Exposition

The Place of Shade (2024)

Anthony Morton, Ray Franz

About this exposition

en
At first, the plan was simple — to be home by Christmas. To begin to view the very concept of home as built upon nostalgia. Imagining home is a pastime of any immigrant. If, as Breton suggests, ‘The imaginary is that which tends to become real,’ what were our imaginings bringing to life? The Place of Shade is an artistic research inquiry into the contemporary wake of the Norwegian presence in South Africa. Norwegians began operating within the British colonial framework around 1840 — the same period as the migration to America. Lutheran missions, whaling, farming, business and family characterise this almost 200-year Afri-Norge diasporic heritage. It has been almost entirely overlooked in visual culture, until now. Their legacy remains an integral component of the city and the province's socio-cultural fabric to this day. This exposition is just one expression within the broader scope of this ongoing project. Here, we on the one hand reflect on our preliminary research, methodology and fieldwork from a fictional standpoint — a kind of meta-methodological reflection — and, on the other hand, we address our Afri-Norge subject matter head-on. To achieve this, we narrate Ray Franz and Anthony Morton’s part in the initial fieldwork through the fictionalised perspectives of two PhD students at The University of Bergen — Vincent Dibble (RSA) and Bjarne Karlsen (NOR) — who leave their shared office to undertake an expedition which parallels ours, travelling to KwaZulu Natal, South Africa. This journey is set in the penumbra of the seismic socio-political events of 1999: The Truth and Reconciliation Commission, The South African Arms Deal, Case no. 4138/98, and the looming global spectre of Y2K. Dibble, an occidental eschatologist and accidental apocalypse-hunter. Bjarne, a philosophical cosmologist and photography enthusiast. This exposition is imagined as the pair's pin board, suspended upon the expanse of their office wall upon returning to Norway. Behind them it hangs, a silent curation of fever dreams, as they weave theses into existence, their gaze drawn through the window onto the sprawling canvas of Bergen's cityscape.

no
The Place of Shade er et kunstnerisk forskningsprosjekt som setter søkelys på arven etter nordmenns tilstedeværelse i Sør-Afrika. 1840-årene så ikke bare begynnelsen på en økende norsk utvandring til Amerika: i disse årene var det også nordmenn som begynte å operere innenfor det britiske kolonisystemet. Noen av disse endte opp i Sør-Afrika. Misjonering, hvalfangst, jordbruk, forretninger og familie preger denne nesten 200 år lange afrikansk-norsk diasporiske arven. Frem til nå har denne arven har fått lite oppmerksomhet innen forskning på visuell kultur – til tross for den stadig preger den sosio-kulturelle strukturen i byene og provinsene der nordmenn etablerte seg. Eksposisjonen er bare et uttrykk innenfor det bredere omfanget av dette pågående prosjektet. Her reflekterer vi over vår innledende forskning, metodikk og feltarbeid fra et fiktivt ståsted – en slags meta-metodologisk refleksjon – samtidig som vi også adresserer vårt afrikansk-norsk emne direkte. For å oppnå dette, formidler vi Ray Franz og Anthony Mortons rolle i det innledende feltarbeidet gjennom perspektivene til de to fiktive doktorgradsstudenter Vincent Dibble (RSA) og Bjarne Karlsen (NOR) fra Universitetet i Bergen som forlater sitt felles kontor for å gjennomføre en ekspedisjon som speiler Franz’ og Mortons egen, og reiser til KwaZulu Natal, Sør-Afrika. Denne ekspedisjonen foregår i penumbraen av 1999s seismiske sosio-politiske begivenheter: Sannhets- og forsoningskommisjonen, Den sørafrikanske våpenhandelen, Sak nr. 4138/98, samt frykten for millenniumskiftet. Dibble, en vestlig eskatolog og utilsiktet apokalypsejeger. Bjarne, en filosofisk kosmolog og fotografi-entusiast. Utstillingen forestilles som parets oppslagstavle, hengt opp på kontoret etter returen til Norge. Der henger den på veggen bak dem – som en taus kreasjon av feberdrømmer – mens de pønsker ut akademiske teser, med blikket rettet mot vinduet og utsikten over Bergens strålende bylandskap.
