Exposition

DAYS IN BETWEEN (2020)

Marianna Christofides

About this exposition

en
In accordance to generic tropes in the way the Balkans are represented, conflicts in the region are repeatedly ‘naturalized’ in their description, and attributed geological-seismological features. With the essay film Days In Between Marianna Christofides and her collaborator Bernd Bräunlich recursively visited the Balkans between 2011 and 2015, at first seeking out littoral borders where the course of the boundary remains indefinite. Rivers as invisible yet politically instrumental borders was one of the initial narrative strands. Having lost the first few years worth of audiovisual material, the data on the hard drive being unretrievable, they decided to return, only to find that the places no longer existed in the same way. Both topography and social fabric in ceaseless flux. Their approach extended accordingly, now focusing on loss, omissions, obfuscation and disappearance. The appropriation of nature’s workings in political discourse came to the fore. As did the filmmaker’s inhibiting yet empowering fringe location. Through a reflective lens of doubt agency was re-calibrated. The project grew wider in a recurring attempt at approaching, and began to expand, up until the present and in multiple iterations. Within this non-finite process the constant failure, and the beginning anew, became integral parts of the narrative.

sv
Generiska troper i skildringen av Balkan infrias genom att konflikter i regionen återkommande beskrivs som ”inplanterade” eller i geologisk-seismologiska ordalag. I och med essäfilmen Days In Between (Mellandagar) reste Marianna Christofides och hennes samarbetspartner Bernd Bräunlich, återkommande till Balkan mellan 2011 och 2015. Till en början för att utforska littorala skiljelinjer vars gränser förblir obestämbara. Föreställningen om floderna som osynliga, men politiskt centrala gränser var en initial narrativ tråd. Men efter att ha förlorat deras första år av audiovisuellt material – hårddiskarnas information gick inte att längre att komma åt – bestämde de sig för att återvända, bara för att nu upptäcka att platserna de tidigare besökt inte längre existerade på samma sätt. Både den topografiska och sociala vävnaden i oupphörlig förvandling. Deras infallsvinkel breddades således och kom att fokusera på förlust, utelämnanden, förvillelse och flykt. Den politiska diskursens beslagtagande av naturens kraft hamnade i förgrunden. Vilken även filmarens begränsade, men samtidigt berättigade plats i utkanten också gjorde. Genom en reflekterande lins av tvivel omkalibrerades ingripandet. Och i ett slags återkommande försök till ett närmande utvidgades projektet, började växa och har fram tills nu antagit multipla former. Inom denna obegränsade process blir det konstanta misslyckandet, och att börja om på nytt, till väsentliga delar av berättelsen.
typeresearch exposition
keywordsEssay Film, Balkan Peninsula, Southeast Europe, othering, Kaiser-Panorama, doubt, deceleration, processuality, liminality, landscape, memory, earthquake, affective strategies, (hi)stories, taxidermy, rivers, western gaze, fault lines, jagged narratives, in-betweenness, intervals, loss
date01/06/2019
published02/03/2020
last modified02/03/2020
statuspublished
share statusprivate
copyrightMarianna Christofides
licenseAll rights reserved
languageEnglish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/639633/674432/30/50
doihttps://doi.org/10.22501/vis.639633
published inVIS – Nordic Journal for Artistic Research
portal issue3. VIS Issue 3


