Exposition

En søken etter en utvidet fysisk tolkning av vokal samtidsmusikk og av opera (2019)

Silje Marie Aker Johnsen

About this exposition

"En søken etter en utvidet fysisk tolkning av vokal samtidsmusikk og av opera" er Silje Aker Johnsens kunstneriske doktorgradsarbeid ved Operahøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo. Det kunstneriske doktorgradsarbeidet fokuserer på kombinasjonen av bevegelse og vokalutøvelse i forskjellige sammenhenger og i ulike uttrykk. Silje Aker Johnsen har bakgrunn fra det klassiske musikkfeltet, opera og samtidsmusikk, men også som danser og i tverrkunstnerisk scenekunst. Hovedlinjene i prosjektet følger prosesser og refleksjoner rundt material- og verkutvikling og den tverrfaglige utøverens potensielle roller i ulike utviklingssituasjoner. Refleksjonsarbeidet diskuterer ulike plasseringer i sjangere, grader av medskapende virksomhet, aspekter av forberedelse, trening og improvisasjon i utviklingen av en praksis. Disposisjonen beskriver, og reflekterer rundt, prosessene i hovedverkene i prosjektet: Her av Erik Dæhlin og Silje Aker Johnsen. Dette verket har gått som en rød tråd gjennom doktorgradsarbeidet og blitt bearbeidet og vist i flere versjoner. "Her" er også en del av komponist og regissør Erik Dæhlins kunstneriske doktorgradsarbeid ved Norges Musikkhøgskole, "Shared Space - mot en relasjonell, prosessuell og intermedial kompositorisk praksis." Her, KHiO, 2017 Her, Scene 2, Den Norske Opera og Ballett, 2018 Her, utdrag, KHiO, 2018, som en del av Aker Johnsens avsluttende presentasjon av sitt doktorgradsarbeid, forestillingen "En søken.. " I forestillingen "En søken…" arbeidet Aker Johnsen med tre ulike samarbeidspartnere og innganger til sammenføyningen av vokalutøvelse og bevegelse: I tillegg til samarbeidet med komponist og regissør Erik Dæhlin, inkluderte dette et verk i samarbeid med koreograf Mia Habib og en adapsjon av et koreografisk partitur av Janne-Camilla Lyster: Sedimenter av Mia Habib og Silje Aker Johnsen Tulipan Koreografisk partitur av Janne-Camilla Lyster, Adapsjon av Silje Aker Johnsen Opera: Ballerina kammeropera, av komponist Synne Skouen, librettist Oda Radoor og regissør Hilde Andersen, er blant hovedverkene innen opera. Operaen ble bestilt av Den Norske Opera og Ballett og oppført ved Den Norske Opera og Ballett i 2017. Disposisjonen benytter en kombinasjon av ulike tekster og videorefleksjoner, samt videodokumentasjon av utvalgte verk, til å kommunisere refleksjonsarbeidet.
typeresearch exposition
keywordsperformance, opera, dance, contemporary dance, physical theatre, music theatre, artistic research
date04/10/2018
published05/04/2019
last modified05/04/2019
statuspublished
share statusprivate
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/514354/514355
doihttps://doi.org/10.22501/rc.514354
published inResearch Catalogue


