Interview 1.

 

Waar?  Cursus Ecoprinten, Elckerlyc Hilvarenbeek.

Wie?     Ria, 54

Hoe?      Vanuit de rol van de maker en beschouwer

 

Kernvragen (zie mindmap ‘wat wil ik weten’):   

 

1. Wat is de oorsprong van de interesse in het beeldende maken?

- aangeboren! Ik had ook een moeder die dat leuk vond, dus het is ook stimulans vanuit de omgeving. Hoe vaak zie je niet dat kinderen in de voetsporen treden van ouders trekken in dezelfde beroepensfeer.

 

2. Voor welk thema/materiaal/onderwerp heeft de beeldend maker een voorliefde?

- afwisseling van alle materialen! Dus waar grijp ik als eerste naar. Dat is heel erg tijdsperiode afhankelijk van wat je kunt. Het is echt steeds anders. Ik blijf in alles heel breed en divers. Ik hou van diversiteit en afwisseling, ik wil continu iets anders doen. Maar dat geld voor mij, niet voor iedereen. Sommige kunstenaars zijn bijna autistisch in hun maken, en die belanden in de galerieën. En andere prullen wat aan met doceren en maken haha. Het verschil is groot. Ik vind het geen uitdaging steeds hetzelfde. Ik ben gaan ecoprinten omdat het een nieuwe techniek is voor mij.

 

3. Kunt u enkele beeldende ambities benoemen?

- ja technisch vaardiger worden, meer lef uitdragen. (spreekt zichzelf tegen). Als je vooraan wil staan moet je je kapot werken, echt een medaille met twee kanten. Er hangt best een negatieve kant aan het verdienen van geld met kunst.

 

Deelvragen

 

1.1 Kunt u benoemen hoe de beeldende interesse zich door de jaren heen heeft geëvolueerd?

- tijdens de opleiding, ik had een boerenfamilie haha. Ik wilde eigenlijk naar de musicalacademie maar dat mocht niet van mijn vader. Dit mocht wel want was een lerarenopleiding.


1.2 Zou u willen benoemen welke invloed de interesse in het dagelijks leven inneemt?

- ik ben er 24/7 mee bezig. Het zit meer in de manier van leven dan dat ik elke dag iets maak. Dus hoe je e leven inricht. Ik ben er wel veel meebezig want ik maak ook lesvoorbereidingen. En gef er les in, je bent vooral met ideeenvorming bezig, info verzamelen de kennisbank wordt continu gevuld.


1.3 Is de interesse gerelateerd (of te relateren) aan de beroepspraktijk waarin de persoon zich bevindt?

- Ik werk het liefst met telkens andere materialen, want ik hou van afwisseling en chaos!


2.1 Welke werkwijze wordt gehanteerd? Waarom werkt u met juist dat[1] materiaal?

2.2 Welke beeldende kwaliteiten herkent je in uw eigen beeldende werk? Kunt u deze benoemen?

- ‘lange stilte’, ja ik vind het lastig van alles wat, ik heb wel een goed kleurgevoel. Een techniek is een basis om uit te voeren, er zit wel wat vormtaal is. Maar dan is het een technische uitvoering. Ik vind de technische uitvoering iets minder van belang. Ik vind het idee belangrijker. Ik denk dat iedereen kunstenaar kan zijn als je het kan personifiëren. Maar dat zit ook wel een beetje in de techniek. Je moet technisch en visueel vaardig zijn. sommigen hebben het in de vingers, er ligt karakter in het werk.

 

3.1 Voordat u deel gaat nemen aan een workshop, stelt u dan bepaalde leerdoelen op? (m.a.w. heeft u voor ogen wat u exact zou willen leren tijdens de workshop?)

