Waar het begon: Logboek MKE1 gesprek met ZorgMies Goirle.

INTENTIES ONDERZOEK:

 

Artistiek

-       Verdieping eigen werk

-       Nieuw werk ontwikkelen

-       Het gesprek rondom herinnering aanmoedigen/stimuleren

Waarom wil ik dat? à Het lijkt me mooi om via kunst op een toegankelijke manier verbinding te maken met dementie. Door eerst zelf na te denken over onze eigen herinneringen kan er daarna aandacht besteed worden aan dementie.

-       Een filosofische blik om educatie

 


WOORDENNETWERK; Inspiratie en tool

Betekenissen en de etymologie van woorden zijn een grote inspiratiebron voor beeldendwerk. De opbouw van een woord kan voor mij een start punt zijn om in beelden te denken. Ik zie het woord dan letterlijk in beeld voor me.

Ik vind het belangrijk om de begrippen waarmee ik werk of waarover ik werk maak te verzamelen en te voorzien van de betekenis, de herkomst en synoniemen. Hierdoor bouw ik een eigen begrippenkader op wat mijn artistieke praktijk omlsuit. Het woordennetwerk is zowel een tool als inspiratiebron. 

VERZAMELING van VRAGEN die ik tegenkom in het proces


Hoofdvragen:

Hoe verhouden de begrippen herinnering, haptisch en spelmateriaal zich tot elkaar?


Deelvragen:

Wat is de educatieve waarde van mijn werk?

 

Welke ervaring nemen mensen mee na het bekijken en aanraken van mijn werk?

 

Wat roept het bij ze op en wat nemen ze hieruit mee?Hoe verhouden de begrippen herinnering, haptisch en spelmateriaal zich tot elkaar?


Hoe richt ik mijn artistieke praktijk in met alle onderdelen waar het uit bestaat?

 

 

 

Legsicon - Laure Provost - 27 juli 2022

In museum De Pont kwam ik het boek Legsicon van kunstenaar Laure Provost tegen. De titel verwijst al naar wat het is. Het boek is een lexicon (eigen taal met betekenissen) van begrippen voorzien van een betekenis zoals Povost die definiëerd in haar artistieke praktijk. Hiervoor is ieder begrip voorzien van het mannelijke of vrouwelijke. Vervolgens definieerd ze de begrippen verder door er andere woorden aan te koppelen. Dit doet poetisch aan en doet mij denken -tijdens het lezen- aan een gedicht. Daarna wordt het begrip in een kort stuk tekst door iemand anders beschreven. Als laatste wordt het in beelden voorzien van een definitie.

 

Met dit boek geeft ze een andere kijk op begrippen die we dagelijks gebruiken. Het inspireert me dat Povost dit op een, voor mij vrije manier invult. Het inspireert me om mijn kernwoorden-netwerk anders te bekijken. In plaats van dat ik alleen de officele betekenis uit het Van Dale toevoeg kan ik anders omgaan met het definieren van mijn kernbegrippen. Ik kan ze vrijer interpreteren, meer poetisch. Volgens mijn eigen taalgebruik en doormiddel van beeld.

Wat betekenen ze voor mij?

Wat betekenen de begrippen in de context van het onderzoek?

Ben ik opzoek naar antwoorden of naar een doorlopend proces? Gesprek met Bas Kaufman - 6 september 2022

Hoe verhoud ik me tot de onderzoeksmethodieken die mij aangeleerd worden op de opleiding?

Past het bij mij op voorhand een onderzoeksvraag met deelvragen te noteren?

 

Door het gesprek met Bas (kunstenaar-collega) denk ik opnieuw na over de manier waarop ik het onderzoek inricht. Ik kom er telkens achter dat ik eerst wil doen en daarna wil refleceren. Dit past bij de manier waarop ik kunstwerken maak. Het geeft me vrhijheid in de keuzes die ik maak en de stappen die ik zet. Een goede reflectie en analyse op deze stappen geeft mij de mogelijkheid om te weten te komen wat ik onderzoek

Door deze methode kom ik erachter wat ik onderzoek en welke hoofd en deel- vragen daarbij horen.  Gaandeweg, in het proces, ontstaan vragen waar ik in beeld en taal antwoorden op geef. Deze antwoorden zijn uitkomsten van het onderzoek die ik mogelijk kan presenteren in de communicatie. 