Simple Media

id name copyright license
515511 UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1818 Silje Aker Johnsen All rights reserved
515514 Skapende utøverskala Silje Aker Johnsen All rights reserved
515516 Skapende utøverskala Silje Aker Johnsen All rights reserved
515518 Sjangere Silje Aker Johnsen All rights reserved
515573 Ballerina Refleksjon 9.6.17, 1 Silje Aker Johnsen All rights reserved
515581 Ballerina Refleksjon 9.6.17 no 1 Silje Aker Johnsen All rights reserved
515596 Ballerina Refleksjon 9.6.17 no 2 Silje Aker Johnsen All rights reserved
515599 Ballerina Refleksjon 9.6.17 Silje Aker Johnsen All rights reserved
515602 Refleksjon 3.8.18 Ballerina og Simon og innstuderingsprosess Silje Aker Johnsen All rights reserved
515818 Intellektuell - sanselig fantasi - spiral Silje Aker Johnsen All rights reserved
515828 Tanker om Malin ( Ballerina): 8.6.17 Silje Aker Johnsen All rights reserved
515833 Ballerina Refleksjon 9.6.18 no 1 Silje Aker Johnsen All rights reserved
515844 Refleksjon 3.8.18 Ballerina og Simon og innstuderingsprosess Silje Aker Johnsen All rights reserved
517830 What the Body-tanker, 18.1.17 Silje Aker Johnsen All rights reserved
517834 Tidslinje - Her 2014-2017 Tidslinje Silje Aker Johnsen All rights reserved
518214 Tidslinje, verk, stipendiatperioden IMG_0225 Silje Aker Johnsen All rights reserved
519561 HER KHIO 2017DSC_6566 photo-chris erlbeck Chris Erlbeck All rights reserved
519653 KHIO_OH_logo Kunsthøgskolen i Oslo All rights reserved
519655 KHIO_OH_Merke_CMYK Kunsthøgskolen i Oslo All rights reserved
519657 KHIO_OH_Logo Kunsthøgskolen i Oslo All rights reserved
519658 KHIO_OH_Logo Kunsthøgskolen i Oslo, Oslo National Academy of the Arts All rights reserved
519744 PKU_Logo Norwegian Artistic Research Programme All rights reserved
519806 Silje_skisse01_grå Silje Aker Johnsen All rights reserved
519941 siljetest Unknown All rights reserved
522071 Eksperiment 1, Sang:koreografi, 2016 Silje Aker Johnsen All rights reserved
524187 Dyret Silje Aker Johnsen All rights reserved
524191 Dyret Silje Aker Johnsen All rights reserved
524193 Akkumulering, potensielt materiale Silje Aker Johnsen All rights reserved
524203 Hvordan akkumulerer jeg materiale gjennom improvisasjon? Silje Aker Johnsen All rights reserved
524212 Motstrekk og den 3. stemmen Silje Aker Johnsen All rights reserved
524766 Forskjell på Koreografiske nummer og koreografiske bobler Silje Aker Johnsen All rights reserved
524775 Eksempel på Koreografisk boble, SIMON Silje Aker Johnsen All rights reserved
525159 Aaaa Silje Aker Johnsen, Erik Dæhlin All rights reserved
525161 Bbbb Silje Aker Johnsen, Erik Dæhlin All rights reserved
526405 Refleksjoner over fysisk opera Silje Aker Johnsen All rights reserved
526642 Refleksjoner over fysisk opera Silje Aker Johnsen All rights reserved
526648 Ballerina, Koreografi og kroppsspråk? Silje Aker Johnsen All rights reserved
526655 Cccccccc Silje Aker Johnsen, Erik Dæhlin All rights reserved
526807 Akkumulasjon, neste nivå Silje Aker Johnsen All rights reserved
526825 Refleksjon rundt Overload- øyeblikk og mental passaggio Silje Aker Johnsen All rights reserved
528072 cameraImage Silje Aker Johnsen All rights reserved
529670 UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1a99 Silje Aker Johnsen All rights reserved
530416 59F9C953-28CB-4FBD-8792-620EEACCD35E-1-2048x1536-oriented Silje Aker Johnsen All rights reserved
530583 Refleksjon, Språk, utøver, intuisjon Silje Aker Johnsen All rights reserved
530702 Utøver, redigering av personlige materialer Silje Aker Johnsen All rights reserved
530753 _DSC3329 Kaarina Borud, Silje Aker Johnsen All rights reserved
