Tekstene på denne siden er i all hovedsak hentet fra programmet til forestillingen.Dokumentasjon av avsluttende forestilling


EN SØKEN...

 

15. November 2018

Scene 6, Kunsthøgskolen i Oslo

Om Dokumentasjonen av forestillingen

 

Forestillingen er dokumentert gjennom video-opptak med ett kamera.  Det understrekes at dette kun er ment som en enkel dokumentasjon av forestillingen og ikke kan gjengi verkene eller utøvingen slik de er ment å oppleves i rommet.  

 

Fremføringene er tilpasset rommets akkustikk. Rommet og publikums plassering endres også i pausen mellom HER (første avdeling) og Sedimenter og Tulipan (andre avdeling).  Deler av verket Sedimenter fremføres helt i mørke og svakt lys, der oppfattelsen av hvordan lyden av stemmen og kroppen forflytter seg og projiseres på ulike måter i rommets spesifikke akkustikk, er en del av lyd- og bevegelseskomposisjonen.  Dette er noen av elementene som gjør en slik forestilling vanskelig å dokumentere og det oppfordres til at videoene sees i lys av dette.

Dette er den avsluttende presentasjon av Silje Aker Johnsens prosjekt “En søken etter en utvidet fysisk tolkning av vokal samtidsmusikk og av opera”.


Silje Aker Johnsens stipendiatprosjekt fokuserer på kombinasjonen av bevegelse og vokalutøvelse i forskjellige sammenhenger og i ulike uttrykk. Hun har bakgrunn fra det klassiske musikkfeltet, opera og samtidsmusikk, men også som danser og i tverrkunstnerisk scenekunst.


I sin avsluttende presentasjon, viser hun tre verk skapt med ulike innganger til kombinasjonen av vokalutøvelse og bevegelse: Et samarbeid med komponist og regissør Erik Dæhlin, et samarbeid med koreograf Mia Habib og en adapsjon av et koreografisk partitur av Janne-Camilla Lyster.


 

Andre kunstneriske verk og fremførelser som er bedømt av komiteen, i form av videodokumentasjon, er:

 

HER, av Erik Dæhlin og Silje Aker Johnsen, fremført på KHiO i Februar 2017, varighet ca 1 time

 

HER, av Erik Dæhlin og Silje Aker Johnsen, bearbeidet versjon, fremført på Den Norske Opera og Ballett i Februar 2018, varighet ca 1 time.

 

Ballerina, Opera, komponert av Synne Skouen, libretto av Oda Radoor og regi ved Hilde Andersen. Bestilt av, og fremført ved, Den Norske Opera og Ballett i September 2017.  Jeg tolket her rollen som Malin. 

Videodokumentasjon av Ballerina i forbindelse med bl a forskning er tilgjengelig ved henvendelse til Den Norske Opera og Ballett.

 

For mer informasjon om disse verkene og deres medvirkende, samt videodokumentasjon, se omtale av disse i kapittelene Her og Opera.

SEDIMENTER

av Mia Habib og Silje Aker Johnsen

Lysdesign ved Carlos Valente i samarbeid med Mia HabibSedimenter er små partikler som kan bli transportert av vann eller
et annet medium, og som med tiden legger seg ned på bunnen til et lag med faste partikler, i vann eller annen væske. Sedimentasjon heter det når materiale legger seg til ro i et lag på bunnen. “ Wikipedia


Forbindelsene mellom hva man ser og hvordan man lytter og omvendt, settes i spill i dette verket. Koreografi av både stemme og bevegelse i rom, og forflyttning av energien mellom stemme, rom og bevegelse, er viktige elementer i dette samskapende arbeidet.

TULIPAN 

Koreografisk partitur:  Janne-Camilla Lyster

Adapsjon og fremføring:  Silje Aker Johnsen

Lysdesign:  Carlos Valente


 

I Tulipan er inngangen kjent for meg som musiker. Et partitur. En poetisk tekst i tid og rom med assosiasjonsrekker jeg trekkes inn i, likestilt i både stemme og bevegelse.

HER

av Erik Dæhlin og Silje Aker Johnsen


 

Utdrag fra programtekst til forestilling på DNO&B 2018: «Det velkjente øyeblikket som raskt fyller kroppen. Minnet om det jeg en gang drømte om. Et glimt som åpner et ukjent spor. Alt det som har forsvunnet. Minnet som skal fullføres. Minnet som gis et siste nådestøt.


En levende kropp er en huskende kropp. En huskende kropp er en levende

kropp. Å minnes kan være en frigjørende handling hvor noe forvandles, eller en forsoningsprosess mellom kroppen av i dag, kroppen av i går og det den kan bli.

Hva dukker opp når utøverkroppen leter seg frem i minner, tilstander og erfaringer, i møte med scenerommet og et publikum? Hva er mitt, hva er arvet, hva tilhører andre?


I reminisensene av scenografien fra tidligere forestillinger, utforsker vi sceneminnene i prosjektet i dag.

Hanne Ramsdal har vært forfatter, og Mari Lotherington scenograf, i prosessen og forestillingene av Her på KHiO 2017 og DNO&B 2018. 


Denne versjonen av HER er en forkortet utgave på ca 25 minutter.  

Lysdesign ved Carlos Valente.

 


Medvirkende i forestillingen:


Silje Aker Johnsen     Utøver

Erik Dæhlin                Komponist, samskapende utøver og regissør på Her

Hedda Lund               Kostymedesign på Sedimenter og Tulipan

Sarah Brinkmann       Kostymedesign på Her
Carlos Valente           Lysdesign


Sceneteknisk avdeling ved KHiO     

Videodokumentasjon: Mathilda Höög