VRIJE RUIMTE

Logboek Lucia Koevoets MKE2 2021/2022Volg de pijlen

Plan - Leerdoelen - Notities - Reflecties

Logboek: kennis over digitale technieken

Chronologisch lezen van achter naar voren

Logboek:  Past - Present - Future

Chronologisch lezen van achter naar voren

PAST - PRESENT - FUTURE

Reflectiepunten - 25 mei 2022

 

- Het was leerzaam om een artistiek proces nauwgezet te volgen. Ik lees terug welke keuzes   ik tegen kwam en waarom ik daar wel of niet voor koos.

 

- ik kom erachter hoeveel tijd een artisitiek proces kost. Hier leer ik van dat het belangrijk is om te doseren. Zeker in een artisitiek onderzoek (artisitic research) waar ook theoretische bronnen betrokken worden in het arsitieke proces. Wannneer doe ik wat en waarom? Tegenover deze structuur is het belanrijk dat ik ruimte voel om te spelen en vrijuit te maken.

 

- Deze constatering is denk ik ook de reden waarom het me in februari te veel werd. Er zijn zo veel vertakkingen en paadjes die ik beloop en bekijk. Het kost mij moeite om dit vluchtig en op een snel tempo te doen. Het past beter bij me om de tijd te nemen en secuur te werk te gaan. De tijd te nemen. Dan kan ik letterlijk en figuurlijk beter de stappen volgen die ik zet. Dit heeft een positief effect op het resultaat van het onderzoek en op mijn gezondheid.

 

- ik heb gemerkt dat er verschillende artistieke processen tegelijkertijd lopen. Ik kan daar niet allemaal tegelijkertijd aan werken. Als de ene meer aandacht krijgt ligt de andere op de plank. Onbewust gaat dit proces wel door maar niet fysiek. Juist het 'op de plank liggen' zorgt ervoor dat ik weet of ik verder wil gaan met het werk. Wannneer ik dat voel vind ik dat ik het werk ook echt af moet maken, Anders is het zonde van de energie en tijd die ik erin gestoken heb.

 

Kennis over digitale technieken

Cursus InDesign

Ik begon mijn plan voor de Vrije Ruimte met het idee dat ik een cursus InDesign wilde doen. Ik eindig ermee dat ik dit niet gedaan heb. Dit leerdoel blijft voor mij nog steeds staan. Ik wil alsnog graag een cursus doen of ermee leren werken door met andere kunstenaars samen te werken.

Ik vind het niet erg dat ik dit doel niet behaald heb omdat ik veel nieuwe kennis heb op gedaan over digitale platformen.

Met als uitkomst dat ik er drie gevonden heb die mij ondersteunen in het weergeven en publiceren van mijn artistieke onderzoek.

Door met Presence - 25 mei 2022


Op 24 november was ik in dubio of ik verder zou willen gaan met het werk: past present future. Ik merkte dat andere artistieke ideeen om mijn aandacht vroegen. Ik vroeg mij af wat ik zou doen. Ga ik door met dit werk of besteed ik aandacht en tijd aan een nieuw creatief proces. Ik besloot deze twijfel even te laten rusten en te zien waar mijn intuitie mij zou brengen.

 

In de tussentijd heb ik inderdaad verder gewerkt aan andere ideeen en kunstwerken. Maar ik merk dat ik graag de laatste stap van dit porces zou willen afronden. Ik was gebleven bij Presence (23 januari).


De betekenis van het woord presence neemt een belangrijke plek in in mijn onderzoek. In de omgang met mensen met dementie is in het moment zijn belangrijk. De ervaring van tijd loopt niet synchroon zoals dat eerder ooit was. Het moment zelf wordt daardoor meer van waarde. Tegelijkertijd vervliegd het net zo snel.

Ik wil graag dat dit woord, presence, in beeld aanwezig is in mijn onderzoek.

 

De tijd dat ik even niet bezig ben geweest met dit artistieke proces heeft ervoor gezorgt dat ik afstand kon nemen. Door dit te doen weet ik nu welke stappen ik verder wil zetten en kom ik erachter dat ik weer meer aandacht wil besteden aan dit werk. Ik wil het graag afmaken en gebruiken in mijn onderzoek.

