Interna seminarier // internal seminars

2018

Onsdagsseminarier (Wednesday seminars) på Linnégatan 87, kl. 13–16.[1]

12/12 –– Materialitet: Ellen Røed

Från “kroppen som arkiv” till “iscensatt dokumentär” till begreppet “svart studio”. Detta seminarium presenterar tre olika men ändå sammanlänkade perspektiv på materialitet inom film. Gästerna Maaret Koskinen, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet, och SKH-doktoranderna Marcus Lindeen och Mia Engberg presenterar och diskuterar sin forskning, med varandra och med publiken. Seminariet ligger inom ramen för profilområdet – Konst, materialitet och teknik, värd Ellen Røed. Riktat mot masterstudenter, doktorander och lärare. Alla är välkomna.

12/12 –– Materiality: Ellen Røed

From the ‘body as an archive’ to the ‘staged documentary’ to the concept of the ‘black studio’, this seminar presents three different yet connected perspectives on materiality in film and film performance. Guests Maaret Koskinen, Professor Emeritus in Film Studies at Stockholm University, and SKH Doctoral candidates Marcus Lindeen and Mia Engberg will present and discuss their research, with each other and with the audience. This seminar is in the context of the Profile Area – Art, Materiality and technology, hosted by Ellen Røed. Aimed at Master student, PhD candidates, and teachers. Everybody welcome.

––––––––––––––––––––––––––

Kl. 13–15 Kurs i konstnärlig forskning

12/12 Kurs (ordinarie kurs inställd – kursdeltagarna ska istället närvara på seminariet Materialitet med Ellen Røed).

––––––––––––––––––––––––––

2019

30/1 6/2 13/2 20/2

6/3 13/3 20/3 27/3

3/4 10/4 24/4

8/5 15/5

––––––––––––––––––––––––––

Back to Research news!


  1. Forskningsseminarier (Onsdagsseminarier): För lärare, doktorander och masterstudenter. Vi kommer att arbeta med och genom koncept som autencitet, redigering, dokumentation via pågående forskningsprojekt och utvecklingsarbeten på SKH. ↩︎