- Nou ik ben wel bezig met dat ik het kan toepassen in mijn hoedden ontwerp of dat ik het met leerlingen kan toepassen. Je moet jezelf wel blijven ontwikkelen in je vakgebied. Mijn interesse voor tuin en erf en energie komt daar mooi bij elkaar. Ergens zit het toch in mij, maar het is lastig te vinden wat dat is dus er is stiekem wel een focus. Meer een overkoepelend thema. Wij kregen deze vragen niet, wij reflecteerde niet. Wij waren bijna heel onbewust aan het maken wij gingen niet theoretisch de diepte in.

 

3.2 Bent/ Was u in staat uw beeldende ambities tot zijn recht te laten komen tijdens de workshop?

- Er was geen tijd meer voor de vraag. [1] Materiaal wordt in het moment gedefinieerd.

Zit hij/ zij op het verwachtte niveau?

Bijlagen:

 

 

 

1. Observatiemodel uit Handboek voor leraren. (Geerts & Kralingen, 2016)

 

Klas: Cursus ecoprinten

Datum / periode observatie: 6-09-2018

Naam:  Ria

 

Vertoont het gedrag

Nooit

Soms

regelmatig

Vaak

Altijd

belangstelling voor leerstof

 

 

 

 

x

belangstelling voor medeleerlingen

 

 

 

x

 

belangstelling voor omgeving

 

x

 

 

 

toont inzet

 

 

x

 

 

werkt geconcentreerd

 

 

x

 

 

heeft behoefte aan aandacht

 

 

 

 

x

werkt effectief

 

 

 

x

 

is zelfstandig

 

 

 

x

 

heeft inzicht in inhoud

 

 

 

 

x

toont zelfvertrouwen

 

 

 

 

x

accepteert andere leerlingen

 

 

x

 

 

is assertief

 

 

 

 

x

toont sociaal inzicht

 

 

 

x

 

heeft sociale vaardigheden

 

 

x

 

 

luistert

 

x

 

 

 

werkt samen

 

 

x

 

 

toont doorzettingsvermogen

 

 

 

x

 

 

Opmerkingen: wil experimenteren, praat zelf erg veel, geeft aan ADHD te hebben, zet energie meestal op effectieve wijze in.

Zijn er persoonlijke leerdoelen? 

Zo ja, welke en waarom?

Interview 1: Ria, cursus ecoprint 


Is de interesse een hobby?

Wordt er thuis aan doorgewerkt? 

Volwasseneneducatie

Stroken de verwachtingen met het uiteindelijke aanbod?

Wat wil ik weten van de doelgroep? 

Zijn er kunstzinnige ambities?

Zo ja, welke dan? En hoe wordt daar aan gewerkt om deze te verwezelijken?

Wat is de motivatie voor de uit te voeren taak? Waarom neemt iemand deel aan een workshop e.d.?

Intrinsiek en/of extrinsiek gemotiveerd?

Hoe heeft de interesse zich door de jaren heen gemanifesteerd? 

Cursist 1. Ria, 54 jaar.

Benaderingswijze: vanuit mijn makerschap.

Datum: 06-09-2018, van 09.30-17.00

 

 

Opvallend:

 

Ria is iemand die al over een kunstzinnige achtergrond beschikt. Ze heeft veel technische kennis in huis en vertelt ‘het liefst met telkens andere materialen te werken, want ik hou van afwisseling en chaos’.(zie interview 1). 

Zelf geeft ze les, van basisonderwijs tot volwassenonderwijs. Ze heeft het o.a. over haar eigen cursisten, en waar die, zoal tegenaanlopen. Ze weet erg goed te reflecteren op haar persoonlijkheid en haar plaats in de maatschappij. Wat haar moeilijk valt is de reflectie op haar eigen beeldende werk. Ze vertelt dat dit tijdens haar opleiding helemaal geen plaats kende. Wat mij opvalt is dat meerdere cursisten dit aangeven. Als ik Ria vraag welke beeldende kwaliteiten ze in haar beeldende werk herkent, blijft ze lang stil. Vragend kijkt ze mede-cursisten aan. Ik leg uit wat ik bedoel met beeldende kwaliteiten, maar het lukt niet om antwoord te geven op mijn vraag. Dit vind ik interessant.  