Ik kan dus concluderen dat 'afstand nemen' werkt. Een creatief proces kan ik niet afdwingen of op voorhand uitdenken. Dit wist ik van te voren al maar het opnieuw beseffen werkt goed. Zeker nu ik ook bezig ben met mijn onderzoek. Er zijn zoveel ballen die ik in de lucht houd dat het belangrijk is dat ik heel goed leer luisteren naar mijn inuitie. Heel goed weet aan te voelen waar aandacht en tijd naartoe moet gaan.

Wat ik geleerd heb is terug bij mijn intuitie te komen en daar op te vertrouwen. Ervan uit te gaan dat daar antwoorden verscholen liggen.

Research Catalogue
Omdat ik vastliep met mijn logboek op Padlet (dit was te lineair opgebouwd) heb ik besloten om het over te zetten in Research Catalogue. Dit platform geeft me veel vrijheid in hoe ik de registratie van mijn onderzoek wil weergeven. In vergelijking met de andere platforms ben ik hier helemaal vrij in waar ik wat wil zetten en hoe ik het met elkaar verbind.

Het helpt me in het ordenen van mijn gedachtes en ideeën die niet (nooit) lineair verlopen. Wat dat betreft komt Research Catalogue het dichstebij hoe ik denk en werk.


Daarbij vind ik het inhoudelijk gezien een voordeel dat Research Catalogue een verzamelplaats is voor andere artistieke onderzoeken. Hierdoor wordt mijn onderzoek daar automatisch onderdeel van. Zodra ik het publiceer kunnen anderen het via deze weg bekijken. Dat is vermoedelijk anders dan op mijn website (Wordpress). Daar kom je terecht wanneer je gericht zoekt naar mijn werk en onderzoek.

 

Een valkuil van dit platform is dat het nauwelijks sturcuuur biedt. Het is dus belangrijk dat ik zelf actief blijf zoeken naar een passende structuur om chaos te voorkomen. In dit portfolio ben ik daar al mee begonnen door categorien te maken. In het logboek voor het onderzoek ben ik nog aan het experimenteren met de best passende vorm.

 

Ik zie gelijkenissen tussen Miro en Research Catalogue in de manier van plaatsen en verbinden van theorie, bronnen en beeld. Wat betreft de lay-out van Research Catalogue is dit meer wat ik zoek. Het blanke 'vel' biedt me alle mogelijkheden om het in te vullen zoals ik dat wil.

 

Leerdoel: publicatie

Om terug te komen op mijn leerdoel lijken Miro, Wordpress en Research Catalogue de meest geschikte platforms om mijn onderzoek in bij te houden en te publiceren. Voor mij is er wel een verschil tussen het tonen van een logboek of het publiceren van artistiek onderzoek of een kunstwerk. Ik heb het idee dat ik het eerste al doe binnen de opleiding.

Een volgende stap is om dit ook daadwerkelijk te publiceren. Dit kan door bijvoorbeeld stukken uit het logboek uit te lichten in Research Catalogue. Ik zou dit graag doen met de positionering die ik aankomend jaar ga schrijven.

Presence - 23/01/2022

Ik struggle met het werk past-present-future. Met dit werk lijk ik zo iets groots te willen zeggen waardoor ik er enigszins afkeer tegen voel.
Nu ben ik bezig met het transcriberen van een expert talk met Heloisa Amaral en komt dit werk ter sprake. het gevoel wat ik omschrijf waar past-present-future over gaat omschrijft Heloisa als Presence. Aanwezig zijn in het moment. Ik vraag me af of ik de woorden past, present, future niet moet vervangen door het woord presence. Ik heb het idee dat dat veel meer resoneert met hetgeen ik wil zeggen in dit beeld. 
 
Dit doet me denken aan de testdruk die ik op 10 november maakte (GRIJS ROZE - 10/11/21). Alleen de woorden present gedrukt op het papier. Dit lied ik zo omdat het mij aanspraak dat het alleen de tegenwoordige/huidige tijd verbeelde. Dat doet presence ook.
Ik vraag me af of de andere woorden nodig zijn. Door alleen het woord presnece te tonen gaat het ook over het verleden en de toekomst.


Wordpress

Vorig jaar heb ik voor het portfolio van de Vrije Ruimte gebruik gemaakt met het platform Wordpress. Met hetzelfde platform is mijn website gebouwd. Ik vind het de moeite om mijn ervaring hiermee te benoemen. Het portfolio was onderdeel van mijn website en ik kan me voorstellen dat ik het in de toekomst nog een keer ga gebruiken om bijvoorbeeld een gedeelte van mijn onderzoek te publiceren.