typeresearch exposition
keywordsAfri-Nordic, post-colonial, Missionaries, Geo-temporal imagination, Zululand, Durban, KwaZulu-Natal, South Africa, Norway, psychogeography, Artistic Ethnography, Fieldwork, Diaspora, Farming, Whaling, Meta artistic research, AfriNorge, Heritage, Migration, Artistic Research in Africa, Research Allegory
date03/09/2023
published02/04/2024
last modified02/04/2024
statuspublished
share statusprivate
copyrightAnthony Morton; Ray Franz
licenseAll rights reserved
languageEnglish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/2273845/2368248/133
doihttps://doi.org/10.22501/vis.2273845
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue11. VIS Issue 11
external linkwww.anthonycharlesmorton.com , https://www.rayfranz.co.uk/work


Simple Media

id name copyright license
2273853 new folder icon Anthony Morton Public domain
2273863 Bjarne's 35mm archive Anthony Morton All rights reserved
2273864 VisJournal 35mm portfolio2 Anthony Morton All rights reserved
2273865 VisJournal 35mm portfolio3 Anthony Morton All rights reserved
2273866 VisJournal 35mm portfolio4 Anthony Morton All rights reserved
2273867 VisJournal 35mm portfolio5 Anthony Morton All rights reserved
2273868 VisJournal 35mm portfolio5 Anthony Morton All rights reserved
2273869 VisJournal 35mm portfolio6 Anthony Morton All rights reserved
2273872 VisJournal 35mm portfolio7 Anthony Morton All rights reserved
2273873 VisJournal 35mm portfolio8 Anthony Morton All rights reserved
2273874 VisJournal 35mm portfolio8 Anthony Morton All rights reserved
2273875 VisJournal 35mm portfolio9 Anthony Morton All rights reserved
2273876 VisJournal 35mm portfolio10 Anthony Morton All rights reserved
2273877 VisJournal 35mm portfolio11 Anthony Morton All rights reserved
2273879 VisJournal 35mm portfolio12 Anthony Morton All rights reserved
2273880 VisJournal 35mm portfolio13 Anthony Morton All rights reserved
2273881 VisJournal 35mm portfolio14 Anthony Morton All rights reserved
2273883 VisJournal 35mm portfolio15 Anthony Morton All rights reserved
2273884 VisJournal 35mm portfolio16 Anthony Morton All rights reserved
2273885 VisJournal 35mm portfolio17 Anthony Morton All rights reserved
2273886 VisJournal 35mm portfolio19 Anthony Morton All rights reserved
2273887 VisJournal 35mm portfolio20 Anthony Morton All rights reserved
2273888 VisJournal 35mm portfolio21 Anthony Morton All rights reserved
2273889 VisJournal 35mm portfolio22 Anthony Morton All rights reserved
2273891 VisJournal 35mm portfolio23 Anthony Morton All rights reserved
2273893 VisJournal 35mm portfolio24 Anthony Morton All rights reserved
2273894 VisJournal 35mm portfolio25 Anthony Morton All rights reserved
2273895 VisJournal 35mm portfolio26 Anthony Morton All rights reserved
2273896 VisJournal 35mm portfolio27 Anthony Morton All rights reserved
2273897 VisJournal 35mm portfolio28 Anthony Morton All rights reserved
2273898 VisJournal 35mm portfolio29 Anthony Morton All rights reserved
2273899 VisJournal 35mm portfolio30 Anthony Morton All rights reserved
2273900 VisJournal 35mm portfolio31 Anthony Morton All rights reserved
2273901 VisJournal 35mm portfolio32 Anthony Morton All rights reserved
2273902 VisJournal 35mm portfolio32 Anthony Morton All rights reserved
2273903 VisJournal 35mm portfolio33 Anthony Morton All rights reserved
2273904 VisJournal 35mm portfolio34 Anthony Morton All rights reserved
2273905 VisJournal 35mm portfolio35 Anthony Morton All rights reserved
2273906 VisJournal 35mm portfolio35 Anthony Morton All rights reserved
2273907 VisJournal 35mm portfolio36 Anthony Morton All rights reserved
2273908 VisJournal 35mm portfolio36 Anthony Morton All rights reserved
2273909 VisJournal 35mm portfolio37 Anthony Morton All rights reserved
2273911 VisJournal 35mm portfolio38 Anthony Morton All rights reserved
2273912 VisJournal 35mm portfolio39 Anthony Morton All rights reserved
2273913 VisJournal 35mm portfolio40 Anthony Morton All rights reserved
2273915 VisJournal 35mm portfolio41 Anthony Morton All rights reserved
2273916 VisJournal 35mm portfolio42 Anthony Morton All rights reserved
2273917 VisJournal 35mm portfolio43 Anthony Morton All rights reserved
2273918 VisJournal 35mm portfolio44 Anthony Morton All rights reserved
2273919 VisJournal 35mm portfolio45 Anthony Morton All rights reserved
2273920 VisJournal 35mm portfolio46 Anthony Morton All rights reserved
