Exposition

Spin, Puppet, Spin: Drawing Estrangement (2019)

William Platz

About this exposition

en
The life studio is an eccentric place and this exposition is populated by eccentric characters. The drawings and photographs contained in this research have all been created by studio puppets. Each puppet's awkward methods of working — stabbing, pulling, twisting a clutching hand — magnify the work’s unorthodox strategy. Puppets will illuminate the idiosyncrasies, malfunctions and estrangements typically surfeited in the life studio’s private sphere. This research responds to the work of E.T.A. Hoffmann (‘Spin, puppet, spin’) and George Méliès; puppet/art hybrid exhibitions; the Puppet Master horror franchise; and the lay figure of Gustave Courbet. Puppets are not alien in the life studio. Although they were typically concealed in the artist's process and hidden from public view, they were common fixtures until the 20th century. This exposition estranges artists and models from the life drawing apparatus and invites puppets to make pictures.

da
Det engelske term life studio refererer til et atelier, hvor nøgne modeller poserer for kunstneren. Dette er et excentrisk sted, og denne udstilling er fyldt med excentriske karakterer. De tegninger og fotografier der har været anvendt i researchen, og de endelige værker, er alle skabt af forskellige forankrede mannequiner i et life studio. Hver mannequins akavede gestik; hvordan den stikker, trækker eller vrider sig, understreger arbejdets uortodokse strategi. Mannequinerne vil derved belyse den idiosynkrasi, fremmedgørelse og de funktionsfejl, der typisk kommer til udtryk og observeres i et life studios private sfære. Denne forskning er en reaktion på E.T.A Hoffmanns arbejde (’’Spin, puppet, spin’’) og George Méliès’ dukke/kunst-hybrid udstillinger; The Puppet Master horror franchise og mannequinfiguren af Gustave Courbet. Mannequiner er ikke fremmede i life studio’et. Selvom de typisk var gemt i kunstnerens proces, og væk fra offentlighedens skue, var de almindeligt inventar indtil det 20. århundrede. Denne udstilling fremmedgør kunstnere og levende modeller fra tegnekunsten og inviterer mannequiner til at skabe billedet.
typeresearch exposition
keywordsdrawing, puppets, life drawing, malfunction, estrangement, artist and model
date31/01/2019
published23/09/2019
last modified23/09/2019
statuspublished
share statusprivate
affiliationGriffith University
copyrightwmplatz
licenseCC BY-NC-ND
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/562761/562762
doihttps://doi.org/10.22501/vis.562761
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue2. VIS Issue 2
external linkwilliamplatz.com


Simple Media

id name copyright license
562778 text public domain All rights reserved
562787 PuppetDice2small wmplatz All rights reserved
562803 head3 wmplatz All rights reserved
562805 head1 wmplatz All rights reserved
562807 head2 wmplatz All rights reserved
562820 head1 wmplatz All rights reserved
562826 head4 wmplatz All rights reserved
562828 head5 wmplatz All rights reserved
562830 head6 wmplatz All rights reserved
562832 head7 wmplatz All rights reserved
562835 head8 wmplatz All rights reserved
562837 head9 wmplatz All rights reserved
563053 puppieta wmplatz All rights reserved
563107 linedrw2 wmplatz All rights reserved
563109 linedrw4 wmplatz All rights reserved
563115 linedrw3 wmplatz All rights reserved
563379 linedrw1 wmplatz All rights reserved
563415 puppetgif wmplatz All rights reserved
563419 puppetgif wmplatz All rights reserved
563421 puppetgif wmplatz All rights reserved
563757 linedrw7 wmplatz All rights reserved
563759 stockpup1 wmplatz All rights reserved
563761 stockpup2 wmplatz All rights reserved
563763 stockpup3 wmplatz All rights reserved
563765 stockpup4 wmplatz All rights reserved
563883 puppetdrawingsmall wmplatz All rights reserved
564177 hotinhere wmplatz All rights reserved
564185 hotinhere2 wmplatz All rights reserved
564187 hard2 wmplatz All rights reserved
564310 hotinheresingle1bluehalf wmplatz All rights reserved
564315 hotinheresingle1bluehalf wmplatz All rights reserved
564318 hotinheresingle1bluehalf2 wmplatz All rights reserved
564320 hotinside wmplatz All rights reserved
564325 linedrw8 wmplatz All rights reserved
564327 linedrw5 wmplatz All rights reserved
564330 linedrw9 wmplatz All rights reserved
564341 puppieta wmplatz All rights reserved
572554 pupcirquesmall wmplatz All rights reserved
572564 PupPolaroidsmall wmplatz All rights reserved
572567 pjb4 wmplatz All rights reserved
573326 PupPool1[1]small wmplatz All rights reserved
573335 PupRoid2small wmplatz All rights reserved
573341 PupPool1[1]smaller wmplatz All rights reserved
573343 PlatzPupwithCharSmaller wmplatz All rights reserved
573346 PlatzW_PuppetFeast_smaller wmplatz All rights reserved
589188 meliestestnew wmplatz All rights reserved
589191 jbnew wmplatz All rights reserved
589194 Untitled-1 wmplatz All rights reserved
589196 Untitled-3 wmplatz All rights reserved
589198 Untitled-7 wmplatz All rights reserved
589200 Untitled-4 wmplatz All rights reserved
589202 Untitled-6 wmplatz All rights reserved
589204 Untitled-5 wmplatz All rights reserved
600913 PlatzPupwithCharW wmplatz All rights reserved
600926 W4Pup wmplatz All rights reserved
600927 poppoet2 wmplatz All rights reserved
600953 PupPoolDet011 wmplatz All rights reserved
602839 SpinPuppetblow wmplatz All rights reserved
602840 SpinPuppet3Left wmplatz All rights reserved
604097 handrt wmplatz All rights reserved
604099 handlft wmplatz All rights reserved
604107 hotinherebw1 wmplatz All rights reserved
604109 hotinherebw2 wmplatz All rights reserved
604111 linedrw4bw wmplatz All rights reserved
604113 linedrwbw2 wmplatz All rights reserved
604115 linedrwbw2 wmplatz All rights reserved
604119 handsdown wmplatz All rights reserved
604129 pupvan1 wmplatz All rights reserved
604131 pupvan2 wmplatz All rights reserved
604133 Pupvan3 wmplatz All rights reserved
604135 pupvan4 wmplatz All rights reserved
604137 pupvan5 wmplatz All rights reserved
604139 pupvan7 wmplatz All rights reserved
604326 linestretch wmplatz All rights reserved

Comments are only available for registered users.