Als ik dit terug koppel aan mijn leerdoel dan vind ik dat in dit platform theorie, bronnen en beeldend werk elkaar versterken. Ze zijn met elkaar in gesprek en staan elkaar daarbij niet in de weg.

Door gebruik te maken van links in de tekst ontstond er een netwerk aan verbindingen tussen verschillende bronnen. Het beeld kon daarbij los bekeken worden en in context met de tekst.

Als dit zo goed bevallen is, waarom ben ik dan toch verder opzoek gegaan naar een ander platform?

Nog steeds stond, net als bij Padlet, de vaststaande vorm mij in de weg. Ik ben opzoek naar een platform waarbij ik nog vrijer kan werken en een eigen structuur kan opzetten.

Een zeef per woord - 2/05/2022

Vandaag bekeek ik alle drukken nog eens. Het zou beter zijn als ik per woord een zeef maak. Dan heb ik meer ruimte om te spelen met de compositie van de woorden. Dat geeft de mogelijkheid de woorden echt in vraag te stellen ten opzichte van elkaar. 
Dit grijpt terug op mijn eerste idee met het magneetbord. 

Leermoment - 24/11/21
 
Vandaag verder gewerkt aan de past-present-future druk. Ik merk dat het proces langzaam verloopt. Veel tijd gaat naar het leren kennen van de techniek en deze onder de knie krijgen. Opzicht vind ik dit niet erg en juist leuk. Maar ik voel de tijd dringen en vraag me af of ik een start moet gaan maken met ruimtelijke kunstwerken die beter aansluiten (of later ingezet kunnen worden in) bij mijn onderzoeksrichting.
 
Deze momenten kom ik vaak tegen in het creatieve proces. Ik ben lekker opweg met een kunstwerk maar merk dat andere ideeen om mijn aandacht vragen. Wat doe ik? Ga ik door met het werk waar ik aan begonnen ben of start ik een nieuw maakproces? Ik ben in dubio. 
Dit doet mij denken aan een gesprek wat ik had met de werkplaatsmeester. Ik vertelde haar over dit twijfelmoment en ze zei me: maar dat hoort nu juist bij een creatief proces. Door te maken ontdek je dingen die inspirerend zijn voor vervolg stappen. 
Ik besluit geen harde keuze te maken in wat ik wel of niet wil doen. Ik laat het proces lopen zoals het gaat en ga achter mijn intuitie aan.
 
Ik denk veel na over kunstobjecten die ik graag mee uit logeren wil geven bij mensen thuis. Deze zeefdrukken lijken niet in dat idee te passen.
Ik zie het voor me dat deze zeefdrukken tentoongesteld worden en een aanleiding kunnen zijn voor een gesprek over de ordening van tijd. Zou dat gesprek ook bij mensen thuis kunnen plaatsvinden?

Ideeen om het zeefdrukproces te versnellen:
- de woorden past, present, future op die losse zeven belichten zodat ik sneller kan wisselen van zeef en vrijer ben in het componeren van het beeld. Volgende stap?


Miro

Miro vind ik een prettig platform om mee te werken. Er zijn vaststaande boards waar je uit kan kiezen. Als ook lege boards om zelf in te vullen. Afbeeldingen, teksten en andere documenten zijn makkelijk up te loaden en te verplaatsen. In vergelijking met Padlet is er veel bewegingsvrijheid. Waardeer ik zeer.

Miro komt al dichter bij een platform waarop ik een publicatie zou willen maken. Echter vind ik de layout te sturend. Ik ben opzoek naar een platform met neutralere layout zodat er ruimte is voor eigen ontwerp.

Miro zet ik in mijn onderzoek in om ideeën visueel te maken. Denk hierbij aan Flowcharts en mindmaps. Zie afbeeldingen hieronder.

PAST PRESENT FUTURE - 10/11/2021
 
De eerste druk waar alle woorden op staan. Ook dit was een test-vel. De plek op het vel vind ik mooi. Uit het midden en uit het midden.
Mijn originele plan was om de woorden in het midden en in drie verschillende kleuren af te drukken. Met het gebruik van verschillende kleuren wil ik door gaan. Ik wil afwijken van mijn idee om het perfect in het midden te plaatsen. Juist toevallige plaatsing maakt het beeld spannender. Mijn originele idee vind ik te formeel. Door toevalligheid in de compositie toe te laten wil ik het beeld 'vrijer' maken. 
 
