Exposition

Lineage (2020)

Otto Ramstad

About this exposition

en
The project Lineage draws lines between the learning practices of experimental dance and somatic work, and personal ‘artistic genealogy’. ‘Artistic genealogy’ is a creative process Ramstad has been using to build relationships to his Norwegian ancestors and the land they inhabited and about which he knew very little. Lineage strings together these seemingly separate ways of gaining knowledge: official archives and private stories, his archive of somatic approaches and attempts to research land somatically – to think about what it was like to live in a body in rural Norway 100 years ago and ask how this affects how we are living in our bodies now. This exposition reflects a project that includes a video installation, a studio practice, and a performance which uses his archive of videos, stories, and movement. Here he shares thoughts about how we care for and engage in our personal histories and how this engagement changes how we are living in our bodies now. In this exposition you will see or hear the following people, listed in their order of appearance: Otto Ramstad, Lisa Nelson, Maura Gahan, Margit Galanter, Kristin Van Loon, Steve Paxton, Emmett Ramstad, Hans Steinar Gjerdet, Carle Lange, Olive Bieringa, Uma Rabbit Bieringa Ramstad, Andrea Parkins.

sv
Projektet Lineage drar upp linjer mellan lärandepraktik för experimentell dans, somatiskt arbete och personlig "konstnärlig släktforskning". ”Konstnärlig släktforskning” är en kreativ process som Ramstad har använt för att bygga relationer till sina norska förfäder och det land de bebodde och som han visste mycket lite om. Lineage förbinder till synes separata sätt att få kunskap: officiella arkiv och privata historier, samt hans eget arkiv av somatiska tillvägagångssätt och försök att undersöka mark somatiskt. Det är en metod som går ut på att tänka på hur det var att leva i en kropp på landsbygden i Norge för 100 år sedan och fråga hur detta påverkar hur vi lever i våra kroppar nu. Expositionen skildrar ett projekt som innehåller en videoinstallation, en studioövning och en performance som använder hans arkiv med videor, berättelser och rörelse. Här delar han tankar om hur vi tar hand om och engagerar oss i vår personliga historia och hur detta engagemang förändrar hur vi lever i våra kroppar nu.
typeresearch exposition
keywordslineage, experimental dance, artistic genealogy, Norway, somatic approaches
date07/07/2019
published02/03/2020
last modified02/03/2020
statuspublished
share statusprivate
copyrightotto ramstad
licenseCC BY-NC-ND
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/654504/654505
doihttps://doi.org/10.22501/vis.654504
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue3. VIS Issue 3


Simple Media

id name copyright license
654618 P1250133 Otto Ramstad All rights reserved
675887 skjaak gutter carle otto Otto Ramstad All rights reserved
675902 skjaak gutter carle otto Otto Ramstad All rights reserved
675905 installation undergrounder Otto Ramstad All rights reserved
675907 installation undergrounder Otto Ramstad All rights reserved
675932 installation tent Otto Ramstad All rights reserved
676137 hans walk Otto Ramstad All rights reserved
676139 hans walk still Otto Ramstad All rights reserved
676143 jotenheimen Otto Ramstad All rights reserved
676145 Lineage full show Otto Ramstad All rights reserved
676146 mad brook mfs history Otto Ramstad All rights reserved
676163 Otto Ramstad Otto Ramstad All rights reserved
676206 mad brook unison trio Otto Ramstad All rights reserved
676211 rock show version Otto Ramstad All rights reserved
676237 wood section otto ramstad All rights reserved
676535 John's boat ticket otto ramstad All rights reserved
676536 Ramstad farmhouse Otto Ramstad All rights reserved
676537 Ramstadtrædet otto ramstad All rights reserved
676565 Skjåk Marlo Grendahus otto ramstad All rights reserved
676641 Lineage Maihaugen Rolling otto ramstad All rights reserved
677097 installation wood otto ramstad All rights reserved
677122 installation rock otto ramstad All rights reserved
677136 lineage solo dance otto ramstad All rights reserved
677217 jotenheimen video description otto ramstad All rights reserved
739323 rock source video into show version otto ramstad All rights reserved
747389 anna and john ramstad otto ramstad All rights reserved
747532 jotenheimen early text otto ramstad All rights reserved
747625 skjaak gutter excavation otto ramstad All rights reserved
747641 lineage MA full show first frame otto ramstad All rights reserved
747740 walking around the perimeter of a square otto ramstad All rights reserved
757123 2. Lineage Maihaugen Rolling SOUND otto ramstad All rights reserved
757216 1. rock show version 2 SOUND otto ramstad All rights reserved
757246 4. extended blind unison trio SOUND otto ramstad All rights reserved
757288 5. undergrounder SOUND otto ramstad All rights reserved
757665 6. tent SOUND otto ramstad All rights reserved
757666 7. hans walk SOUND otto ramstad All rights reserved
757667 8. walking square SOUND otto ramstad All rights reserved
757668 9. wood SOUND otto ramstad All rights reserved
757669 10. skjaak gutter excavation SOUND otto ramstad All rights reserved
757688 2. Lineage Maihaugen Rolling SOUND Otto Ramstad All rights reserved
757694 4. extended blind unison trio SOUND Otto Ramstad All rights reserved
757698 8. walking square SOUND otto ramstad All rights reserved
757702 9. wood STILL otto ramstad All rights reserved
757704 10. skjaak gutter excavation still otto ramstad All rights reserved
757706 6. tent SOUND otto ramstad All rights reserved
757713 1. rock show version 2 SOUND otto ramstad All rights reserved
757730 4. extended blind unison trio SOUND otto ramstad All rights reserved
757731 4. extended blind unison trio still otto ramstad All rights reserved
757737 3. mad brook mfs history still otto ramstad All rights reserved
757754 Lineage- A PLACE WHERE YOU CAN MOVE IN SUCH A WAY THAT MAKES YOU FEEL LIKE A PERSON Laressa Dickey All rights reserved

Comments are only available for registered users.