2273921 VisJournal 35mm portfolio47 Anthony Morton All rights reserved
2273922 VisJournal 35mm portfolio48 Anthony Morton All rights reserved
2273923 VisJournal 35mm portfolio49 Anthony Morton All rights reserved
2273926 VisJournal 35mm portfolio50 Anthony Morton All rights reserved
2273927 VisJournal 35mm portfolio51 Anthony Morton All rights reserved
2273928 VisJournal 35mm portfolio52 Anthony Morton All rights reserved
2273929 VisJournal 35mm portfolio53 Anthony Morton All rights reserved
2273930 VisJournal 35mm portfolio54 Anthony Morton All rights reserved
2273931 VisJournal 35mm portfolio55 Anthony Morton All rights reserved
2273932 VisJournal 35mm portfolio56 Anthony Morton All rights reserved
2273934 VisJournal 35mm portfolio57 Anthony Morton All rights reserved
2273935 VisJournal 35mm portfolio58 Anthony Morton All rights reserved
2273936 VisJournal 35mm portfolio59 Anthony Morton All rights reserved
2273937 VisJournal 35mm portfolio60 Anthony Morton All rights reserved
2273938 VisJournal 35mm portfolio61 Anthony Morton All rights reserved
2273939 VisJournal 35mm portfolio62 Anthony Morton All rights reserved
2273940 VisJournal 35mm portfolio63 Anthony Morton All rights reserved
2273941 VisJournal 35mm portfolio64 Anthony Morton All rights reserved
2273942 VisJournal 35mm portfolio65 Anthony Morton All rights reserved
2273943 VisJournal 35mm portfolio66 Anthony Morton All rights reserved
2273944 VisJournal 35mm portfolio67 Anthony Morton All rights reserved
2273945 VisJournal 35mm portfolio68 Anthony Morton All rights reserved
2273946 VisJournal 35mm portfolio69 Anthony Morton All rights reserved
2273947 VisJournal 35mm portfolio70 Anthony Morton All rights reserved
2273948 VisJournal 35mm portfolio71 Anthony Morton All rights reserved
2273949 VisJournal 35mm portfolio72 Anthony Morton All rights reserved
2273950 VisJournal 35mm portfolio73 Anthony Morton All rights reserved
2273951 VisJournal 35mm portfolio74 Anthony Morton All rights reserved
2273952 VisJournal 35mm portfolio75 Anthony Morton All rights reserved
2273953 VisJournal 35mm portfolio76 Anthony Morton All rights reserved
2273954 VisJournal 35mm portfolio77 Anthony Morton All rights reserved
2273955 VisJournal 35mm portfolio78 Anthony Morton All rights reserved
2273956 VisJournal 35mm portfolio79 Anthony Morton All rights reserved
2273957 VisJournal 35mm portfolio80 Anthony Morton All rights reserved
2273958 VisJournal 35mm portfolio81 Anthony Morton All rights reserved
2273959 VisJournal 35mm portfolio82 Anthony Morton All rights reserved
2273960 VisJournal 35mm portfolio83 Anthony Morton All rights reserved
2273961 VisJournal 35mm portfolio84 Anthony Morton All rights reserved
2273962 VisJournal 35mm portfolio85 Anthony Morton All rights reserved
2273963 VisJournal 35mm portfolio86 Anthony Morton All rights reserved
2273964 VisJournal 35mm portfolio88 Anthony Morton All rights reserved
2273965 VisJournal 35mm portfolio89 Anthony Morton All rights reserved
2273967 VisJournal 35mm portfolio90 Anthony Morton All rights reserved
2273968 VisJournal 35mm portfolio87 Anthony Morton All rights reserved
2273969 VisJournal 35mm portfolio91 Anthony Morton All rights reserved
2273971 VisJournal 35mm portfolio92 Anthony Morton All rights reserved
2273972 VisJournal 35mm portfolio93 Anthony Morton All rights reserved
2273973 VisJournal 35mm portfolio94 Anthony Morton All rights reserved
2273974 VisJournal 35mm portfolio95 Anthony Morton All rights reserved
2273975 VisJournal 35mm portfolio96 Anthony Morton All rights reserved
2273977 VisJournal 35mm portfolio97 Anthony Morton All rights reserved
2273979 VisJournal 35mm portfolio98 Anthony Morton All rights reserved
2273982 VisJournal 35mm portfolio99 Anthony Morton All rights reserved
2273985 VisJournal 35mm portfolio99 Anthony Morton All rights reserved
2273986 VisJournal 35mm portfolio100 Anthony Morton All rights reserved
2273987 VisJournal 35mm portfolio101 Anthony Morton All rights reserved
2273988 VisJournal 35mm portfolio102 Anthony Morton All rights reserved
2273989 VisJournal 35mm portfolio103 Anthony Morton All rights reserved
2273991 VisJournal 35mm portfolio104 Anthony Morton All rights reserved
2273992 VisJournal 35mm portfolio105 Anthony Morton All rights reserved
2273993 VisJournal 35mm portfolio106 Anthony Charles Morton All rights reserved
2273994 VisJournal 35mm portfolio107 Anthony Charles Morton All rights reserved
2273995 VisJournal 35mm portfolio107 Anthony Charles Morton All rights reserved