Doordat het verticaal gedrukt is associeert het met een poster. Dat vind ik krachtig al weet ik dat ik die associatie niet direct wil bereiken met het beeld.


 Kleurgebruik -10/11/21

 

Intuitief koos ik voor de kleuren zwart, groen en roze. Dit zegt iets over hoe ik mijn eigen tijdsbeleving ervaar.

Present --> roze: rustig en zacht

Past --> groen: hoop

Future --> zwart: kracht en duister

Ik ben me ervan bewust dat de kleuren iets zeggen over de betekenis van de woorden. Dit kan ik inzetten in het beeld.

 

Ik ben erg benieuwd welke kleuren anderen mensen zouden gebruiken wanneer ik ze vraag om deze woorden 'in te kleuren'.

Ik bespreek deze gedachte met de werkplaastmeester. Ze wijst me op iets wat vor mij een belangijk leermoment is.

In het proces merk ik dat er veel aspecten zijn waar ik aan kan werken.

- Ik leer de techniek kennen en beheersen

- compositie van de woorden op het vel

- kleurgebruik en betekenis daarvan

Daarnaast ben ik zelf nog aan het zoeken naar de betekenis van het werk. Wat is mijn invulling van de woorden? Welke kleuren passen daar het beste bij. Welke plek krijgt dit werk in mijn onderzoek?

De werkplaatsmeester adviseerd mij dit eerst uit te zoeken voordat ik mijn focus verleg naar de ander.

Het zijn veel vragen die ik heb. Om verwarring te voorkomen is het slim om stap voor stap te werk te gaan.

 

Ik herken dit moment uit andere artistieke processen. Dat de werkplaatsmeester mij erop wijst zorgt ervoor dat ik weer stil sta bij mijn leerdoel.

 

"Ik wil leren om met meer focus artistieke ideeën uit te werken zodat dit ten goede komt aan de kwaliteit van het kunstwerk."

 

--> De focus terugpakken.

In deze stap in het proces ben ik aan het convergeren en divergeren. Dit hoort erbij en maakt het interessant. Voorheen zou ik over mijn stappen heen bolderen en uiteindelijk verstrikt raken ik allerlei vragen. Ik zou in een soort constante divergentie verkeren.

Nu besluit ik om de focus terug te pakken en een aantal vragen te laten rusten tot later. Ik houd mijn focus voor nu bij de compositie en het kleurgebruik. Later, wanneer daar behoefte aan is, kan ik mij buigen over het kleurgebruik/betekenis van anderen en een eventueel participatief element in het kunstwerk.

Ik vermoed dat dit er ook voor zal zorgen dat, wanneer het participatief wordt, beter weet wat ik wil en waarom.

 

Padlet

Padlet is me over het algemeen goed bevallen. Ik heb gemerkt dat het voor bepaale doeleinde beter werkt dan voor andere.

-Ik zal dit platform wellicht nog eens gebruiken voor kleine projecten of logboeken. In mijn ervaring heeft het gewerkt om in een korte tijd wat overzicht te scheppen in brongebruik.

-Ik vind het niet geschikt voor een online publicatie zoals ik die voor ogen heb. Voor mij is het daarvoor te lineair en verbonden aan een vaststaande tijdslijn. Hierdoor kan ik er geen artistieke twist aangeven zoals ik dat graag zou willen.

-Ook raakte ik in het gebruik het overzicht kwijt naarmate ik er meer op plaatste. Dit kwam doordat bestanden niet volledig zichtbaar zijn en over elkaar heen geplaatst worden.

-Over het algemeen is padlet voor mij te beperkend in zijn vaststaande vorm.

 


Padlet, Miro, Wordpress en Researchcatalogue

 

Om ervaring op te doen met het maken van online publicaties ben ik gaan experimenteren met verschillende platforms.

Achterkant zeef - 10/11/21
 
Je ziet de achterkant van de zeef.  Net zoals bij het grijze vel zie ik hier een toevallige compositie die ik mooi vindt en waar ik mee verder kan experimenteren.

Deze testen brengen mijn beeld verder dan het oorspronkelijke idee.


Lijst kunstenaars ie werken met digitale technieken:


Renee van Trier

https://www.reneevantrier.nl/

Ik zou meer van Renee van Trier in mijn eigen werk willen. Zou dat samen gaan?

