Exposition

Verktøy som materiale (2020)

Øyvind Brandtsegg
Øyvind Brandtsegg

About this exposition

en
In this exposition I wish to point to a type of artistic research evolving around development of technology as artistic material, as an extension to the condition of possibility for an artistic expression. The well known distinction between research *for* and research *in* the arts, in my opinion becomes blurred in these type of works. Those tools developed to facilitate the artistic exploration constitute the base material for the artist, and the development of these tools are an intrinsic part of the artistic process. The examples are shown as recorded sound and video, and the technological material is thus still hidden from the reader. They can not see the material itself, just the traces it leaves. I would argue that the artistic process here starts with the investigation of potential, guiding the development of tools, and the tools will have certain affordances correlating with some aspects of the original artistic spark (desire). The artistic process of exploring said affordances will also in many cases lead to unexpected outcomes, in the interaction between human and machine, artist and tool

no
I denne eksposisjonen ønsker jeg å peke inn mot en type kunstnerisk forskning som roterer omkring det å utvikle teknologi som kunstnerisk materiale, som en utvidelse av mulighetsbetingelsene for et kunstnerisk uttrykk. Den alment aksepterte distinksjonen mellom forsking *for* og forskning *i* kunst er slik jeg ser det utvisket når det gjelder denne type arbeider. De verktøy som utvikles for å fasilitere den kunstneriske utforskingen konstituerer basismateriale for kunstneren, og utviklingen av disse verktøy er en iboende del av den kunstneriske prosessen. Her er eksemplene vist i form av lydlige manifestasjoner, så det teknologiske materialet er i stor grad fremdeles skjult for leseren. Denne ser ikke materialet, men sporene av det. Jeg vil fremme det synet at den kunstneriske prosessen starter med undersøkelsen av det potensielle, og at dette veileder utviklingen av verktøy, som igjen vil ha visse tilgjengeligheter (affordances) som samsvarer med aspekter av den opprinnelige kunstneriske gnisten. Den kunstneriske prosessen med utforsking av disse tilgjengelighetene fører også med seg uventede muligheter, i interaksjonen mellom menneske og maskin, kunstner og verktøy.
typeresearch exposition
keywordsmusic performance, computer improvisation, algorithmic composition, feedback, generative art, convolution, granular synthesis
date18/11/2019
published14/10/2020
last modified14/10/2020
statuspublished
share statusprivate
affiliationNorwegian University of Science and Technology
copyrightØyvind Brandtsegg
licenseCC BY-NC-ND
languageNorwegian Bokmål
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/736892/736893
doihttps://doi.org/10.22501/vis.736892
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue4. VIS Issue 4


Simple Media

id name copyright license
736894 Tile2 Øyvind Brandtsegg All rights reserved
736898 Follow Me Øyvind Brandtsegg All rights reserved
737227 [self.] Trøndelag Senter for Samtidskunst All rights reserved
738960 context Øyvind Brandtsegg All rights reserved
738961 feedback_ligeti_hall Øyvind Brandtsegg All rights reserved
738974 point Øyvind Brandtsegg All rights reserved
739327 Skarnsundbrua Øyvind Brandtsegg All rights reserved
739328 Skarnsundet_Bru_2011 Øyvind Brandtsegg All rights reserved
739330 SkarnsundWire Øyvind Brandtsegg All rights reserved
739331 SkarnsundGelender Øyvind Brandtsegg All rights reserved
739345 selfvideo Øyvind Brandtsegg, Gemini Forskning All rights reserved
740203 ImproSculptScreen1 Øyvind Brandtsegg All rights reserved
740217 AZeenieInTheGarden Øyvind Brandtsegg, Zeena Parkins All rights reserved
740337 MagneticForest Øyvind Brandtsegg All rights reserved
740436 Study6ND_rawmix Øyvind Brandtsegg - Conlon Nancarrow All rights reserved
740485 01 As Adam Early In The Morning Brandtsegg/Dahl/Asbjørnsen All rights reserved
740498 NancarrowImproVoc1 Øyvind Brandtsegg, Jenny Brandal Hungnes All rights reserved
740796 NancarrowImproVocImg Øyvind Brandtsegg All rights reserved
740797 NancarrowImproVocImg Øyvind Brandtsegg, Jenny Brandal Hungnes All rights reserved
740885 intervalMelodyMolde Øyvind Brandtsegg All rights reserved
740886 LiveConvolver Øyvind Brandtsegg All rights reserved
740887 Voluntary Convolution Brandtsegg/Leffue/Puckette All rights reserved
740889 FlyndraOutput_2007_2_25_22_6 Øyvind Brandtsegg All rights reserved
740891 PIA10093_small NASA/JPL-Caltech All rights reserved
740900 You'll Thank Me Later Brandtsegg/Ratkje/Ortveit All rights reserved
790443 Point_b Øyvind Brandtsegg All rights reserved

Comments are only available for registered users.