15.11.–23.11.2019

Agorè
Via Rastello 49, 34170 Gorizia (IT)

daily 15:00–19:00

during festival Pixxelpoint

Room Recording (excerpt)