Noud van Miltenburg
https://www.artstation.com/noud


Perry Leijten
https://www.perryleijten.com/


Renee van Oploo
https://www.reneevanoploo.nl/


Vera Meulendijks
https://www.verameulendijks.com/


Michelle Verhoeks
https://www.miesueel.com/


Speldeskundige:
Bruno Setola
http://playspace.cc/

 

Jasper Edward

https://jasper-edwards.com/

Ik wil graficus en illutratot Jasper Edwards opzoeken en mijn ideeen over een digitale publicatie met hem bespreken. Ik denk dat hij mijn blik kan verbreeden en wellicht mee kan denken en helpen met de ontwikkeling hiervan.


Kunstzinnige games/webistes:
Gris
https://www.youtube.com/watch?v=gvECQlxrhbw


itcho.io
https://itch.io/games/genre-visual-novel

 

Boek Two van kunstenaar Jewyo Rhii.

"A book for two people who are weak and tired, together in private."


Lamballen - rustig worden - elkaar leren kennen - samen zijn - doen

Ik kreeg het boekje Two van een vriendin te leen. Net als De Groene Spelen gaan deze oefeningen/spelletjes om het samen doen en niet om winnen of competitie. Ook deze oefeningen kan ik een keer gebruiken in contact met participanten.GRIJS ROZE- 10/11/21
 
Een test-vel. Ik vind de combinatie van grijs en roze goed werken. Ook vind ik de toevallige vouw in het vel goed werken omdat dit het beeld een onverachte wending geeft die ik van te voren niet had bedacht. Ik wil meer experimenteren met toevallige beeldelementen. 


Game as art?

In les twee werd de vraag gesteld: Zijn games kunst?

Dit vond ik een interessante vraag in relatie tot mijn artistieke praktijk en tot mijn onderzoek.

Vorig jaar schreef ik in mijn visie op kunsteducatie over de heterotopie van Michel Foucoult. Het begrip heterotopie is ook te verbinden met de digitale omgeving. Destijds heb ik deze verbinding niet uitgewerkt maar de nieuwsgerigheid hiervoor is wel gebleven.

Naast deze fascinatie heeft spelen en spel een plek in mijn artistieke werk.

 

Deze gedachtes in combinatie met de vraag uit de les zorgde ervoor dat ik nieuwsgierig werd naar kunstenaars die gebruik maken van digitale technieken en spelelementen om kunstwerken mee te maken. Aan de andere kant triggerde deze gedachte de vraag: Wat is spel voor mij?

Ik ging opzoek naar kunstenaars waarbij digitale technieken verweven zitten in hun werk. Daarbij verzamelde ik bronnen waarin ik mijn visie op spel en spelen herken.

Om mijn focus op het leerdoel te behouden besloot ik de bronnen associatief bij elkaar te zoeken en er niet te diep op in te gaan. Evenuteel kan ik ze later terug bekijken of gebruiken in het vormen van een digitale publicatie.

Wat betekend spel binnen mijn artistieke praktijk?

 

Wanneer ik kunstwerken maak gebeurt dit vaak spelenderwijs. Ik ben nieuwsgierig en rommel aan met materialen en spullen die ik van allerlei verschillende plekken verzameld heb. Deze combineer ik met zelfgemaakte objecten. Ik speel letterlijk met deze elementen.

 

Wanneer ik de vraag stel 'wat is spel voor mij?'

Dan denk ik eerder aan spelen dan aan winnen. 

In 2018 startte ik met het project Untitled Game. In de ontwikkeling van dit project werd vaak gevraagd wat het doel van het spel is en wat er te winnen valt. Eerst wist ik niet wat ik hierop moest antwoorden maar het word me steed meer duidelijk dat Untitled Game niet gaat over winnen. Spelen, delen en verbinden is het doel opzicht.

Dit uitspreken en hier achter komen is een belangrijk leerpunt voor mij. Het 'spelen-element' in mijn werk heb ik eigenlijk nooit goed gedefinieerd. Het is er vanzelfsprekend omdat het verbonden is met de manier waarop ik tot werk kom. Door deze masterclass word ik nog eens uitgedaagd om hier verder over na te denken. In relatie tot mijn onderzoek lijkt me dat niet verkeerd.