531344 IMG_0228 Silje Aker Johnsen All rights reserved
531353 Skapende utøverskala2 Silje Aker Johnsen All rights reserved
531359 Refleksjon, Språk, utøver, intuisjon Silje Aker Johnsen All rights reserved
531360 Refleksjon, Språk, utøver, intuisjon Silje Aker Johnsen All rights reserved
531435 Foto avslutning, Silje Aker Johnsen, Foto: Kaarina Borud Silje Aker Johnsen, Kaarina Borud All rights reserved
531437 oBJZ3VmrSG6RdKNk1GZNwA_thumb_1a2c Kaarina Borud, Silje Aker Johnsen All rights reserved
531564 video one Den Norske Opera og BAllett All rights reserved
531567 video two Den Norske Opera og BAllett All rights reserved
531647 simon-web Erik Berg, Den norske Opera All rights reserved
531666 her-silje Chris Erlbeck All rights reserved
531717 her-slide01 Chris Erlbeck All rights reserved
531718 her-slide02 Chris Erlbeck All rights reserved
531721 her-slide04 Chris Erlbeck All rights reserved
531727 her-slide05 Chris Erlbeck All rights reserved
531729 her-slide06 Chris Erlbeck All rights reserved
531734 her-silje Chris Erlbeck All rights reserved
531738 TULIPAN solomanus Janne-Camilla Lyster All rights reserved
531740 TULIPAN solomanus Janne-Camilla Lyster All rights reserved
531744 TULIPAN solomanus Janne-Camilla Lyster All rights reserved
531772 Refleksjon, Språk, utøver, intuisjon Silje Aker Johnsen All rights reserved
531775 Refleksjoner over fysisk opera Silje Aker Johnsen All rights reserved
532371 tulipan-slide01 Kaarina Borud All rights reserved
532372 tulipan-slide02 Kaarina Borud All rights reserved
532373 tulipan-slide03 Kaarina Borud All rights reserved
532403 tulipan Kaarina Borud All rights reserved
532411 simon-slide01 Erik Berg, Den norske Opera All rights reserved
532413 simon-slide01 Erik Berg, Den norske Opera All rights reserved
532416 simon-slide02 Erik Berg, Den norske Opera All rights reserved
532417 simon-slide03 Erik Berg, Den norske Opera All rights reserved
532418 simon-slide04 Erik Berg, Den norske Opera All rights reserved
532419 simon-slide05 Erik Berg, Den norske Opera All rights reserved
532711 ballerina-slide01 Erik Berg, Den norske Opera All rights reserved
532712 ballerina-slide02 Erik Berg, Den norske Opera All rights reserved
532713 ballerina-slide03 Erik Berg, Den norske Opera All rights reserved
532714 ballerina-slide05 Erik Berg, Den norske Opera All rights reserved
532715 ballerina-slide04 Erik Berg, Den norske Opera All rights reserved
532716 ballerina-slide06 Erik Berg, Den norske Opera All rights reserved
532717 ballerina-slide07 Erik Berg, Den norske Opera All rights reserved
532719 ballerina-slide08 Erik Berg, Den norske Opera All rights reserved
532730 ballerina-slide08 Erik Berg, Den norske Opera All rights reserved
532732 ballerina-slide05 Erik Berg, Den norske Opera All rights reserved
597182 Søken_v18.1 Silje Aker Johnsen All rights reserved
597184 Søken_v18.1 Silje Aker Johnsen All rights reserved
601110 Screen Shot 2019-04-04 at 11.38.29 Silje Aker Johnsen All rights reserved
602007 Videre refleksjoner over fysisk opera Silje Aker Johnsen All rights reserved
602008 Forestilling, HER, 2017-Apple Devices HD (Best Quality) Silje Aker Johnsen og Erik Dæhlin All rights reserved
602009 Her-Apple Devices HD (Best Quality) Silje Aker Johnsen og Erik Dæhlin All rights reserved
602010 TULIPAN 15.11.18 Silje Aker Johnsen All rights reserved
602011 Her KHiO 15.11.2018 Silje Aker Johnsen, Erik Dæhlin All rights reserved
602012 SEDIMENTER av Mia Habib og Silje Aker Johnsen 2018 Silje Aker Johnsen, Mia Habib All rights reserved

comments: 1 (last entry by Silje Marie Aker Johnsen - 11/10/2018 at 13:03)