Exposition

Minuting. Rethinking the Ordinary Through the Ritual of Transversal Listening (2021)

Jacek Smolicki

About this exposition

en
This exploratory essay introduces selected sound recordings along with notes and observations from Minuting – a practice of sonic journaling I have performed daily since July 2010 in numerous locations and settings. I weave these observations together in a way that resonates closely with the idea of repetition, in multiple forms: protest, automation, cycle, and ritual, as well as the repetition inherent to my acts of recording. While introducing sounds from the archive of Minuting, I reflect on how this constrained and systematically enacted form of listening, recording, and re-listening leads to a transversal type of sonic reflexivity. It is a form of alertness to sound that stretches beyond the immediate resonance of the 'now' – towards spatially and temporarily distant, yet to some extent intertwined, objects, subjects, events, and environments. The text evolves across three interrelated layers: annotated recordings from the project's archive, a set of thoughts and associations triggered by re-listening to the material, and a discursive analysis that opens up the project to a dialogue with other thematically resonant debates and practices. Drawing on perspectives from media studies, the philosophy of technology, sound studies and durational art, I discuss Minuting as an art work, a creative constraint and a transversal listening practice. Lastly, I propose it as an existential media technique for composing critical and reflective positions towards one's surrounding space, experience of time, and use of sound technologies.

sv
I denna essä presenteras utvalda ljudinspelningar tillsammans med anteckningar och ljudobservationer från Minuting – ett arkiv bestående av de ljudinspelningar som jag gjort dagligen, på olika platser och i skilda miljöer, sedan juli 2010. I essän väver jag samman dessa observationer på ett sätt som belyser flera aspekter av det associationsrika begreppet repetition: protest, automatisering, ritualen och det cykliska. Samtidigt som ljud från arkivet spelas upp, undersöker jag hur detta kontrollerade och systematiska sätt att lyssna, spela in och återlyssna etablerar en transversal sonisk reflektion; en uppmärksamhet på ljud som sträcker sig bortom det omedelbara nuet – mot subjekt, ting, händelser, och miljöer som är sammanflätade samtidigt som de är rumsligt och tidsligt avlägsna från varandra. Texten rör sig mellan tre nivåer: kommenterade inspelningar från projektets arkiv; tankar och associationer som uppstått under återlyssnandet; och en diskursiv analys som förbinder projektet med tematiskt besläktade praktiker och diskussioner från andra fält. Genom att tillämpa perspektiv från såväl mediestudier och teknikfilosofi som ljudstudier och tidsbaserad konst, diskuterar jag Minuting som konstverk, som kreativ begränsning, som transversalt lyssnande, och som en teknik med potential att forma kritiska perspektiv på vårt sätt att förhålla oss till tiden, våra omgivningar, och de olika ljudteknologier vi använder.
typeresearch exposition
keywordslistening, soundwalking, field recording, soundscape, Walking Art; Social Art Practice; Perfromance & Artistic Intervention, walking, archive, personal archiving, transversal aesthetics
date12/05/2020
published15/03/2021
last modified15/03/2021
statuspublished
share statusprivate
affiliationLinköping University
copyrightJacek Smolicki
licenseCC BY-NC-ND
languageEnglish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/883787/895793
doihttps://doi.org/10.22501/vis.883787
published inVIS – Nordic Journal for Artistic Research
portal issue5. VIS Issue 5
external linkwww.smolicki.com


Simple Media

id name copyright license
883815 03292018 jacek smolicki All rights reserved
895858 jerusalem1 jacek smolicki All rights reserved
895860 jerusalem1 jacek smolicki All rights reserved
895863 jerusalem1 jacek smolicki All rights reserved
895878 jerusalem 1 jacek smolicki All rights reserved
895890 jerusalem 2 jacek smolicki All rights reserved
895894 jerusalem 2 jacek smolicki All rights reserved
895906 jerusalem 3 jacek smolicki All rights reserved
903223 0003 jacek smolicki All rights reserved
903540 jerusalem 4 jacek smolicki All rights reserved
903541 jerusalem 4 jacek smolicki All rights reserved
903543 jerusalem 5 jacek smolicki All rights reserved
903545 Jerusalem 5 jacek smolicki All rights reserved
903547 0002 jacek smolicki All rights reserved
909208 jerusalem 6 jacek smolicki All rights reserved
909211 jerusalem 6 jacek smolicki All rights reserved
909213 jerusalem 7 jacek smolicki All rights reserved
912721 paris1 jacek smolicki All rights reserved
912722 paris1 jacek smolicki All rights reserved
912723 paris1 jacek smolicki All rights reserved
912727 warsaw 1 jacek smolicki All rights reserved
916012 paris jacek smolicki All rights reserved
968956 rhodos jacek smolicki All rights reserved
968957 rhodos greece jacek smolicki All rights reserved
968959 rhodos8 jacek smolicki All rights reserved
968961 Berlin ---- Public domain
968962 1261 greek chapel Jacek Smolicki All rights reserved
968965 krakow bus 1 jacek smolicki All rights reserved
968967 3799 krakow autobus Jacek Smolicki All rights reserved
968970 2714 Berlin Jacek Smolicki All rights reserved
968973 krakow kazimierz jacek smolicki All rights reserved
968974 krakow kazimierz jacek smolicki All rights reserved
968977 3786 kazimierz Jacek Smolicki All rights reserved
968980 greece 2 jacek smolicki All rights reserved
968981 greece 2a jacek smolicki All rights reserved
968983 palma jacek smolicki All rights reserved
969363 abisko1 jacek smolicki All rights reserved
969365 abisk2 jacek smolicki All rights reserved
971739 pacific railway jacek smolicki All rights reserved
971742 railway pacific jacek smolicki All rights reserved
971743 pacific 3 jacek smolicki All rights reserved
971744 pacific 4 jacek smolicki All rights reserved
971745 pacific 5 jacek smolicki All rights reserved
971747 3224 palme de mallorca Jacek Smolicki All rights reserved
971783 1822 abisko Jacek Smolicki All rights reserved
971786 2342 Vancouver Jacek Smolicki All rights reserved
971822 vancouver buildings jacek smolicki All rights reserved
971826 4725 vancouver cheering Jacek Smolicki All rights reserved
987932 recorder jacek smolicki All rights reserved
987934 Index Cards jacek smolicki All rights reserved
987938 batteries jacek smolicki All rights reserved
1046190 Map of the exposition jacek smolicki All rights reserved
1119837 adhesive1 none Public domain

Comments are only available for registered users.