 

Spelen in woorden:

- nieuwsgierig zijn                

- lamballen

- plezier maken

- verwerken van gebeurtenissen

- rustig worden

- samen zijn

- elkaar leren kennen

- doen

- direct gebruik van zintuigen

- inventief

De Groene Spelen H. van den Einden en R. Pecht

"Groene spelen is een vorm van beweegactiviteiten om de samenwerking te bevorderen. De naam is afgeleid van spellen die in Amerika bekend stonden als ‘New Games’. De New Games zijn alternatieve spelvormen waarin geen prestatievergelijking voorkomt. Dit nieuwe gedachtengoed is de basis geworden bij de zoektocht naar nieuwe spellen en toepassingen in het bewegingsonderwijs."

Bron: https://www.despelles.nl/categorie/groene-spelen/

 

Samen zijn - elkaar leren kennen - plezier maken

De Groene Spelen vind ik een mooi voorbeeld waarbij spel zonder winelement uitgewerkt is. Het wordt veel gebruikt in het basis onderwijs. Ik kan me voorstellen dat ik dit een keer inzet wanneer ik samen met participanten een werk ga maken. Bijvoorbeeld vooraf aan Untitled Game.  Het is een mooie manier om elkaar te leren kennen. In de 'doe-modus' te komen en contact te maken met het lichaam.


Eerste druk - 10/11/21
 
Eerste zeefdruk in de werkplaats van de woorden past present future.


Children's Games - Francis Alys, 1999-present

Het kunstwerk Children's Games van Fracis Alys is een ode aan het spel van kinderen. Over de hele wereld legt hij kinderspel vast op film. Zie link voor registraties.

Bron: http://francisalys.com/category/childrens-games/

 

Direct gebruik van zintuigen - plezier maken - inventief

Dit kunstwerk is een mooie database voor inspiratie over spel en spelletjes. Ik bewonder het hoe kinderen van niet iets kunnen maken. In alles lijken ze spel te zien.

Hoe spelen volwassenen? Vraag ik mij af.

Filosofische Masterclass - een bredere kijk op een digitale publicatie

Al vrij snel had ik de indruk dat deze masterclass niet helemaal passend is bij mijn leerdoel. In de eerste les merkte ik dat mijn vraag te concreet was voor wat er aangeboden werd in de masterclass. De insteek van de lessen waren filosofisch georiënteerd. Dit was anders dan ik had verwacht. Ik had gehoopt op een concrete cursus waarin ik stap voor stap zou leren hoe ik een platform als InDesign kan gebruiken.

 

Toch besloot ik de masterclass te blijven volgen omdat de docenten mij nieuwsgierig maakte met hun, voor mij nieuwe blik op digitalisering. Ze nodigde mij uit om het begrip digitale publicatie breder te bekijken. Hierdoor ging ik nadenken over ander soort mogelijkheden om mijn onderzoek digitaal te presenteren.


Vragen die ik mijzelf stelde naar aanleiding van de eerste les:

  • Is dit een filosofische cursus?
  • Benaderen we de technologische transformatie filosofisch?
  • Zijn we niet opzoek naar concrete antwoorden of digitale oplossingen maar naar mogelijkheden?
  • Kan ik technologische middelen artistiek benaderen in plaats van middel tot doel?
  • Is een technologisch/digitaal middel een materiaal om kunst mee te maken?
  • Zou een digitale techniek een kunstwerk kunnen verrijken?
  • Wanneer een kunstwerk met een digitale techniek uitgevoerd is, kan het dan de educatieve waarde opwaarderen?


 

 

Ordening van woorden - 8/11/21
 
Ik denk dat de woorden PAST PRESENT FUTURE beter in een horizontale lijn naast elkaar kunnen staan. Dat refereert naar een tijdslijn en lijkt mij logischer in de ordening van de woorden

Cursus Digitale transformatie

Dinsdagavonden November/december 2021

Online

Docenten: Paul van der Heijden, Wouter Hadicke, Steph Byrne.

Naar aanleiding van het eerste gesprek met Ingemarie Sam besluit ik om mee te doen aan de MKE+cursus digitale transformatie. Hiermee hoop ik meer te weten te komen over digitale technieken die mij kunnen helpen bij het weergeven van mijn masteronderzoek in een online of fysieke publicatie.

