Exposition

V e r t i k a l a k u s t i k med horisontell prosodi (2018)

sten sandell

About this exposition

en
Free improvised music allows me as a musician to be able to change direction at any time. Free improvised music is the only form of music where I can completely change my way of playing depending on the character of the room or the space. The room becomes a co-player that I can either go along with or resist. In my project I investigate different ways to explore and clarify how changes of direction in free improvisation can be performed and how the spatial conditions and other conditions affect the way the music is played. The form of improvised music I am examining is extremely dialogue-oriented, where action and reaction within the dialogue in the room play a vital role in the process. What I would like to try out and demonstrate is how a sonic language entirely based on the participants’ sensitivity can be moulded, i.e. a language that is altogether based on the listening and playing of a person in a particular space. The sounding image process that becomes a link to the narrative text. Through the use of sound, text and image, and all their mixed forms, and drawing from my experiences as a musician and composer, I hope it will be possible for you to follow this twisty way toward something.

sv
Fri improviserad musik ger mig som musiker möjligheten att byta riktning närsomhelst. Den fria improviserade musiken är den enda musikform där jag helt kan ändra mitt sätt att spela beroende på karaktären på rummet eller platsen som jag befinner mig i. Rummet blir en medspelare som jag antingen kan gå med eller emot. I mitt projekt undersöker jag olika sätt att utforska och klargöra hur byte av riktning i fri improvisation kan utföras och hur rumsliga och andra förutsättningar påverkar hur musiken framförs. Karaktären på improvisationsmusiken som jag undersöker är extremt dialogorienterad, där aktion och reaktion i kommunikationen i rummet spelar en vital roll i processen. Vad jag skulle vilja prova och åskådliggöra är hur ett ljudspråk som helt baseras på deltagarens sensibilitet kan formas, dvs ett språk som helt och hållet består av lyssnandet och spelandet av en person i ett specifikt rum. Den klingande bildprocessen som blir en länk till till den narrativa texten. Genom användandet av ljud, text och bild och alla deras blandade former och hämta ur mina erfarenheter som musiker och kompositör så hoppas jag att det blir möjligt för er att följa den här krångliga vägen mot någonting.
typeresearch exposition
keywordsSpace and Silence
date25/09/2017
published08/04/2018
last modified08/04/2018
statuspublished
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/392592/392593
doihttps://doi.org/10.22501/vis.392592
published inVIS – Nordic Journal for Artistic Research
portal issue0. VIS Issue 0
external linkhttp://stensandell.com/object.php?id=86&l=s

Comments are only available for registered users.


i have forgotten my password
join the research catalogue
Portals The research catalogue serves:
Journal for Artistic Research
a peer-reviewed international journal for all art disciplines
KC Research Portal
Research Portal of the Royal Conservatoire, The Hague
Norwegian Artistic Research Programme
The portal of the Norwegian Artistic Research Programme
Ruukku Studies in Artistic Research
Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / Studies in Artistic Research
University of Applied Arts Vienna
RC portal of the University of Applied Arts Vienna
Journal of Sonic Studies
A peer-reviewed, international journal on sound studies and auditory culture
Academy of Creative and Performing Arts
Portal of the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University
SHAPE - Artistic Research and Institutional Impact
SHAPE aims to describe the impact of artistic research within specific frameworks.
Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
Portal of Faculty of Fine Art, Music and Design
Polifonia
Polifonia
Codarts
Portal of Codarts, University of the Arts, Rotterdam
Stockholm University of the Arts
Stockholm University of the Arts (Uniarts) provides education and conducts research in the fields of choreography, film & media, opera and performing arts.
University of the Arts Helsinki
University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki.
Norwegian Academy of Music
A leading artistic and academic university college with over 600 students. Located in Oslo, Norway.
The Danish National School of Performing Arts
This portal is a platform for distribution of knowledge produced through artistic research at the Danish National School of Performing Arts.
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
The portal of Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design, Stockholm