace Erik Friis Reitan All rights reserved
1769083 montere dale Erik Friis Reitan All rights reserved
1769084 Montere erik Erik Friis Reitan All rights reserved
1769045 Teleportation #2 tak lysere Erik Friis Reitan CC BY-NC-ND
1769040 Teleportation 2 external1 - copy Erik Friis Reitan All rights reserved
1769041 Teleportation 2 external2 - copy Erik Friis Reitan All rights reserved
1769043 Teleportation 2 internal 2 - copy Erik Friis Reitan All rights reserved
1769044 Teleportation 2 DETAIL - copy Erik Friis Reitan All rights reserved
1769047 Gå rundt og inn teleportation #2 Erik Friis Reitan CC BY-NC-ND
1769046 Inngang Erik Friis reitan CC BY-NC-ND
1769091 Gang ytterst Erik Friis Reitan All rights reserved
1769092 Gang Erik Friis Reitan All rights reserved
1769093 Installasjon m person Erik Friis Reitan All rights reserved
1769094 Hånd Erik Friis Reitan All rights reserved
1769095 Detalj panel Erik Friis Reitan All rights reserved
1769096 Inni installasjon Erik Friis Reitan All rights reserved
1769015 EriklavaMotlyslite Erik Friis Reitan CC BY-NC-ND
1769020 unnamed Erik Reitan All rights reserved
1769022 unnamed2 ? All rights reserved
1769025 unnamed5 ? All rights reserved
1769027 Tim1 Erik Friis Reitan CC BY-NC-ND
1769028 Prøve arb på gulvet Erik Friis Reitan CC BY-NC-ND
1769033 Inni strukturen Erik Friis Reitan CC BY-NC-ND
1769034 received_2972994306278324 Erik Friis Reitan CC BY-NC-ND
1769035 Teleportation 2 external1 - copy Erik Friis Reitan All rights reserved
1769036 Teleportation 2 external2 - copy Erik Friis Reitan All rights reserved
1769037 Teleportation 2 internal 1 - copy Erik Friis Reitan All rights reserved
1769038 Teleportation 2 internal 2 - copy Erik Friis Reitan All rights reserved
1769039 Teleportation 2 DETAIL - copy Erik Friis Reitan All rights reserved
1769042 Teleportation 2 internal 1 - copy Erik Friis Reitan All rights reserved
1769052 smithson-nonsite-palisades-edgewater-whitney-museum Whitney museum CC BY-NC-ND
1769054 sight_skyspace-lech_n72282-141846-1_l James turrell CC BY-NC-ND
1769055 sight_skyspace-lech_n72282-141846-1_l James turrell CC BY-NC-ND
1769056 NETTSIDE LOGO ERIK FRIIS REITAN All rights reserved
1769058 Maria church Erik Friis Reitan CC BY-NC-ND
1769059 Kyoto-Ryoan-Ji_MG_4512 Erik Friis Reitan CC BY-NC-ND
1769060 giza ERik friis reitna CC BY-NC-ND
1769061 giza2 Erik Friis Reitan CC BY-NC-ND
1769062 giza Erik Friis Reitan CC BY-NC-ND
1769064 Teleportation 3 Artist talk 3 small Erik Friis Reitan CC BY-NC-ND
1769065 Untitled-1 ERIK FRIIS REITAN CC BY-NC-ND
1769031 Shooting at lava field Erik Friis Reitan CC BY-NC-ND
1769085 Løfte tak inni vannmerke Erik Friis Reitan All rights reserved
1769026 Kutte tre kort - copy Erik Friis Reitan All rights reserved
1769086 Løfte vegg inni vannmerke Erik Friis Reitan All rights reserved
1769097 Timelapse tårnsalen vannmerke Erik Friis Reitan All rights reserved
1769070 Teleportation 3 video vannmerke Erik Friis Reitan All rights reserved
1769099 Artist Talk kode vannmerke Erik Friis Reitan All rights reserved
1769018 Final Drive - copy Erik Friis Reitan All rights reserved
1769067 midtveisevaluering Erik Friis reitan CC BY-NC-ND
1769098 Artist Talk kode vannmerke Erik Friis Reitan All rights reserved
1769048 Personvern Teleportation Erik Friis Reitan CC BY-NC-ND
1769050 AFTENBLADET Erik Friis Reitan CC BY-NC-ND
1769051 I Tårnsalen, i mørket, står både jeg og sansene i full giv akt Erik Friis Reitan CC BY-NC-ND
1769100 Reitan Errata signert Erik Friis Reitan All rights reserved
1769049 Teleportering ved hjelp av fotografiet ERIK FRIIS REITAN CC BY-NC-ND
1769066 ARTIST TALK TELEPORTATION 1 ERIK FRIIS REITAN CC BY-NC-ND
2000766 Public Defense Erik Friis Reitan Erik Friis Reitan All rights reserved
2430308 Erik Friis Reitan Public Ph.d Defense Erik Friis Reitan All rights reserved

Comments are only available for registered users.