2273996 VisJournal 35mm portfolio108 Anthony Charles Morton All rights reserved
2273997 VisJournal 35mm portfolio109 Anthony Charles Morton All rights reserved
2273999 residency055 (2) Anthony Charles Morton All rights reserved
2274002 residency056 Anthony Morton All rights reserved
2274003 residency058 (2) Anthony Morton All rights reserved
2274004 residency072 Anthony Morton All rights reserved
2274005 residency069 Anthony Morton All rights reserved
2274006 residency076 Anthony Morton All rights reserved
2274007 residency082 Anthony Morton All rights reserved
2274008 residency070 Anthony Morton All rights reserved
2274009 residency078 Anthony Morton All rights reserved
2274010 residency080 Anthony Morton All rights reserved
2274011 residency082 Anthony Morton All rights reserved
2274013 residency086 Anthony Morton All rights reserved
2274014 residency076 Anthony Morton All rights reserved
2274015 residency080 Anthony Morton All rights reserved
2274016 residency080 Anthony Morton All rights reserved
2274018 residency081 Anthony Charles Morton All rights reserved
2274019 residency080jh Anthony Morton All rights reserved
2274020 residency109 Anthony Morton All rights reserved
2274021 residency015 Anthony Morton All rights reserved
2274022 residency014 Anthony Morton All rights reserved
2274024 windows_98_background_in_1920x1080_by_adamv11_dehkuhv-fullview Anthony Morton Public domain
2274028 residency078 Anthony Morton All rights reserved
2274029 11 2 bird final C Yx35 Anthony Morton All rights reserved
2274030 4 ruperts eyes 2 Anthony Morton All rights reserved
2274031 DSC_0366 Anthony Morton All rights reserved
2274032 residency072 Anthony Morton All rights reserved
2274033 residency149 Anthony Morton All rights reserved
2274034 residency096 Anthony Morton All rights reserved
2274035 residency109 Anthony Morton All rights reserved
2274036 residency109 Anthony Morton All rights reserved
2274037 residency128 Anthony Morton All rights reserved
2274038 residency173 (2) Anthony Morton All rights reserved
2274039 residency294 Anthony Morton All rights reserved
2274040 residency329 Anthony Morton All rights reserved
2274041 residency327 Anthony Morton All rights reserved
2274042 residency285 Anthony Morton All rights reserved
2274043 residency337 Anthony Morton All rights reserved
2274044 residency338 Anthony Morton All rights reserved
2274045 residency392 Anthony Morton All rights reserved
2274046 residency392 Anthony Morton All rights reserved
2274047 residency398 Anthony Morton All rights reserved
2274048 residency456 Anthony Morton All rights reserved
2274049 residency520 Anthony Morton All rights reserved
2274050 residency520 Anthony Charles Morton All rights reserved
2274051 residency521 Anthony Morton All rights reserved
2274052 residency517 Anthony Morton All rights reserved
2274053 residency518 Anthony Morton All rights reserved
2274054 residency520 Anthony Charles Morton All rights reserved
2274056 Sequence 01 ac Morton All rights reserved
2274057 noise 1 Anthony Morton All rights reserved
2274059 noise 1 Anthony Morton All rights reserved
2274061 bush bush Anthony Morton All rights reserved
2274064 residency508 Anthony Morton All rights reserved
2274068 2 BW fruit bowl (120x139cm) with a 15cm white bleed Anthony Morton All rights reserved
2274085 VisJournal 6x9 portfolio test (2) Anthony Morton All rights reserved
2274086 VisJournal 6x9 portfolio test (2)2 Anthony Morton All rights reserved
2274087 VisJournal 6x9 portfolio test (2)3 Anthony Morton All rights reserved
2274088 VisJournal 6x9 portfolio test (2)4 Anthony Morton All rights reserved
2274089 VisJournal 6x9 portfolio test (2)5 Anthony Morton All rights reserved
2274090 VisJournal 6x9 portfolio test (2)6 Anthony Morton All rights reserved
2274091 VisJournal 6x9 portfolio test (2)7 Anthony Morton All rights reserved
2274092 VisJournal 6x9 portfolio test (2)8 Anthony Morton All rights reserved
2274093 VisJournal 6x9 portfolio test (2)9 Anthony Morton All rights reserved
2274094 VisJournal 6x9 portfolio test (2)10 Anthony Morton All rights reserved
2274095 VisJournal 6x9 portfolio test (2)11 Anthony Morton All rights reserved
2274096 VisJournal 6x9 portfolio test (2)12 Anthony Morton All rights reserved
2274097 VisJournal 6x9 portfolio test (2)13 Anthony Morton All rights reserved
2274098 VisJournal 6x9 portfolio test (2)14 Anthony Morton All rights reserved
