Exposition

The Risk of Breaking (2019)

Joanna Sperryn-Jones

About this exposition

en
My sculptural installations 'risk' 2011 and 'Celebration' 2015 were developed after I broke several bones mountain biking and wasn’t able to work in my studio for a year. When I returned to making sculpture I found I could only relate to previous artwork by breaking it. I explore how and why my aesthetic preferences changed after experiencing injury, in particular the new element of risk. I reflect on contrasting experiences of mountain biking and being injured, the tension between the support and restriction of being in plaster and my alienation to my broken arm. Through this I question what motivates people to take risks, how our judgement of risk can change in different circumstances, and if the motivation for men and women taking risks is different. I reflect on the risk to the artwork and to the viewer and different forms of risk in artwork. Finally I recount how this informs the making of 'risk' 2011 and 'Celebration' 2015.

sv
De skulpturala installationerna ”risk” 2011 och ”Celebration” 2015 tog form efter att jag hade brutit flera ben under en tur på terrängcykel och inte hade kunnat arbeta i min ateljé på ett år. När jag började skulptera igen insåg jag att enda sättet för mig att förhålla mig till mina tidigare verk var genom att bryta dem i bitar. Jag undersöker hur och varför mina estetiska preferenser har förändrats efter mina skador, i synnerhet i förhållande till det nya riskmomentet. Jag reflekterar över olika upplevelser av terrängcykling och av att bli skadad, spänningen mellan det stöd och den begränsning det innebär att vara gipsad och mitt främlingskap inför min brutna arm. Därigenom ställer jag frågor kring vad som får människor att utsätta sig för risker, hur vår riskbedömning kan ändras under olika omständigheter, och om skälen till att ta risker skiljer sig mellan män och kvinnor. Jag reflekterar över risken för konstverket och för betraktaren, och över olika typer av risk inom konst. Slutligen berättar jag om hur detta har påverkat skapandet av ”risk” 2011 och ”Celebration” 2015.
typeresearch exposition
keywordsRisk-taking, breaking, injury, extreme sports, sculpture, restriction, uncertainty, fracture, fragility, participation
date20/08/2018
published24/01/2019
last modified24/01/2019
statuspublished
share statusprivate
licenseCC BY-NC-ND
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/557684/557685
doihttps://doi.org/10.22501/vis.557684
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue1. VIS Issue 1