 

Deze gedachtegang doet mij denken aan het gesprek wat ik had met Jan Schoolmeesters.

"Ik zeg hem dat ik moeite heb met de deelvragen. Hij zegt, ze zijn er al. Je praat erover en dat kan ik goed volgen. Het is enkel dat wat je zegt in een juist geformuleerde vraag noteren."

(Interne begeleiding, Jan Schoolmeesters, 1 juli 2022, begeleidingsverslag)

6 september 2022

 

 

 

 

Bronnen verzamelen:

Praktijkvoorbeelden

personen

literatuur

observatie

eigen ervaring

artistiek werk

 

Begeleidingsverslag, peergesprekken, 16 september 2022, peergesprek onderzoeksvraag

"Noemi tipte mij om eens te kijken naar onderzoekmethodes als art-based research, practice-led research en artistic research om het onderzoek wat meer structuur te geven. Deze termen zijn al vaak voorbij gekomen en het wordt tijd dat ik er meer over lees om mijzelf te helpen het onderzoek af te bakenen dmv een methode."

Practice-based en practice-led research


"Known by a variety of terms, practice-led research is a conceptual framework that allows a researcher to incorporate their creative practice, creative methods and creative output into the research design and as a part of the research output."
(Research Methodologies for the Creative Arts & Humanities, 2022)

 


"the approach is very flexible in its implementation able to incorporate a variety of methodologies and methods within its bounds."
(Research Methodologies for the Creative Arts & Humanities, 2022)

 

"Most commonly, a practice-led research project consists of two components: a creative output and a text component, commonly referred to as an exegesis." (Research Methodologies for the Creative Arts & Humanities, 2022)


"A helpful way to understand this is to think of practice-led research as an approach that allows you to incorporate your creative practices into the research, legitimises the knowledge they reveal and endorses the methodologies, methods and research tools that are characteristic of your discipline." (Research Methodologies for the Creative Arts & Humanities, 2022)

 

  • Creatieve praktijk, methodes en uitkomsten wordt onderdeel van het onderzoek
  • flexibel in varieteit
  • creatieve en tekstuele uitkomst
  • de eigenheid van de artisitieke praktijk en de methodes en tools die hierbij horen worden gezien als legitieme onderdelen en daarbij horende uitkomsten van het onderzoek

 

Het verschil tussen praktijkgericht (practice-based) en praktijkgeleid (practice-led) onderzoek.


"If a creative artefact is the basis of the contribution to knowledge, the research is practice-based.
If the research leads primarily to new understandings about practice, it is practice-led." (Practice Based Research: A Guide, 2006)
 
Practice-based Research is an original investigation undertaken in order to gain new knowledge partly by means of practice and the outcomes of that practice. In a doctoral thesis, claims of originality and contribution to knowledge may be demonstrated through creative outcomes in the form of designs, music, digital media, performances and exhibitions. Whilst the significance and context of the claims are described in words, a full understanding can only be obtained with direct reference to the outcomes.

Practice-led Research is concerned with the nature of practice and leads to new knowledge that has operational significance for that practice. In a doctoral thesis, the results of practice- led research may be fully described in text form without the inclusion of a creative work. The primary focus of the research is to advance knowledge about practice, or to advance knowledge within practice. Such research includes practice as an integral part of its method and often falls within the general area of action research.
(Practice Based Research: A Guide, 2006)


Praktijkgericht (Practice based):
  • Een creatief artefact vormt de basis voor kennisbijdrage.
  • Creatieve resultaten zijn onderdeel van de uitkomsten.
  • Het onderzoek wordt het beste begrepen als er in de tektuele beschrijvingen directe verwijzingen worden gemaakt naar de creatieve resultaten.
 
Praktijkgeleid (practice led):
  • Het onderzoek leidt tot nieuwe inzichten over de praktijk.
  • De resultaten kunnen volledig in tekst beschreven worden zonder verwijzingen naar een creatief artefact
  • bedoeld kennis te bevorderen over en binnen de praktijk.
 