2274099 VisJournal 6x9 portfolio test (2)15 Anthony Morton All rights reserved
2274100 VisJournal 6x9 portfolio test (2)16 Anthony Morton All rights reserved
2274101 VisJournal 6x9 portfolio test (2)17 Anthony Morton All rights reserved
2274102 VisJournal 6x9 portfolio test (2)18 Anthony Morton All rights reserved
2274103 VisJournal 6x9 portfolio test (2)19 Anthony Morton All rights reserved
2274104 VisJournal 6x9 portfolio test (2)20 Anthony Morton All rights reserved
2274105 VisJournal 6x9 portfolio test (2)21 Anthony Morton All rights reserved
2274106 VisJournal 6x9 portfolio test (2)22 Anthony Morton All rights reserved
2274107 VisJournal 6x9 portfolio test (2)23 Anthony Morton All rights reserved
2274108 VisJournal 6x9 portfolio test (2)14 Anthony Morton All rights reserved
2274109 VisJournal 6x9 portfolio test (2)25 Anthony Morton All rights reserved
2274110 VisJournal 6x9 portfolio test (2)26 Anthony Morton All rights reserved
2274111 VisJournal 6x9 portfolio test (2)27 Anthony Morton All rights reserved
2274112 VisJournal 6x9 portfolio test (2) Anthony Morton All rights reserved
2274113 VisJournal 6x9 portfolio test (2)28 Anthony Morton All rights reserved
2274114 VisJournal 6x9 portfolio test (2)29 Anthony Morton All rights reserved
2274115 VisJournal 6x9 portfolio test (2)30 Anthony Morton All rights reserved
2274116 VisJournal 6x9 portfolio test (2)31 Anthony Morton All rights reserved
2274117 VisJournal 6x9 portfolio test (2)32 Anthony Morton All rights reserved
2274118 VisJournal 6x9 portfolio test (2)33 Anthony Morton All rights reserved
2274119 VisJournal 6x9 portfolio test (2)34 Anthony Morton All rights reserved
2274120 VisJournal 6x9 portfolio test (2)35 Anthony Morton All rights reserved
2274121 VisJournal 6x9 portfolio test (2)35 Anthony Morton All rights reserved
2274122 VisJournal 6x9 portfolio test (2)36 Anthony Morton All rights reserved
2274123 VisJournal 6x9 portfolio test (2)37 Anthony Morton All rights reserved
2274126 6 family portrait Anthony Morton All rights reserved
2274127 1 family portrait 5 Anthony Morton All rights reserved
2274128 9 pool Anthony Morton All rights reserved
2274129 2 ed Anthony Morton All rights reserved
2274130 8 rupe 2 Anthony Morton All rights reserved
2274136 11 the boys Anthony Morton All rights reserved
2274137 13 whale teeth Anthony Morton All rights reserved
2274138 24 hippo Anthony Morton All rights reserved
2274139 residency027 Anthony Morton All rights reserved
2274140 residency030 Anthony Morton All rights reserved
2274143 48 elephants Anthony Morton All rights reserved
2274144 41 mum and dad2 Anthony Morton All rights reserved
2274145 38 froude2 Anthony Morton All rights reserved
2274146 residency0312 Anthony Morton All rights reserved
2274147 41 mum and dad Anthony Morton All rights reserved
2274172 4 ruperts eyes 2 Anthony Morton All rights reserved
2274174 DSC_4510 Anthony Morton All rights reserved
2274176 DSC_8031 Anthony Morton All rights reserved
2274178 16 bird Anthony Morton All rights reserved
2274180 DSC_5760 Anthony Morton All rights reserved
2274183 DSC_9151 Anthony Morton All rights reserved
2274187 DSC_1358 Anthony Morton All rights reserved
2274189 DSC_0366 Anthony Morton All rights reserved
2274192 DSC_3575 Anthony Morton All rights reserved
2274194 23 charly Anthony Morton All rights reserved
2274196 DSC_3575 Anthony Morton All rights reserved
2274198 17 book Anthony Morton All rights reserved
2274200 DSC_4253 Anthony Morton All rights reserved
2274202 WhatsApp Image 2021-03-13 at 6.22.22 AM Anthony Morton All rights reserved
2274204 WhatsApp Image 2021-03-13 at 6.22.22 AM Anthony Morton All rights reserved
2274206 40ddgd Anthony Morton All rights reserved
2274207 residency014 Anthony Morton All rights reserved
2274212 18 waves Anthony Morton All rights reserved
2276007 RC booklets_Page_01 Anthony Morton All rights reserved
2276008 RC booklets_Page_02 Anthony Morton All rights reserved
2276009 RC booklets_Page_03 Anthony Morton All rights reserved
2276010 RC booklets_Page_04 Anthony Morton All rights reserved
2276011 RC booklets_Page_05 Anthony Morton All rights reserved
2276013 test Anthony Morton All rights reserved
2276016 RC booklets_Page_03 Anthony Morton All rights reserved
2276019 RC booklets_Page_04 Anthony Morton All rights reserved
2276020 RC booklets_Page_05 Anthony Morton All rights reserved
2276021 RC booklets_Page_06 Anthony Morton All rights reserved
