Exposition

V e r t i k a l a k u s t i k med horisontell prosodi (2018)

sten sandell

About this exposition

en
Free improvised music allows me as a musician to be able to change direction at any time. Free improvised music is the only form of music where I can completely change my way of playing depending on the character of the room or the space. The room becomes a co-player that I can either go along with or resist. In my project I investigate different ways to explore and clarify how changes of direction in free improvisation can be performed and how the spatial conditions and other conditions affect the way the music is played. The form of improvised music I am examining is extremely dialogue-oriented, where action and reaction within the dialogue in the room play a vital role in the process. What I would like to try out and demonstrate is how a sonic language entirely based on the participants’ sensitivity can be moulded, i.e. a language that is altogether based on the listening and playing of a person in a particular space. The sounding image process that becomes a link to the narrative text. Through the use of sound, text and image, and all their mixed forms, and drawing from my experiences as a musician and composer, I hope it will be possible for you to follow this twisty way toward something.

sv
Fri improviserad musik ger mig som musiker möjligheten att byta riktning närsomhelst. Den fria improviserade musiken är den enda musikform där jag helt kan ändra mitt sätt att spela beroende på karaktären på rummet eller platsen som jag befinner mig i. Rummet blir en medspelare som jag antingen kan gå med eller emot. I mitt projekt undersöker jag olika sätt att utforska och klargöra hur byte av riktning i fri improvisation kan utföras och hur rumsliga och andra förutsättningar påverkar hur musiken framförs. Karaktären på improvisationsmusiken som jag undersöker är extremt dialogorienterad, där aktion och reaktion i kommunikationen i rummet spelar en vital roll i processen. Vad jag skulle vilja prova och åskådliggöra är hur ett ljudspråk som helt baseras på deltagarens sensibilitet kan formas, dvs ett språk som helt och hållet består av lyssnandet och spelandet av en person i ett specifikt rum. Den klingande bildprocessen som blir en länk till till den narrativa texten. Genom användandet av ljud, text och bild och alla deras blandade former och hämta ur mina erfarenheter som musiker och kompositör så hoppas jag att det blir möjligt för er att följa den här krångliga vägen mot någonting.
typeresearch exposition
keywordsSpace and Silence
date25/09/2017
published08/04/2018
last modified08/04/2018
statuspublished
share statusprivate
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/392592/392593
doihttps://doi.org/10.22501/vis.392592
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue0. VIS Issue 0
external linkhttp://stensandell.com/object.php?id=86&l=s