De redenen voor de cursisten om deel te nemen, zijn zeer verschillend. Vaak gaat het over het leren van technieken om de horizon te verbreden, of de kennis zelf door te geven.

Verder valt op dat er veel gepraat wordt over thuissituaties, en andere problemen. Dit zorgt ervoor dat gedurende de dag ongeveer 2,5 uur opgaat aan kletsen en theedrinken. De cursisten lijken er niet mee te zitten en zijn juist heel open naar elkaar en naar mij. Wel was ik erg onder de indruk van de stilte die viel tijdens het daadwerkelijke maken. Na het geklets was de stilte bijna oncomfortabel.

'intergenerationeel   leren'

Bron: Jana Roovers, foto's van eindwerk/proces ecoprint

Is de interesse gerelateerd (of te relateren) aan de beroepspraktijk waarin de persoon zich bevindt?

De oorsprong van de interesse

Wat is de plaats die de interesse in het dagelijkse leven inneemt?

Onderwijs voor volwassenen Antwerpen: Beeldende en audiovisuele kunst, 

https://www.academieantwerpendko.org/beeldende-en-audiovisuele-kunsten-kunstexploratie

Van wie wil ik antwoord op mijn vragen? Vanuit welke rol? (kunsteducator, maker,beschouwer)


Waar ga ik zoeken naar deze antwoorden?

 

Waar? Rondleiding textielmuseum, open Monumentendag

Wanneer? 09-09-2018

Wie? Thomas, ongeveer 24?

Hoe? Vanuit de kunsteducator en de beschouwer.

 

Kernvragen (zie bij ‘wat wil ik weten’)

 

1. Wat in de rondleiding voldeed wel/niet aan uw verwachtingen die u had voordat u aan de rondleiding deelnam?

- Ja, het was niet meer of minder dan mijn verwachtingen. Ik vond de rondleiding vrij basis, niet erg gedetailleerd of verassend. Er werd weinig context geboden door de rondleidster. Maar ja, het is op zich wel duidelijk als je nog nooit in het museum geweest bent.

 

2. Heeft u de rondleiding als interactief ervaren? Voelde u zich betrokken bij de uitleg/ tentoonstelling?  Vond u dat prettig?

 

3. Zijn er onderwerpen waarover u meer had willen weten? Kent de zo mogelijk opgedane ervaring een beeldende vertaling?

 

Deelvragen

 

1.1 Wat is de reden dat u juist het textielmuseum bezoekt? Komt u in het dagelijks leven meer met textiel(kunst) in aanraking? Zou u willen dat dit vaker gebeurt?

- Ik woon in Tilburg en was al enige tijd niet meer in het museum geweest. Nee, ik kom eigenlijk niet vaak met textielkunst in aanraking. Ik studeer antropologie, ik maak zelf geen beeldende kunst.

 

1.2 Welk onderwerp, welke behandelde stof maakte u warm?

- Ik vond de jacquardboeken wel gaaf. En de damastweefgetouwen spraken mij wel aan.

 

1.3 Zou u met andere willen praten over de ervaringen die u hier heeft opgedaan?

- Nee niet echt.

 

2.2 Als u straks het museum verlaat, hebt u dan het gevoel al het gewenste te weten over het Textielmuseum en bijbehorend verleden? M.a.w. sloot de rondleiding en uitleg aan bij uw wensen? = zijn vorm en inhoud gelijk

- De vorm en inhoud waren niet bijzonder veelzeggend. In principe was het een algemene uitleg van het textielmuseum en zijn verleden. Het was echt een oriënterende rondleiding. Ik denk dat het misschien ook een beetje aan de verteller lag. Het was niet geforceerd, ze deed wel haar best maar het was gewoon niet zo’n goede verteller. 

Jana: als jij het zou mogen doen, had je het dan anders gedaan?

Thomas: ik denk dat de inhoud duidelijk is, maar het had wat meer verhalend gemogen, en misschien iets enthousiaster.

