Exposition

Pyykkiä - Näkökulmia uusmaterialismiin ja performanssiin (2018)

Pilvi Porkola

About this exposition

Toteutin "The Laundry Case" performanssin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa pidetyssä SAR -konferenssissa huhtikuussa 2017. Performanssissani pohdin ihmisen ja materian mahdollisuutta tasa-arvoisuuteen esityksessä uusmaterialistisessa viitekehyksessä. Tässä artikkelissa avaan esityksen prosessia ja siihen liittyviä kysymyksiä.
typeresearch exposition
date07/01/2018
published29/08/2018
last modified29/08/2018
statuspublished
share statusprivate
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/365813/382106
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.365813
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue8.


Simple Media

id name copyright license
365837 laundrycase1 pp All rights reserved
365866 laundry_ruukku_test2 pp All rights reserved
365893 ruukku_testi_kasa2 pp All rights reserved
365895 ruukku_testi_koko1 pp All rights reserved
365904 ruukku_testi_koko1 pp All rights reserved
365905 ruukku_testi_koko3 pp All rights reserved
366023 ruukku_testi_kasa3 pp All rights reserved
366024 ruukku_testi_koko3 pp All rights reserved
366031 kasa2 pp All rights reserved
366036 kasa3 pp All rights reserved
366080 laundry_ruukku_test3 pp All rights reserved
383380 laundry_etusivu pp All rights reserved
383525 the laundry case_audio pp All rights reserved
383601 Empty_transparent RUUKKU All rights reserved
383743 laundry_etusivu_teksti pp All rights reserved
383786 laundry_etusivu_teksti2 pp All rights reserved
383788 the laundry case_audio1 pp All rights reserved
384037 laundry2 PP All rights reserved
384038 laundry3 PP All rights reserved
384040 laundry4 PP All rights reserved
384042 laundry5 PP All rights reserved

RUUKKU portal comments: 1
Maiju Loukola 28/09/2018 at 11:20

Ekspositio vastaa Ruukun Conditions of Sharing -teeman kutsuun nähdäkseni kiinnostavalla tavalla, yhdistäen taiteellisen tutkimuksen tiedonmuodostuksen problematiikkaa ja uusmaterialismi-keskustelua henkilökohtaisen ja arkisen kautta edelleen tutkimuskontekstissa tapahtuvaan jaettuuteen/jakamiseen. Vaikka itse kirjoituksen aiheena oleva tutkimuksellinen teko tai tilanne on sooloperformanssina toimitettu, on se suunnattu laajempaan levitykseen niin performanssin yleisölle kuin Ruukun lukijoille. Kirjoitus pohjautuu osallistavaan työpajaan, jonka kirjoittaja on toteuttanut tutkimusryhmänsä kanssa (SAR 2017 Hki), ja jonka aiheena on ollut tämän teemanumeron otsikkoon sattuvasti lomittuen "annetut olosuhteet".

 

Parasta on "The Laundry Case" -artikkelitekstin rakenteellinen ja sisällöllinen johdonmukaisuus ja rentous. Kirjoitus on selkeä esitys ajattelun kulusta ja tämän pohdintaprosessin huomaavaisen selkokielinen avaaminen lukijalle siten, että siihen liitetyt teoreettiset kiinnekohdat tulevat esitellyiksi ja perustelluiksi ekonomisesti mutta riittävän perusteellisesti. Uusmaterialisen diskurssin(kin) avaamia kysymyksiä tiedon prosessuaalisuudesta ja siitä kuka tai mikä esiintyy ja mitä tai ketä katsotaan, kun katsotaan, tarkastellaan tarkkaan annostellen, siten että kirjoituksen muodostaman, siihen rakennetun näkymättömän sisäisen kehän (->taustoitus/alku: performanssi työpajassa ja loppupuolen paluu performanssiin) yksi keskeisistä, pyykkikasaperformanssi ja sen koepäähenkilö vaateläjä, saavat riittävästi huomiota. Performanssikuvaus konkretisoi esitellyt teemat ja näkökulmat, ja kysymykset huomion kohteena olosta, katsomisesta ja näkemisestä, vaatekappaleen mahdollisesta kokemuskyvystä sekä ihmisen ja muiden olomuotojen välisistä hierarkioista lävistävät kuvauksen vaiheita niin, että nuo asiat linkittyvät toisiinsa aidosti.