Simple Media

id name copyright license
557811 me in risk Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557812 accidental no hander in Spain joanna sperryn-jones All rights reserved
557813 Fade2Black drop joanna sperryn-jones All rights reserved
557814 Collarbone December 06 alt 2 joanna sperryn-jones All rights reserved
557815 highheels on sticks 1alt e joanna sperryn-jones All rights reserved
557816 breaking as making JoSJ webversion joanna sperryn-jones All rights reserved
557817 Collarbone December 06 alt1 collarbone All rights reserved
557818 Collarbone May 2007 crop1 joanna sperryn-jones All rights reserved
557819 kinky det 2print joanna sperryn-jones All rights reserved
557820 glass wax twigs pile det1alt joanna sperryn-jones All rights reserved
557821 glasswax twig wine det2 joanna sperryn-jones All rights reserved
557822 glasswax twigs 1a crop joanna sperryn-jones All rights reserved
557823 design of funnel copy joanna sperryn-jones All rights reserved
557824 making of poles copy joanna sperryn-jones All rights reserved
557825 rickshaw poles and with me thesis copy joanna sperryn-jones All rights reserved
557826 film strip weaving breaking copy jojanna sperryn-jones All rights reserved
557827 Miyajima in sling Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557828 Rogate big double Joanna sperryn-jones All rights reserved
557829 broken 1alt joanna sperryn-jones All rights reserved
557830 kinky twig 1alt joanna sperryn-jones All rights reserved
557831 cokecan ringlink 8 joanna sperryn-jones All rights reserved
557832 cokecan ringlink 3 main a alt joanna sperryn-jones All rights reserved
557833 brokenRingLink2 on white alt joanna sperryn-jones All rights reserved
557834 twig thin joanna sperryn-jones All rights reserved
557835 wide stick 1 joanna sperryn-jones All rights reserved
557836 wide stick det 1 joanna sperryn-jones All rights reserved
557837 sticks in molds 1 joanna sperryn-jones All rights reserved
557838 sticks in molds 3alt joanna sperryn-jones All rights reserved
557839 being cleaned from door crop joanna sperryn-jones All rights reserved
557840 twig horsechestnut joanna sperryn-jones All rights reserved
557841 nailed to wall sticks 1 print joanna sperryn-jones All rights reserved
557842 little thin sticks in row alt joanna sperryn-jones All rights reserved
557843 kinky twig 3alt joanna sperryn-jones All rights reserved
557844 kinky det 2 joanna sperryn-jones All rights reserved
557846 salcedo shibboleth 4 Tate All rights reserved
557847 Salcedo shibboleth 1 Tate All rights reserved
557848 Salcedo shibboleth 6 Tate All rights reserved
557849 salcedo shibboleth 5 Tate All rights reserved
557850 gordon-matta-clark splitting 1974 David Zwirner All rights reserved
557851 gordon-matta-clark splitting 1974 det3 David Zwirner.com rights@davidzwirner.com All rights reserved
557852 gordon-matta-clark splitting 1974 det1 rights@davidzwirner.com All rights reserved
557853 HMP Reading Wing A level 2 Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557854 crutched tree drawing 1 Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557855 photo crutched distorted tree at Ryoan-ji Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557856 hand xray, broken finger at Rheola Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557857 hand xray of finger broken at Rheola and support Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557858 xray of wrist in plaster Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557859 my old wrist plaster Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557860 highheels on sticks Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557861 Collarbone December 06 with red Joanna Speryrn-Jones All rights reserved
557862 sticks drying Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557867 stick walls in kiln room Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557868 fragility broken on floor Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557869 sketchpad 7 hiroshima and fragility Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557870 sketchpad 10 osteo bones and frozen trees Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557871 sketchpad 3 in plaster Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557872 fragility window view Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557873 fragility main view det2b Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557874 fragility tall bit Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557875 fragility corner Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557876 fragility low view Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557877 fragility detail floor Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557878 2 rickshaw viewLeft Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557879 5 rickshaw middle Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557880 6 rickshaw tops Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557881 7 rickshaw tops horiz Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557882 8 rickshaw bottoms Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557883 9 rickshaw tops Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557884 10 rickshaw top single Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557885 11 rickshaw Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557886 12 rickshaw broken Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557887 skydiving 1 Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557888 skydiving 3 Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557889 sky diving 2 Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557890 skydiving 4 Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557891 Retallack Heli lift 1 Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557892 Retallack Heli lift 3 Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557893 Peru jump in mountains Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557894 Helicliffes 1 Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557895 pink bike step up Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557896 xray wrist in plaster above 1 detail 1 Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557897 xray wrist plaster above 2a Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557898 design of funnel Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557899 VIS glasswax mould Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557900 VIS hand xray Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557901 VIS hand xray 2 Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557902 rickshaw middle Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557904 rickshaw floor with feet Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557905 Celebration me cutting Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557906 celebration pv2 Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557907 celebration pv1 Joanna SPerryn-Jones All rights reserved
557908 Celebration Con Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557909 Salcedo 1 Tate Images and Alexander and Bonin All rights reserved
557910 Salcedo 2 Tate Images/ Alexander and Bonin All rights reserved
557911 Salcedo 3 Tate Images/ Alexander and Bonin All rights reserved
557845 the making and breaking of Celebration Joanna Sperryn-Jones and Emma Lou Hill All rights reserved
557863 risk 2011 H264 Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557864 risk 2011 mpeg2 Joanna Sperryn-Jones All rights reserved
557865 risk for PP avi dv pal Jo All rights reserved
557866 dirt merchant 2015 Joanna Sperryn-Jones and Craig Harris All rights reserved
557903 risk 2011 VIS Joanna Sperryn-Jones All rights reserved

Comments are only available for registered users.