Reflectie:
Ik heb het idee dat mijn onderzoek voornamelijk praktijkgericht is. Ik interpreteer theorie, ervaringen en uitkomsten binnen het onderzoek door een artistieke reactie. Het is mijn bedoeling om hier tekstueel op te reageren doormiddel van peergesprekken en notities (analyse en reflecties). Tekst en artistiek zijn verweven en onlosmakkelijk.
 
Ondertussen leer ik veel over hoe ik in mijn praktijk als kunstenaar werk (om verwaring te voorkomen noem ik mijn kunstpraktijk voor nu studio). Dit lijkt aan te sluiten op praktijkgeleid onderzoek. Dit is een bijkomstigheid die zeer welkom is. Ik vraag me af of mijn onderzoek ook een gedeelte praktijkgeleid is. Ik onderzoek de herinnering als artistiek en educatief thema (praktijkgericht) en tegelijkertijd kom ik erachter hoe ik het aanpak en wil aanpakken in mijn studio (praktijkgeleid).
Het lijkt een soort kluwen van beide. Al weet ik dat een puur tekstueel bestand nooit mijn voorkeur zal hebben voor de uitkomsten van mijn onderzoek. En zoals ik dat lees is dat het voornaamste doel van praktijkgeleid onderzoek.
23 september 2022
 

 

Process based art


Als ik denk aan practice based research dan denk ik ook aan het proces. Het proces in de praktijk. In mijn studio merk ik dat het proces steeds belangrijker wordt. Het is tijd om dit begrip te voorzien van een definiering. Wat versta ik onder proces in de context van mijn studio?

Onlangs plaatste ik een kort statement op mijn website:

 

"As an artist Lucia Koevoets has a process-based practice. The use of tactile materials is important. In presentations artworks come together and will be presented as a collage. Works can be touched, moved and re-located. Senses will be activated while the participant interacts with the objects.

Keywords: sense, memmory, play, material, collage, encounter, performance" (Koevoets, L.A., Contact, 2022)

 

Ik schrijf dat ik een process-based practice heb. Wat bedoel ik daar eigenlijk mee?

 

In 2021 deed ik een artist in residence bij Witte Rook in Breda. Daar sprak ik met Lise Sore (beeldend kunstenaar) over mijn werk. Ik citeer de notitie die ik maakte aan de hand van het gesprek:

"Er gebeurt iets privé - in proces- toeschouwer niet bij. Er wordt iets verteld met toeschouwer erbij. Er gebeurt daarna weer iets. Open of gesloten." (persoonlijke communicatie, 24 mei 2021)

 

Ze liet mij zien dat mijn proces onderdeel is van de presentatie van het werk. Ik doe een poging om te omschrijven wat ik hiermee bedoel.

Wanneer ik werk maak gebeurt dat in eerste instantie in het atelier. Dit noem ik het artistieke proces. Zodra ik een presentatie (tentoonstelling, performance) heb 'open' ik dat proces richting de toeschouwer. In die presentatie schemert het proces door omdat ik bepaalde beeld aspecten of onderzoekvragen bewust open laat en onderdeel maak van de presentatie. Ik deel ze met de ander. Dit doe ik omdat ik het proces (en daarmee dus ook het werk) op geregisseerde momenten wil laten beinvloeden door de toeschouwer. Hiermee nodig ik de toeschouwer uit om participant van mijn proces/werk te worden (Dit roept bij mij de vraag op: 'Wat is werk en wat is proces?').

 

Er zijn twee redenen waarom ik op deze manier met het artistieke proces omga:

1. Het is inspiratie. Ik doe dit omdat ik op deze manier nieuwe data ophaal voor vervolg stappen in het artistieke proces.

2. Mijn werk is bedoeld als plek waar mensen kunnen mijmeren (bedoel ik mijmeren of bedoel ik dagdromen?), herinneringen ophalen en froebelen.

 

Ik heb het idee dat ik punt één nu aardig onder de knie begin te krijgen. Ik merk dat ik steeds beter weet hoe ik de regie over het wel en niet openstellen van het proces kan nemen.

Ik merk dat ik voor punt twee mij verder wil inlezen in de begrippen mijmeren, herinneren en froebelen. Zodat ik know-how ontwikkel over de communicatie van mijn werk.