2276022 RC booklets_Page_07 Anthony Morton All rights reserved
2276023 RC booklets_Page_08 Anthony Morton All rights reserved
2276024 RC booklets_Page_09 Anthony Morton All rights reserved
2276025 RC booklets_Page_10 Anthony Morton All rights reserved
2276028 RC booklets_Page_07 Anthony Morton All rights reserved
2276033 RC booklets_Page_11 Anthony Morton All rights reserved
2276034 RC booklets_Page_12 Anthony Morton All rights reserved
2276035 RC booklets_Page_13 Anthony Morton All rights reserved
2276036 RC booklets_Page_12 Anthony Charles Morton All rights reserved
2276037 RC booklets_Page_12 Anthony Morton All rights reserved
2276039 RC booklets_Page_14 Anthony Morton All rights reserved
2276040 RC booklets_Page_15 Anthony Morton All rights reserved
2276041 RC booklets_Page_16 Anthony Morton All rights reserved
2276042 RC booklets_Page_17 Anthony Morton All rights reserved
2276044 RC booklets_Page_19 Anthony Morton All rights reserved
2276047 RC booklets_Page_15 Anthony Morton All rights reserved
2276049 test Anthony Charles Morton All rights reserved
2276051 test2 Anthony Morton All rights reserved
2276052 RC booklets_Page_16 Anthony Morton All rights reserved
2276053 RC booklets_Page_17 Anthony Morton All rights reserved
2276054 RC booklets_Page_15 Anthony Morton All rights reserved
2276058 RC booklets_Page_12 Anthony Morton All rights reserved
2276060 RC booklets_Page_10 ac Morton All rights reserved
2276065 RC booklets_Page_18 Anthony Morton All rights reserved
2276067 RC booklets_Page_9 Anthony Morton All rights reserved
2276071 RC booklets_Page_20 Anthony Morton All rights reserved
2276074 RC booklets_Page_21 Anthony Morton All rights reserved
2276076 RC booklets_Page_22 Anthony Morton All rights reserved
2276078 RC booklets_Page_23 Anthony Morton All rights reserved
2276079 RC booklets_Page_33 Anthony Morton All rights reserved
2276081 RC booklets_Page_34 Anthony Morton All rights reserved
2276083 RC booklets_Page_26 Anthony Morton All rights reserved
2276091 RC booklets_Page_27 Anthony Morton All rights reserved
2276092 RC booklets_Page_28 Anthony Morton All rights reserved
2276094 RC booklets_Page_29 Anthony Morton All rights reserved
2276095 RC booklets_Page_29 Anthony Morton All rights reserved
2276096 RC booklets_Page_30 Anthony Morton All rights reserved
2276097 RC booklets_Page_31 Anthony Morton All rights reserved
2276099 RC booklets_Page_32 Anthony Morton All rights reserved
2281301 weq005_10.09.2023_09-33-53 Anthony Morton All rights reserved
2285066 DSC_6102 - copy Anthony Morton All rights reserved
2285083 APITS Ray Franz All rights reserved
2285085 APITS Ray Franz All rights reserved
2285089 APITS Ray Franz All rights reserved
2285114 Pelican Anthony Morton All rights reserved
2287614 Forty Four Anthony Morton All rights reserved
2287621 Twenty Two Anthony Morton All rights reserved
2287630 Twelve Anthony Morton All rights reserved
2287638 Internet Explorer Microsoft Inc. Public domain
2287646 IMG_7963 Ray Franz All rights reserved
2287652 Slipway 1 Ray Franz All rights reserved
2287668 25 hippo Anthony Morton All rights reserved
2289093 citymap-894606917 Allan Jackson All rights reserved
2289129 DSC_0366 Anthony Morton All rights reserved
2289376 Whaling Press Cuttings Natal Mercury Public domain
2289379 Some observations upon whales captured at Durban E. C. Chubb, F.Z.S., Curator, Durban Museum. All rights reserved
2289381 Some observations upon whales captured at Durban E. C. Chubb, F.Z.S., Curator, Durban Museum. All rights reserved
2289476 Map-of-KwaZulu-Natal-in-eastern-South-Africa-showing-location-of-the-Thukela-River-Basin R Franz Public domain
2289478 Durban Harbour Ray Franz Public domain
2289480 Natal Ray Franz Public domain
2289482 Durban Harbour Ray Franz Public domain
2289908 plain-white-background Anthony Morton All rights reserved
2289920 Logo-RGB-bredde-Bergenkommune Anthony Morton All rights reserved
2289922 NKF_Endorser_Svart Anthony Morton All rights reserved
2289926 BKV_logo-svart-på-transparent Anthony Morton All rights reserved
2289989 Internet Explorer Microsoft All rights reserved
2289991 IMG_7963 2 Ray Franz All rights reserved
2362802 Durban Street Map mapstudio.co.za All rights reserved
2362810 Durban Street Map map studio.co.za All rights reserved
2362813 Durban Street Map mapstudio.co.za All rights reserved
2362837 Durban Street Map mapstudio.co.za All rights reserved