Simple Media

id name copyright license
639662 Days-In-Between_Still-02 Marianna Christofides All rights reserved
639667 Days-In-Between_Still-01 Marianna Christofides All rights reserved
639675 Days-In-Between_Still-03 Marianna Christofides All rights reserved
639679 Days-In-Between_Still-04 Marianna Christofides All rights reserved
639681 Days-In-Between_Still-05 Marianna Christofides All rights reserved
639685 Days-In-Between_Still-06 Marianna Christofides All rights reserved
639697 Days-In-Between_Still-07 Marianna Christofides All rights reserved
639711 Days-In-Between_Still-08 Marianna Christofides All rights reserved
639715 Days-In-Between_Still-09 Marianna Christofides All rights reserved
639725 01.Days In Between_still Marianna Christofides All rights reserved
639727 07_Days In Between_still Marianna Christofides All rights reserved
639729 06_Days In Between_still Marianna Christofides All rights reserved
639746 VIDEO_Days-In-Between_excerpt Marianna Christofides All rights reserved
674152 voice-over text Marianna Christofides All rights reserved
674153 voice-over text Marianna Christofides All rights reserved
678067 side titles Marianna Christofides All rights reserved
725991 transparent-link-arrow Marianna Christofides All rights reserved
726044 Along-the-Fringes Marianna Christofides All rights reserved
726045 0001 Marianna Christofides All rights reserved
739522 Days_In_Between_II.Standbild033 Marianna Christofides All rights reserved
739566 Days_In_Between_II.Standbild034 Marianna Christofides All rights reserved
739574 Days_In_Between_II.Standbild006 Marianna Christofides All rights reserved
739732 First-Sequence Marianna Christofides All rights reserved
739754 Days_In_Between_II.Standbild031 Marianna Christofides All rights reserved
739756 Days_In_Between_II.Standbild032 Marianna Christofides All rights reserved
739800 VIDEO_days in between_Bihac Marianna Christofides All rights reserved
739808 Days_In_Between_II.Standbild014 Marianna Christofides All rights reserved
739810 Days_In_Between_II.Standbild015 Marianna Christofides All rights reserved
739815 VIDEO_days in between_rivers Marianna Christofides All rights reserved
739818 VIDEO_days in between_Drina Marianna Christofides All rights reserved
739823 VIDEO_days in between_Mandelstam_black Marianna Christofides All rights reserved
739828 Days_In_Between_II.Standbild001 Marianna Christofides All rights reserved
739830 Days_In_Between_II.Standbild002 Marianna Christofides All rights reserved
739832 Days_In_Between_II.Standbild003 Marianna Christofides All rights reserved
739834 Days_In_Between_II.Standbild004 Marianna Christofides All rights reserved
739835 VIDEO_days in between_lantern-slides_children Marianna Christofides All rights reserved
739913 VIDEO_days in between_yugoslavian-cinematheque_liminality Marianna Christofides All rights reserved
739929 VIDEO_days in between_sameness-wood-billboards-Zeno Marianna Christofides All rights reserved
739946 VIDEO_days in between_Japan Marianna Christofides All rights reserved
739979 05_Days-In-Between_still Marianna Christofides All rights reserved
740190 days-in-between_Lamm Marianna Christofides All rights reserved
740191 days-in-between_bridge Marianna Christofides All rights reserved
740192 days-in-between_Sucevita Marianna Christofides All rights reserved
740199 days-in-between_inscribings Marianna Christofides All rights reserved
740259 Days_In_Between_II.Standbild046 Marianna Christofides All rights reserved
740262 Days_In_Between_II.Standbild047 Marianna Christofides All rights reserved
740263 Days_In_Between_II.Standbild008 Marianna Christofides All rights reserved
740453 Days_In_Between_II.Standbild011 Marianna Christofides All rights reserved
740457 Days_In_Between_II.Standbild012 Marianna Christofides All rights reserved
740484 Days_In_Between_II.Standbild033 Marianna Christofides All rights reserved
740486 Days_In_Between_II.Standbild009 Marianna Christofides All rights reserved
740492 Days_In_Between_II.Standbild042 Marianna Christofides All rights reserved
740560 Days_In_Between_II.Standbild022 Marianna Christofides All rights reserved
740570 Days_In_Between_II.Standbild020 Marianna Christofides All rights reserved
740582 Days_In_Between_II.Standbild012_ Marianna Christofides All rights reserved
740621 Days_In_Between_II.Standbild010 Marianna Christofides All rights reserved
740670 Days_In_Between_II.Standbild016 Marianna Christofides All rights reserved
740672 Days_In_Between_II.Standbild017 Marianna Christofides All rights reserved
740697 Still-Life-Ara_01 Marianna Christofides All rights reserved
740709 Still-Life-Ara_02 Marianna Christofides All rights reserved
740715 Cutremur_01 Marianna Christofides All rights reserved
740720 Days_In_Between_II.Standbild018 Marianna Christofides All rights reserved
740722 Days_In_Between_II.Standbild041 Marianna Christofides All rights reserved
740737 Still-Life-Ara_03 Marianna Christofides All rights reserved
740744 Still-Life-Ara_01 Marianna Christofides All rights reserved
740746 Still-Life-Ara_04 Marianna Christofides All rights reserved
740748 Still-Life-Ara_02 Marianna Christofides All rights reserved
740749 Still-Life-Ara_03 Marianna Christofides All rights reserved
740753 Still-Life-Ara_05 Marianna Christofides All rights reserved
740755 Still-Life-Ara_04 Marianna Christofides All rights reserved
740834 Kaiserpanorama_excerpt Marianna Christofides All rights reserved
740846 Kaiserpanorama_graded_+sound.Standbild005 Marianna Christofides All rights reserved
740858 Days_In_Between_II_01_ Marianna Christofides All rights reserved
740860 Days_In_Between_II_01_ Marianna Christofides All rights reserved
740861 Days_In_Between_II_02_ Marianna Christofides All rights reserved
743175 days-in-between_Lamm Marianna Christofides All rights reserved
802707 _BS_3235-3500px-web_double Serioja Bocsok All rights reserved
803635 1_DSCF4046 Marianna Christofides All rights reserved
803649 1_DSCF4046 Marianna Christofides All rights reserved
803651 2_DSCF4290 Marianna Christofides All rights reserved
803652 3_DSCF4077 Marianna Christofides All rights reserved
803654 5__BS_3031-3500px-web Serioja Bocsok All rights reserved
803655 6_BS_3022-3500px-web Serioja Bocsok All rights reserved
803656 7_BS_3049-3500px-web Serioja Bocsok All rights reserved
803657 8_BS_2647-3500px-web Serioja Bocsok All rights reserved
803660 9_DSCF4009 Marianna Christofides All rights reserved
803661 10_BS_3079-3500px-web Serioja Bocsok All rights reserved
803662 10_XBS_3058-3500px-web Serioja Bocsok All rights reserved
803663 11_BS_3085-3500px-web Serioja Bocsok All rights reserved
803666 12_BS_3076-3500px-web Serioja Bocsok All rights reserved
803669 13_BS_3103-3500px-web Serioja Bocsok All rights reserved
803670 14_BS_3118-3500px-web Serioja Bocsok All rights reserved
803672 15_DSCF4285 Marianna Christofides All rights reserved
803673 16_BS_2929-3500px-web Serioja Bocsok All rights reserved
803674 17_DSCF4019 Marianna Christofides All rights reserved
803675 18_BS_3142-3500px-web Serioja Bocsok All rights reserved
803676 19_BS_3169-3500px-web Serioja Bocsok All rights reserved
803677 20_BS_2671-3500px-web Serioja Bocsok All rights reserved
803678 21_BS_3034-3500px-web Serioja Bocsok All rights reserved
803681 22_BS_3211-3500px-web Serioja Bocsok All rights reserved
803682 23_DSCF4089 Marianna Christofides All rights reserved
803684 24_BS_3235-3500px-web_double Serioja Bocsok All rights reserved
803686 25_DSCF4081 Marianna Christofides All rights reserved
804341 20_BS_2827-3500px-web Serioja Bocsok All rights reserved

