MEDIABORGARNA


Mediaborgarna vill vidga nyhetsgenrens konstnärliga uttryck och utmana gränsen mellan fakta och fiktion.


Genom att låna gestaltningsformer från angränsande konstnärliga fält söks kunskap i frågan om det är möjligt att skapa ett nyhetsberättande bortom dagens.

 

Etablerade medier står idag inför stora utmaningar. Marken gungar i frånvaron av nya fungerande finansieringsmodeller när annonsmarknaden transformerats till content. Tittarna sviker, prenumeranterna dör ut och vi vill själva välja när och hur vi vill ta del av ett innehåll. Fb har gått om tv-nyheterna som primär nyhetskälla. Aldrig har det varit enklare att välja att se världen ur ett enda perspektiv trots att tillgängligheten till information aldrig varit större. De lokala redaktionerna bantas hårt och nyheter som inte faller makthavare på läppen viftas bort som fakenews. 


Eller kanske är vi bara trötta på det lite mästrande tilltalet som massmedier länge kunnat tillåta sig att ha mot sin publik?

Som samskapande Mediaborgare kanske vi behöver något annat?MEDIABORGARNA är ett antal experiment med fokus på form, innehåll, gestaltning och tilltal. Det första experimentet har fått namnet BedtimeNews och lånar ur fiktonens verktygslåda. Dessa verktyg testas i en förstudie i labbform med en metod inspirerad av produktdesign - Design Thinking.


Experimenten har en gemensam bas i en klassisk journalistisk research och reflektion i essäform.


Projektets utgångspunkt är att källkritiska och oberoende medier är en förutsättning i ett demokratiskt samhälle.

Vi behöver nyheter för att förstå världen.

Och då kanske vi måste nå också dem av oss som inte är så intresserade av att leta.Klicka på BedtimeNews, Labb samt Essä för mer info.

Klicka på tvskärmen för introfilm. 

LABB

Förstudie BedtimeNews

ESSÄ

De berövade