Work

Att bli animerad, textessä svenska (15/03/2016)

Lina Persson

Available media

About this paper

Essä med reflektioner över möjligheterna för praktiker inom konst och ekologi, från svampmolnet i Barefoot gen via animationsstället till de ecosexuella relationerna i Asparagus.
typepaper
copyrightLina Persson
year15/03/2016