Exposition

Interimp (2018)

Lisa Dillan

About this exposition

Denne nettsiden dokumenterer refleksjonsarbeid fra det kunstneriske utviklingsprosjektet Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst (INTERIMP) – et samarbeidsprosjekt mellom Norges musikkhøgskole (NMH) og Balletthøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), med ekstern finansiering fra det nasjonale Program for kunstnerisk utviklingsarbeid/Prosjektprogrammet (2012–2015). Prosjektdeltakere har vært musikerne Lisa Dillan, Sidsel Endresen (2012–2014) og Ivar Grydeland (alle NMH), og danserne Siri Jøntvedt, Cecilie Lindeman Steen og Ingunn Rimestad (alle KHiO). Formålet med prosjektet har vært å undersøke og øke bevisstheten rundt prosesser og problemstillinger som oppstår når improviserende dansere og musikere møtes på gulvet. Aktiviteten i prosjektet har bestått av arbeid på gulvet og arbeid på møterommet, og det har vært en gjensidig og kontinuerlig veksling mellom disse fasene. Utprøvinger og tester på gulvet har informert diskusjonene på møterommet, som igjen har generert nye utprøvinger og tester på gulvet.
typeresearch exposition
keywordsivar grydeland, siri jøntvedt, cecilie lindeman steen, sissel endresen, ingunn rimestad, dans, dance, multimedial, interimp, lisa dillan
date01/01/2014
published15/01/2018
last modified15/01/2018
statuspublished
share statusprivate
affiliationNorwegian Academy of Music
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/417759/417760
published inNorwegian Academy of Music
portal issue1. Publications - 2018 and earlier

Comments are only available for registered users.
join the research catalogue
Portals The research catalogue serves:
Journal for Artistic Research
a peer-reviewed international journal for all art disciplines
KC Research Portal
Research Portal of the Royal Conservatoire, The Hague
Norwegian Artistic Research Programme
The portal of the Norwegian Artistic Research Programme
RUUKKU - Studies in Artistic Research
Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / Studies in Artistic Research
University of Applied Arts Vienna
RC portal of the University of Applied Arts Vienna
Journal of Sonic Studies
A peer-reviewed, international journal on sound studies and auditory culture
Academy of Creative and Performing Arts
Portal of the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University
Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
Portal of Faculty of Fine Art, Music and Design
Polifonia
Polifonia
Codarts
Portal of Codarts, University of the Arts, Rotterdam
Stockholm University of the Arts (SKH)
Stockholm University of the Arts (SKH) provides education and conducts research in the fields of choreography, film & media, opera and performing arts.
University of the Arts Helsinki
University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki.
Norwegian Academy of Music
A leading artistic and academic university college with approximately 700 students. Located in Oslo, Norway.
The Danish National School of Performing Arts
This portal is a platform for distribution of knowledge produced through artistic research at the Danish National School of Performing Arts.
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
The portal of Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design, Stockholm
NTNU
UNDER CONSTRUCTION. Description to be implemented
DMARC University of Derby
DMARC is the portal of the Digital and Material Artistic Research Centre at the University of Derby (UK).
The Research Catalogue server is operated at
KTH's IT-department