 

2.3 Was er tijdens de uitleg ruimte om door te vragen? Heeft u dit gedaan?

- nee ik heb niet doorgevraagd. De kans was er wel, maar ik werd niet echt gestimuleerd dit te doen.

 

2.4 Is enkel luisteren en vragen stellen voldoende tijdens een rondleiding? Of was er bij jou ook een wens om de museumstukken te ‘voelen’?

- Ja ik denk wel dat ik de oude weefgetouwen in actie had willen zien!

 

3.1 Bent u van mening dat museumbezoeken een inspirerende invloed hebben op uw dagelijkse leven? Voelt u zelf een reden om creatief aan de slag te gaan?

- Misschien in mijn schrijven. Daarbuiten niet, maar het is niet alsof ik er een onderzoeksvraag uit kan halen. Het is erg statisch met doodlopende eindes. Ik zie weinig kansen om vanuit mijn vakgebied er verder op in te gaan, op het Textielmuseum.

 

3.2 Vind u het gewenst dat u tijdens de rondleiding ook kan leren van andere deelnemers? Heeft u contact gehad met de andere deelnemers?

- Nee omdat de rondleiding toch te algemeen was. Niemand prikte er echt doorheen. Het was adequaat maar te statisch wat mij betreft.

Interview 2, Rondleiding textielmuseum


Cultureel centrum Elckerlyk Hilvarenbeek, cursuscentrum de Werckwinkel. 


https://www.cultureelcentrumelckerlyc.nl/huisgenoten/#modal--team--4


Textielmuseum Open Monumentendag

8 en 9 september


https://www.textielmuseum.nl/nl/agenda/open-monumentendag-2018


HOVO Brabant senioren onderwijs. Cursussen, kunst en cultuur te Tilburg. 

Cursus bij NS ontdekstation.

Cursisten

Workshop ecoprint, gemeente Hilvarenbeek

Musea

Rondleidingen

Schildersclub Sint Joseph

http://schildersclubstjoseph.nl/

Workshops

Andere educatieve projecten

Bron: Textielmuseum Tilburg, 09-09-2018

Persoon 3, Rondleiding orgelmuseum en rondleiding museum Soet en Vermaeck


Wat? Rondleiding

Waar? Orgelmuseum en Museum Dansant

Wanneer? 02-09-2018

Wie? Nellie

 

Het museum in Hilvarenbeek heeft een officiële museumstatus. Het bestaat nu zo’n 12 jaar en is in de loop der tijd veel verandert. Het ontving subsidies van de Jacq de Leeuw stichting. Het museum geniet vooral veel aandacht bij onze oudere medemens. Alhoewel er ook medewerkers van conservatoria langs komen.

Wat mij opviel tijdens de rondleiding was de tijdsverdeling. Ik merkte aan het eerste deel van de rondleiding door het Orgelmuseum dat 1,5 uur eigenlijk te lang was. Nellie gaf dat tevens aan. De manier waarop het verhaal werd gebracht was sterk. In enkele vragen die ik Nellie stelde beaamde zij dit. Ze vond het prettig dat de geschiedenis van de orgel en bijbehorende muziek verhalend gebracht werd. Het was bijna theatraal! Ik vroeg haar of ze de orgels museaal vond. Ze reageerde helder, alsof ze er al over na had gedacht: ‘Nou het is niet perse kunst, maar het is wel belangrijk cultureel erfgoed, dat wel. Wij gingen vruuger altijd dansen op orgelmuziek’.

Ik heb geen officieel interview afgelegd, omdat de meesten wat ouder waren vonden ze het niet prettig als ik dit zou delen met jullie, en zeker niet als het op internet terecht kwam. Voor mij het goede ervaring omdat het enkel mensen van boven de 70 en 80 waren. Dat had ik in deze getalen niet meegemaakt. Het blijkt een stugge doelgroep, die best een rigide aanpak vereist. Een voorbeeld: de rondleider had al vier keer aardig gevraagd of het stil kon zijn. Op den duur begon ze haar stem te verheffen wat gelukkig hielp.