Comments are only available for registered users.
join the research catalogue
Portals The research catalogue serves:
Journal for Artistic Research
a peer-reviewed international journal for all art disciplines
KC Research Portal
Research Portal of the Royal Conservatoire, The Hague
Norwegian Artistic Research Programme
The portal of the Norwegian Artistic Research Programme
RUUKKU - Studies in Artistic Research
Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / Studies in Artistic Research
University of Applied Arts Vienna
RC portal of the University of Applied Arts Vienna
Journal of Sonic Studies
A peer-reviewed, international journal on sound studies and auditory culture
Academy of Creative and Performing Arts
Portal of the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University
Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
Portal of Faculty of Fine Art, Music and Design
Polifonia
Polifonia
Codarts
Portal of Codarts, University of the Arts, Rotterdam
Stockholm University of the Arts (SKH)
Stockholm University of the Arts (SKH) provides education and conducts research in the fields of choreography, film & media, opera and performing arts.
University of the Arts Helsinki
University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki.
Norwegian Academy of Music
A leading artistic and academic university college with approximately 700 students. Located in Oslo, Norway.
The Danish National School of Performing Arts
This portal is a platform for distribution of knowledge produced through artistic research at the Danish National School of Performing Arts.
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
The portal of Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design, Stockholm
NTNU
UNDER CONSTRUCTION. Description to be implemented
DMARC University of Derby
DMARC is the portal of the Digital and Material Artistic Research Centre at the University of Derby (UK).
The Research Catalogue server is operated at
KTH's IT-department