 

Dit laatste sluit aan bij de deelvragen:

Welke ervaring nemen mensen mee na het bekijken en aanraken van mijn werk?

 

Wat roept het bij ze op en wat nemen ze hieruit mee?


28 september 2022

 

 

Arts-based research

 

https://ecu.on.worldcat.org/oclc/214065455?databaseList=3200,1461,2110,2229,2108,1931,2107,3838,3839,1697,3313,3036,638,1937,2507,1978,2109,3494,2481,3371,3404,3129,2513,2237,3369,2038,2236,1861,1982,2433,2795,2233,3967,2375,2210,2175,2570,3384,2051,3382,1953,1875,2007,2447,2006,2209,1834,3034,2462,3197,2261,2062,2260,1842,3227,2259,3502,2059,3909,2211

HEDWIG HOUBEN: Clip sweep, tap, swoop. MUHKA antwerpen

"Het is geen waarheid, het kan soms totaal subjectief zijn en daar is juist binnen die kunst zo veel ruimte voor en dat vind ik wel interessant."

https://www.youtube.com/watch?v=_lIPiovMYrE

 

Zettelkasten --> ordenings systeem op basis van notities. Vrij verzamelen!

ABY WARBURG

--> Kennisclip

Images do not only have aesthetics quality but are also carying information and an be understood of containers of knowledge.

https://www.youtube.com/watch?v=sgaCYYvD9zg

 

Mnemosyne --> Biblitheek en beeldenatlas --> archief op basis van associaties (les 16/9/2022, Emily)

https://warburg.library.cornell.edu/panel/8

 

Participatie --> dialoog

Educatie --> zender ontvanger

 

22/03/2022 Gesprek Krstof van Gestel (extern begeledeider)

 

ARTISTIEKE PRAKTIJK

- Haptisch

 

- (kinderlijke) verwondering

 

- In het moment - presence


- Innerlijke wereld - uiterlijke wereld

MONTESSORI

 

- materialen

 

- De omgeving

 

 - kind zijn - ontdekken van autonomie/ autonome blik op de wereld.

 

- ongeremd (overlapping met dementie)

 

Beschrijving van artistieke praktijk

In 2018 ben ik afgestudeerd aan de opleiding beeldende kunst op het AKV St Joost in Den Bosch. Sinds toen ontwikkel ik mijn praktijk als beeldend kunstenaar. Ik gebruik het liefste media met een direct vermogen. Ik wil het gevoelsleven rechtstreeks kunnen weergeven in beeld. Tot deze media behoren collage, fotografie, textieltechnieken, tekeningen en taal. Kunstwerken ontwikkelen zich in een doorlopende wisselwerking tussen een autonoom maakproces en educatieve/participatieve ontmoetingen rondom kunstwerken.  

 

Om een beeld te geven hoe mijn praktijk in elkaar steekt refereer ik naar de visie die ik vorig jaar schreef voor de opleiding. Ondersteunend daaraan heb ik drie figuren gemaakt die mijn werkwijze weergeven.


Waar zie ik de kunst in Montessori?

AUTONOMIE: Welke gedachten had ik ookalweer over autonomie?

--> zie word document autonomie

 

 

 

DEMENTIE

- Vertraging

 

- Herinneringen (overlapping met artistieke praktijk)

 

- Een gevoel van Autonomie geven/hebben

 

- Terug naar kind zijn --> ongeremd (overlapping met Montessori)

 

- Grens tussen innerlijke en uiterlijke wereld vervaagt (overlapping artistieke praktijk).

 

 

 

 

 

 

 

 


"Reminiscentie is bij ouderen gekoppeld aan het bewaren van de eigen identiteit. Het praten over positieve en negatieve gebeurtenissen uit het leven helpt henzelf en anderen te herinneren wie men was en is en kan een gevoel van veiligheid en zekerheid geven."

 

https://btsg.nl/reminiscentie/

REMINISCENTIE

 

Bron toolkit dementievriendelijk ontwerpen: https://www.zorgvoorbeter.nl/dementie/persoonsgerichte-zorg/leefomgeving

Hoe richt je een ruimte in voor mensen met dementie? In deze handleiding staan do's en dont's. Dit doet mij erg denken aan de ruimte waar montessori het overh heeft.