Exposition

Interimp (2021)

Lisa Dillan

About this exposition

Denne nettsiden dokumenterer refleksjonsarbeid fra det kunstneriske utviklingsprosjektet Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst (INTERIMP) – et samarbeidsprosjekt mellom Norges musikkhøgskole (NMH) og Balletthøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), med ekstern finansiering fra det nasjonale Program for kunstnerisk utviklingsarbeid/Prosjektprogrammet (2012–2015). Prosjektdeltakere har vært musikerne Lisa Dillan, Sidsel Endresen (2012–2014) og Ivar Grydeland (alle NMH), og danserne Siri Jøntvedt, Cecilie Lindeman Steen og Ingunn Rimestad (alle KHiO). Formålet med prosjektet har vært å undersøke og øke bevisstheten rundt prosesser og problemstillinger som oppstår når improviserende dansere og musikere møtes på gulvet. Aktiviteten i prosjektet har bestått av arbeid på gulvet og arbeid på møterommet, og det har vært en gjensidig og kontinuerlig veksling mellom disse fasene. Utprøvinger og tester på gulvet har informert diskusjonene på møterommet, som igjen har generert nye utprøvinger og tester på gulvet.
typeresearch exposition
keywordsivar grydeland, siri jøntvedt, cecilie lindeman steen, sissel endresen, ingunn rimestad, dans, dance, multimedial, interimp, lisa dillan
date01/01/2014
published02/03/2021
last modified02/03/2021
statuspublished
share statusprivate
affiliationNorwegian Academy of Music
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/417759/417760
doihttps://doi.org/10.22501/NMH-AR.417759
published inNorwegian Academy of Music
portal issue1. Publications - 2018 and earlier

Comments are only available for registered users.