2362894 Durban Street Map map studio.co.za All rights reserved
2362985 Durban Street Map map studio.co.za All rights reserved
2363058 map of north coast unkown All rights reserved
2363062 umhlanga to richards bayu Anthony Morton All rights reserved
2363067 map of durban Anthony Morton All rights reserved
2363083 1940s Durban Map mapstudio.co.za All rights reserved
2363157 Map Pin (Red) N/A All rights reserved
2363201 Point Road Ray Franz All rights reserved
2363221 Harbour View Ray Franz All rights reserved
2363233 Harbour View 2 Ray Franz All rights reserved
2363235 Harbour View 2 Ray Franz All rights reserved
2363240 ray612 Ray Franz All rights reserved
2365127 kzn 2 (BW) Anthony Charles Morton All rights reserved
2365130 kzn 2 (BW) Anthony Morton All rights reserved
2365132 kzn 2 Anthony Morton All rights reserved
2365148 kzn 3 Anthony Morton All rights reserved
2365317 kzn 3 (BW) Anthony Morton All rights reserved
2367610 Map Pin (Blue) N/A All rights reserved
2367618 Map Pin (Yellow) N/A All rights reserved
2367625 Map Pin (Green) N/A All rights reserved
2368497 Homepage Map (KZN) n/a All rights reserved
2368505 Durban Archive Map mapstudio.co.za All rights reserved
2368524 Post-It Note N/A All rights reserved
2368594 Sticky Note N/A All rights reserved
2369090 stick note Anthony Morton All rights reserved
2369103 white dot Anthony Morton All rights reserved
2369105 white dot 2 Anthony Morton All rights reserved
2369141 3. Durban 1940s Anthony Morton All rights reserved
2369193 5. Durban 1940s Anthony Morton All rights reserved
2369206 5 PhD portfolio test_Page_03 Anthony Morton All rights reserved
2369209 5 PhD portfolio test_Page_04 Anthony Morton All rights reserved
2369211 5 PhD portfolio test_Page_05 Anthony Morton All rights reserved
2369213 5 PhD portfolio test_Page_06 Anthony Morton All rights reserved
2369215 5 PhD portfolio test_Page_07 Anthony Morton All rights reserved
2369217 5 PhD portfolio test_Page_08 Anthony Morton All rights reserved
2369219 5 PhD portfolio test_Page_09 Anthony Morton All rights reserved
2369221 5 PhD portfolio test_Page_10 Anthony Morton All rights reserved
2369223 5 PhD portfolio test_Page_11 Anthony Morton All rights reserved
2369225 5 PhD portfolio test_Page_12 Anthony Morton All rights reserved
2369227 5 PhD portfolio test_Page_13 Anthony Morton All rights reserved
2369229 5 PhD portfolio test_Page_14 Anthony Morton All rights reserved
2369237 5 PhD portfolio test_Page_15 Anthony Morton All rights reserved
2369242 5 PhD portfolio test_Page_16 Anthony Morton All rights reserved
2369249 5 PhD portfolio test_Page_17 Anthony Morton All rights reserved
2369251 5 PhD portfolio test_Page_18 Anthony Morton All rights reserved
2369260 5 PhD portfolio test_Page_19 Anthony Morton All rights reserved
2369262 5 PhD portfolio test_Page_20 Anthony Morton All rights reserved
2369264 5 PhD portfolio test_Page_21 Anthony Morton All rights reserved
2369270 5 PhD portfolio test_Page_22 Anthony Morton All rights reserved
2369277 5 PhD portfolio test_Page_23 Anthony Morton All rights reserved
2369280 5 PhD portfolio test_Page_24 Anthony Morton All rights reserved
2369286 5 PhD portfolio test_Page_25 Anthony Morton All rights reserved
2369294 5 PhD portfolio test_Page_26 Anthony Morton All rights reserved
2369303 5 PhD portfolio test_Page_26 Anthony Morton All rights reserved
2369305 5 PhD portfolio test_Page_27 Anthony Morton All rights reserved
2369313 5 PhD portfolio test_Page_28 Anthony Morton All rights reserved
2369323 6. Durban 1940s Anthony Morton All rights reserved
2369339 2. Durban 1940s Anthony Morton All rights reserved
2369384 DSC_7586 Anthony Morton All rights reserved
2369397 DSC_7533 Anthony Morton All rights reserved
2369693 E72D2D00-FE81-41DE-B6D9-F10CCF36C5CA ray All rights reserved
2369697 residency239 Anthony Morton All rights reserved
2369701 residency198 Anthony Morton All rights reserved
2369706 DSC_8031 Anthony Morton All rights reserved
2369738 DSC_5631 Anthony Morton All rights reserved
2369743 DSC_6082 2 Anthony Morton All rights reserved
2371224 sticky notes_Page_2 Anthony Morton All rights reserved
2371227 sticky notes_1 Anthony Morton All rights reserved
2371235 sticky notes_2 Anthony Morton All rights reserved
2371269 BKV_logo-svart-på-transparent Anthony Morton All rights reserved
2371272 BKV_logo-svart-på-transparent 2 Anthony Morton All rights reserved
2371298 STE-004 Anthony Morton All rights reserved