 

Aihe ja sen käsittely valittuine menetelmineen ja teoreettisine viitepisteineen ovat luonteeltaan tutkimuksellisia ja soveltuvat erinomaisen hyvin osaksi taiteellisen tutkimuksen kaanonia.

 

Uusmaterialismikeskustelu ei ole vielä lainkaan valmiiksipureksittu, ja kirjoituksen ansioista kenties kirkkain – taiteen tekemisen ja käytäntöjen paikka taiteellisen tutkimuksen keskiössä tutkimuksen materiaalina ja aktiivisena osana, ei tutkimuksen kohteena – tulee tässä ekspositiossa uloskirjoitettua ja osoitettua erinomaisen pätevästi. Ekspositio osallistuu ansiokkaasti taiteellista tutkimusta koskevaan ajankohtaiseen keskusteluun etenkin esittävän taiteen ja performanssin alueella.

 

Ekspositio osoittaa tekijänsä kykenevän suhteuttamaan oman taiteellisen tutkimuksensa alueita – taiteilijuus, tutkimuksellisuus, kontekstit, keskustelut ja teoreettiset kosketuskohdat – laaja-alaisesti ja persoonallisesti. Kokonaisuus on omaperäinen, mikä kumpuaa nähdäkseni (parhaassa mahdollisessa tapauksessa, kuten esim. tässä) siitä, että tutkijuus ja taiteilijuus osuvat yhteiselle alueelle nimenomaan taiteen kautta. Sisältö, muoto, tekniikka, näkökulmat, kirjoitustapa ja omaäänisyyden sävyt nousevat taiteen tekemisestä ja suhteessa siihen.

 

Ekspositio on selkeä ja mutkaton. Luettavuus ja navigointi toimivat hyvin ja tukevat aihetta ja käsittelytapaa. Riemastuttava yksityiskohta on etusivun "klikkaa nuolta"-toiminto, joka tuo näkyviin etusivun valokuvassa näkyviä yksinkertaisen lakonisia opaste-ja tai selostustekstejä kuvassa näkyvistä olosuhteista.

 

Eksposition vahvuus on siinä, että se linkittyy sataprosenttisesti kirjoittajan omaan taiteelliseen toimintaan. Lisäksi aihe on suhteutettu taiteellisen tutkimuksen ytimessä oleviin keskusteluihin ja kirjoituksessa huomioidaan laajemminkin esittävän taiteen/esitystaiteen perustavia kysymyksiä ja erilaisia tapoja suhtautua niihin erilaisilla näyttämöillä.

 

Aivan lopun ajatusleikki on hauska, kevyt ja rento, eräänlainen loppupäätelmän loppupäätelmä joka kurottaa kohti mahdollista tulevaa, ja näen itse siinä kulminoituvan useammankin keskeisen teeman: mikä tai kuka vie huomion? Miten taiteellinen tutkimus kommunikoituu, miten se ilmaisee itseään tutkimuksena, ja miten tutkimuksen aiheet tulevat tunnistetuksi? Onko sillä väliä, mitä juuri tämä tutkimus on tutkijayhteisössä omana aikanaan säteillyt ympärilleen, kun kuvia katselee 2100-luvulla aikansa skaalassa huippuedistyksellinen ja taitava "jokin", esim. lampaankääpä tai housunlahje?

Comments are only available for registered users.


i have forgotten my password
join the research catalogue
Portals The research catalogue serves:
Journal for Artistic Research
a peer-reviewed international journal for all art disciplines
KC Research Portal
Research Portal of the Royal Conservatoire, The Hague
Norwegian Artistic Research Programme
The portal of the Norwegian Artistic Research Programme
RUUKKU - Studies in Artistic Research
Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / Studies in Artistic Research
University of Applied Arts Vienna
RC portal of the University of Applied Arts Vienna
Journal of Sonic Studies
A peer-reviewed, international journal on sound studies and auditory culture
Academy of Creative and Performing Arts
Portal of the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University
Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
Portal of Faculty of Fine Art, Music and Design
Polifonia
Polifonia
Codarts
Portal of Codarts, University of the Arts, Rotterdam
Stockholm University of the Arts
Stockholm University of the Arts (Uniarts) provides education and conducts research in the fields of choreography, film & media, opera and performing arts.
University of the Arts Helsinki
University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki.
Norwegian Academy of Music
A leading artistic and academic university college with approximately 700 students. Located in Oslo, Norway.
The Danish National School of Performing Arts
This portal is a platform for distribution of knowledge produced through artistic research at the Danish National School of Performing Arts.
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
The portal of Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design, Stockholm