Work

Techno-Fantasy and Sci-Fi Images (08/02/2011)

Lars Kristensen

Available media

About this seminar

KURS: Techno-Fantasy and Sci-Fi Images / Past, Present, Future 7,5 högskolepoäng Ansvarig institution: Högskolan för fotografi Innehåll: Att tänka Science Fiction innebär att navigera de tre tidszonerna dåtid, nutid och framtid samtidigt. Med Sci-Fi förenas fantasier om teknologi och tid och är därför en intressant utgångspunkt för att tala om den fotografiska bildens teknologiska och historiska förutsättningar. Sci-Fi och teknologiska fantasier speglar hur vårt samhälle, ekonomi och kultur konstrueras. I kursen kommer vi att analysera den världsbild som presenteras i olika Sci-Fi berättelser genom att granska olika ideologiska systems tänkande av framtiden. Genom filmvisningar, seminarier, workshops och handledningar studerar vi hur genren har mobiliserat politiska och sociala rörelser i en projicerad bild av framtiden. Vi kommer även att diskutera bilders förhållande till tid i mer generella termer, t.ex. ögonblicket for en bilds tillblivelse, en bilds roll i olika tidsskeenden, och en bilds fördröjning aspekt i fallet med rörliga bilder. Med utgångspunkt i studenternas egna arbeten diskuterar vi de hur de tidsbundna och teknologiska aspekterna kan förskjuta eller förstärka bildens innehåll och mening. Vår avsikt är att använda sf genren som en plattform för ett aktivt deltagande i diskussionen och utformandet av framtiden. Mål: Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: • Beskriva och identifiera olika framtidsformer inom Science Fiction genren • Kunna forhålla sig till sina arbeten utifrån de temporala aspekter dåtid, nutid och framtid. • Redogöra för olika sätt att kritiskt undersöka olika framtidsbilder; samt deltaga i diskussion om möjligheten att omformulera och infiltrera dessa bilder. • Studenterna ges tillgång till filmbilder från SFI’s arkiv och möjlighet till handledning i appropriering av och skapandet av en egen kontext för bilderna.
typeseminar
keywordsscience fiction, education, technology, ideology
copyrightLina Persson
year08/02/2011