2371308 STE-013 Anthony Morton All rights reserved
2371362 1. Durban 1940s Anthony Morton All rights reserved
2371426 Whaling Writing Sample I. Ray Franz All rights reserved
2371434 RC booklets_Page_01 Anthony Morton All rights reserved
2371435 RC booklets_Page_03 Anthony Morton All rights reserved
2371437 RC booklets_Page_04 Anthony Morton All rights reserved
2371438 RC booklets_Page_05 Anthony Morton All rights reserved
2371439 RC booklets_Page_06 Anthony Morton All rights reserved
2371440 RC booklets_Page_07 Anthony Morton All rights reserved
2371441 RC booklets_Page_08 Anthony Morton All rights reserved
2371442 RC booklets_Page_09 Anthony Morton All rights reserved
2371443 RC booklets_Page_10 Anthony Morton All rights reserved
2371444 RC booklets_Page_02 Anthony Morton All rights reserved
2371451 RC booklets_Page_11 Anthony Morton All rights reserved
2371452 RC booklets_Page_12 Anthony Morton All rights reserved
2371453 RC booklets_Page_13 Anthony Morton All rights reserved
2371458 RC booklets_Page_14 Anthony Morton All rights reserved
2371459 RC booklets_Page_15 Anthony Morton All rights reserved
2371460 RC booklets_Page_16 Anthony Morton All rights reserved
2371461 RC booklets_Page_17 Anthony Morton All rights reserved
2371466 ray612 Ray Franz All rights reserved
2371469 RC booklets_Page_18 Anthony Morton All rights reserved
2371472 RC booklets_Page_19 Anthony Morton All rights reserved
2371478 Ray608 Ray Franz All rights reserved
2371482 RC booklets_Page_22 Anthony Morton All rights reserved
2371485 RC booklets_Page_23 Anthony Morton All rights reserved
2371486 RC booklets_Page_25 Anthony Morton All rights reserved
2371493 RC booklets_Page_26 Anthony Morton All rights reserved
2371494 ray610 Ray Franz All rights reserved
2371495 RC booklets_Page_27 Anthony Morton All rights reserved
2371496 RC booklets_Page_28 Anthony Morton All rights reserved
2371502 RC booklets_Page_27 Anthony Morton All rights reserved
2371504 RC booklets_Page_28 Anthony Morton All rights reserved
2371505 RC booklets_Page_29 Anthony Morton All rights reserved
2371506 RC booklets_Page_30 Anthony Morton All rights reserved
2371508 RC booklets_Page_31 Anthony Morton All rights reserved
2371514 ray696 Ray Franz All rights reserved
2371516 RC booklets_Page_33 Anthony Morton All rights reserved
2371518 RC booklets_Page_34 Anthony Morton All rights reserved
2371524 ray702 Ray Franz All rights reserved
2371526 weq005_10.09.2023_09-33-53 Anthony Morton All rights reserved
2371531 residency060 (2) Anthony Morton All rights reserved
2371538 ray692 Ray Franz All rights reserved
2371539 residency198 Anthony Morton All rights reserved
2371543 residency382 Anthony Morton All rights reserved
2371545 residency055 (2) Anthony Morton All rights reserved
2371550 25 hippo Anthony Morton All rights reserved
2371552 12 the boys Anthony Morton All rights reserved
2371559 DSC_5788 Anthony Morton All rights reserved
2371564 DSC_1358 Anthony Morton All rights reserved
2371569 11 2 bird final C Yx35 Anthony Morton All rights reserved
2371576 DSC_7533 Anthony Morton All rights reserved
2371580 DSC_7586 Anthony Morton All rights reserved
2374326 bush bush - copy - copy Anthony Morton All rights reserved
2374328 Natal - copy - copy Ray Franz Public domain
2374330 Durban Harbour - copy - copy Ray Franz Public domain
2374337 Map Pin (Red) - copy - copy N/A All rights reserved
2374341 Map Pin (Blue) - copy - copy N/A All rights reserved
2374850 new limpopo noises Anthony Morton All rights reserved
2374856 limpopo Anthony Morton All rights reserved
2474748 BKV_logo-svart-på-transparent BKV All rights reserved
2474754 BKV_logo-svart-på-transparent bkv All rights reserved
2474781 KR_Kulturrådet KR All rights reserved
2474914 Pedestrian Crossing N/A All rights reserved
2474982 DSC_3399 Anthony Morton All rights reserved
2475001 DSC_3399 Anthony Morton All rights reserved
2475020 DSC_3399 Anthony Morton All rights reserved
2584995 Theoretical Reflection N/A Public domain
2587399 17 book Anthony Morton All rights reserved
2587405 DSC_4153 Anthony Morton All rights reserved
2587407 DSC_4345 Anthony Morton All rights reserved
2587415 DSC_3575 Anthony Morton All rights reserved
2587421 19 hands Anthony Morton All rights reserved
2587506 DSC_3532_1 Anthony Morton All rights reserved
2587513 22 sims2 Anthony Morton All rights reserved
2587517 DSC_3399 Anthony Morton All rights reserved

Comments are only available for registered users.