Simple Media

id name copyright license
392596 Vertikalakustik med horisontell prosodi Sten Sandell All rights reserved
392629 Vertikalakustik med horisontell prosodi Sten Sandell All rights reserved
392683 Vertikal Akustik sv-eng - master-stensandell xx All rights reserved
405542 vertikalakustik bild default page Sten Sandell All rights reserved
405551 Solopiano/röst Sten Sandell All rights reserved
405555 Sid 1 Sten Sandell All rights reserved
405568 Sid 2 Sten Sandell All rights reserved
405600 Sid 3 Sten Sandell All rights reserved
405602 Sid 4 Sten Sandell All rights reserved
405604 Sid 5 Sten Sandell All rights reserved
405606 Sid 6 Sten Sandell All rights reserved
405608 Sid 7 Sten Sandell All rights reserved
405610 Sid 8 Sten Sandell All rights reserved
405702 arrow left Sten Sandell All rights reserved
405705 arrow left Sten Sandell All rights reserved
405707 arrow left Sten Sandell All rights reserved
405730 right arrow Sten Sandell All rights reserved
407580 high 1 Sten Sandell All rights reserved
407583 high 1 Sten Sandell All rights reserved
407591 webb-1 Sten Sandell All rights reserved
407600 1 ny Sten Sandell All rights reserved
407608 right testar All rights reserved
407626 left new testar All rights reserved
407630 angel-babies testar All rights reserved
407632 angel-babies test All rights reserved
407635 lifebestteacher testar All rights reserved
407638 left test All rights reserved
407783 Vertikal Akustik 1 Sten Sandell All rights reserved
407838 Sid 1 Sten Sandell All rights reserved
407839 Sid 2 Sten Sandell All rights reserved
407843 sid 3 Sten Sandell All rights reserved
407845 sid 4 Sten Sandell All rights reserved
407854 Front Sten Sandell All rights reserved
407855 Front Sten Sandell All rights reserved
411083 Sid 1 Sten Sandell All rights reserved
411084 Sid 2 Sten Sandell All rights reserved
411085 Sid 3 Sten Sandell All rights reserved
411086 sid 4 Sten Sandell All rights reserved
411087 sid 5 Sten Sandell All rights reserved
411088 sid 6 Sten Sandell All rights reserved
411089 sid 7 Sten Sandell All rights reserved
411090 sid 8 Sten Sandell All rights reserved
411091 sid 9 Sten Sandell All rights reserved
411092 sid 10 Sten Sandell All rights reserved
411093 sid 11 Sten Sandell All rights reserved
411094 sid 12 Sten Sandell All rights reserved
417876 Sid 01 Sten Sandell All rights reserved
417878 Sid 02 Sten Sandell All rights reserved
417879 Sid 03 Sten Sandell All rights reserved
417891 Sten Sandell vertikalakustik Sten Sandell All rights reserved
417897 Sten Sandell vertikalakustik kompr Sten Sandell All rights reserved
424807 Bild 1 Sten Sandell All rights reserved
424809 bild 2 Sten Sandell All rights reserved
426039 utefterytan_StenSandell-solo Sten Sandell All rights reserved
426042 Nr 1 Text Sten Sandell All rights reserved
426046 Sidan 1 Sten Sandell All rights reserved
426131 Nr 7 Film ca 20-25 sek per sida DFGSDFGDSG All rights reserved
426141 Sid 1 att 4 Sten Sandell All rights reserved
426142 Sid 2 att 4 Sten Sandell All rights reserved
426143 Sid 3 att 4 Sten Sandell All rights reserved
426144 Sid 4 att 4 Sten Sandell All rights reserved
426147 Bild 1 av 1 Sten Sandell All rights reserved
426160 Film 1 Sten Sandell All rights reserved
426162 Utefter ytan, Sten Sandell Sten Sandell All rights reserved
426172 Sid 4 av 4 Sten sandell All rights reserved
426175 Bild 1 av 2 Sten Sandell All rights reserved
426176 Bild 2 av 2 Sten Sandell All rights reserved
439266 film film test test All rights reserved
447635 (1) Bild 1 Sten Sandell All rights reserved
447638 (1) Bild 1 Sten Sandell All rights reserved
447648 (3) Bild 2 Sten Sandell All rights reserved
447650 (6) Bild 3 - 1 av 2 Sten Sandell All rights reserved