Het leerdoel wat bij deze stap hoort is:

 

Leerdoel 1: kennis over digitale technieken

-       Ik wil meer kennis opdoen over digitale technieken die ondersteunend kunnen zijn in het tonen en publiceren van mijn masteronderzoek en artistieke praktijk.

Graag wil ik beter worden in het maken, ontwerpen en produceren van publicaties. Hiervoor heb ik meer digitale vaardigheden nodig dan alleen het gebruik van Word. Voor mijn meesterproef wil ik een publicatie maken waarin het theoretische en beeldende onderzoek samen komen. Op artistiek gebied houd ik mij al langer bezig met de vraag hoe theoretisch onderzoek en beeldend werk elkaar kunnen versterken binnen dezelfde context (voorbeelden van context: publicatie, tentoonstelling, kunstwerk, performance et cetera). Vaardiger worden met digitale technieken is een eerste stap in die richting om theoretische bronnen en beeldend werk op een passende wijze te combineren en visualiseren.   

 

Wat is speltherapie?

In relatie tot mijn artistieke praktijk moet ik ook denken aan speltherapie. Ik ben geen therapeut maar mijn werk als kunstenaar heeft hier wel aspecten van weg heeft. Ik zou speltherapie graag verder willen onderzoeken in mijn masteronderzoek.

 

Quotes uit artikel in relatie tot mijn onderzoek:

"De therapie vindt plaats in de spelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen." --> Omgeving van Motessori

 

"De therapeut ( --> kunstenaar) volgt het kind (--> De participant) in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee."

 

"Speeltaal" --> registratie van archiefkist

Speeltaal vind ik een interessant woord.

De taal van het spel. De taal van het ongezegde wordt zichtbaar in het spel.

Het spel wordt de taal waarmee gecommuniceerd wordt.

Als ik dit opschrijf doet me dat denken aan 'Langage-object' van kunstenaar Jean Arp. In 1923 publiceert Jean Arp een portfolio van prenten met eenvoudige pictogrammen van zelfverzonnen alledaagse voorwerpen; 7 Apraden. Dit portfolio vormt de basis voor Arp's Langage-Object. Een zelfverzonnen objectentaal welke hij verbeeld in houten reliëfs. De pictogrammen zijn abstract van aard maar hebben herkenbare titels van alledaagse objecten en dingen zoals borden, vorken, snorren, stoelen, vlinderdassen, vlinders, tafels en eieren (Guy & Robertson, 2017, p.78).

De titels in combinatie met het beeld brengen de kijker naar mijn idee de boodschap dat beelden vrij geinterpreteerd mogen worden. De pictogrammen kunnen tegelijkertijd een vork als een stoel voorstellen. De vrije interpretatie waarmee Arp zijn beelden een titel geeft doet mij denken aan kinderspel waarin alles alles kan zijn. Door fantasie en vebeelding lijken kinderen met een nonsense object een spel te kunnen spelen. Ze verzinnen zelf wat heb object zou kunnen zijn en dus welke woorden hierbij horen. Arp zet voor mij met zijn titels de fantasie en verbeelding een stukje open om in mijn hoofd te kunnen spelen met de pictogrammen die hij laat zien. 

 

Bronnen:

https://www.speltherapie.net/wat-is-speltherapie/

Guy, F., & Robertson E. (2017) The poetry of forms, Arp. Otterlo: Kröller-Müller Museum.

--> Zie voetnoot speltherapie.

 

Nieuw artistiek proces - PAST PRESENT FUTURE - 24/10/21
 
Ik heb het idee om een zeefdruk te maken van de woorden past-present-future. Ik wil ze onder elkaar zetten in verschillende combinaties. Bijvoorbeeld: future-present-past of future-future-future. Ik denk vaker na over deze woorden. Hoe je die kan ordenen. In een zeefdruk laat ik letterlijk deze ordening zien. Het werk gaat over hoe ik en de mensen om mij heen omgaan met het verleden, de toekomst en het heden. Hoe kijken ze aan tegen het verleden? Welke invloed heeft dat op het heden en de toekomst? In welke mate is de toekomst of het verleden aanwezig in het nu? Hoe zijn ze met elkaar verweven en verbonden?

Een aanvulling op de zeefdrukken zou een magneetbord zijn met magneten van de woorden. Mensen kunnen dan zelf in de tentoonstellingsruimte de woorden ordenen. Vervolgens kan ik van de nieuw gemaakte ordeningen weer zeefdrukken maken.