447651 (6) Bild 3 - 2 av 2 Sten Sandell All rights reserved
447654 (11) Bild 4 - 1 av 4 Sten Sandell All rights reserved
447655 (11) Bild 4 - 2 av 4 Sten Sandell All rights reserved
447656 (11) Bild 4 - 3 av 4 Sten Sandell All rights reserved
447657 (11) Bild 4 - 4 av 4 Sten Sandell All rights reserved
450835 Film 1 - 1 av 4 Sten Sandell All rights reserved
450836 Film 1 - 2 av 4 Sten Sandell All rights reserved
450837 Film 1 - 3 av 4 Sten Sandell All rights reserved
450838 Film 1 - 4 av 4 Sten Sandell All rights reserved
450840 Film 2 - 1 av 9 Sten Sandell All rights reserved
450841 Film 2 - 2 av 9 Sten Sandell All rights reserved
450842 Film 2 - 3 av 9 Sten Sandell All rights reserved
450843 Film 2 - 4 av 9 Sten Sandell All rights reserved
450844 Film 2 - 5 av 9 Sten Sandell All rights reserved
450845 Film 2 - 6 av 9 Sten Sandell All rights reserved
450846 Film 2 - 7 av 9 Sten Sandell All rights reserved
450847 Film 2 - 8 av 9 Sten Sandell All rights reserved
450848 Film 2 - 9 av 9 Sten Sandell All rights reserved
450850 Film 3 - 1 av 3 Sten Sandell All rights reserved
450851 Film 3 - 2 av 3 Sten Sandell All rights reserved
450852 Film 3 - 3 av 3 Sten Sandell All rights reserved
450854 Film 4 - 1 av 6 Sten Sandell All rights reserved
450855 Film 4 - 2 av 6 Sten Sandell All rights reserved
450856 Film 4 - 3 av 6 Sten Sandell All rights reserved
450857 Film 4 - 4 av 6 Sten Sandell All rights reserved
450858 Film 4 - 5 av 6 Sten Sandell All rights reserved
450859 Film 4 - 6 av 6 Sten Sandell All rights reserved
450861 (10) Film 7 - 1 av 4 Sten Sandell All rights reserved
450862 (10) Film 7 - 2 av 4 Sten Sandell All rights reserved
450863 (10) Film 7 - 3 av 4 Sten Sandell All rights reserved
450864 (10) Film 7 - 4 av 4 Sten Sandell All rights reserved
450866 (9) Film 6 - 1 av 4 Sten Sandell All rights reserved
450867 (9) Film 6 - 2 av 4 Sten Sandell All rights reserved
450868 (9) Film 6 - 3 av 4 Sten Sandell All rights reserved
450869 (9) Film 6 - 4 av 4 Sten Sandell All rights reserved
450871 (8) Film 5 - 1 av 24 Sten Sandell All rights reserved
450872 (8) Film 5 - 2 av 24 Sten Sandell All rights reserved
450873 (8) Film 5 - 3 av 24 Sten Sandell All rights reserved
450874 (8) Film 5 - 4 av 24 Sten Sandell All rights reserved
450875 (8) Film 5 - 5 av 24 Sten Sandell All rights reserved
450876 (8) Film 5 - 6 av 24 Sten Sandell All rights reserved
450877 (8) Film 5 - 7 av 24 Sten Sandell All rights reserved
450878 (8) Film 5 - 8 av 24 Sten Sandell All rights reserved
450879 (8) Film 5 - 9 av 24 Sten Sandell All rights reserved
450880 (8) Film 5 - 10 av 24 Sten Sandell All rights reserved
450881 (8) Film 5 - 11 av 24 Sten Sandell All rights reserved
450882 (8) Film 5 - 12 av 24 Sten Sandell All rights reserved
450883 (8) Film 5 - 13 av 24 Sten Sandell All rights reserved
450885 (8) Film 5 - 14 av 24 Sten Sandell All rights reserved
450886 (8) Film 5 - 15 av 24 Sten Sandell All rights reserved
450887 (8) Film 5 - 16 av 24 Sten Sandell All rights reserved
450888 (8) Film 5 - 17 av 24 Sten Sandell All rights reserved
450889 (8) Film 5 - 18 av 24 Sten Sandell All rights reserved
450890 (8) Film 5 - 19 av 24 Sten Sandell All rights reserved
450891 (8) Film 5 - 20 av 24 Sten Sandell All rights reserved
450892 (8) Film 5 - 21 av 24 Sten Sandell All rights reserved
450893 (8) Film 5 - 22 av 24 Sten Sandell All rights reserved
450894 (8) Film 5 - 23 av 24 Sten Sandell All rights reserved
450895 (8) Film 5 - 24 av 24 Sten Sandell All rights reserved
452630 Vertikal Akustik sv-eng - master-stensandell Sten Sandell All rights reserved
452633 Vertikal Akustik sv-eng - master-stensandell Sten Sandell All rights reserved

Comments are only available for registered users.