Open seminars 2019

2/5 – Final seminar with Paz Rojo: TO SEE THIS DANCE

Paz Rojo is a doctoral candidate in Choreography working with the doctoral research project ”The decline of choreography and its movement: a subaltern pathway”. On 2 May it’s time for the final seminar at DOCH.

During this seminar participants are invited to watch the film “To see this dance” (Paz Rojo, 2019), followed by a talk-presentation about the Documented Artistic Research Project (Doctoral Thesis) plan “The decline of choreography and its movement: a subaltern pathway”, which is based on four intertwined materials: 1. the Dance Performance: ECLIPSE:MUNDO (2018) 2. Printed Publication “what do we talk about when we talk about dancing on a plain of destituent perception?” (2018) 3. the Film “To see this dance” (2019) 4. the Digital Documented Exposition Project “Dissertation’s Materials & Project’s Genealogies”, all of them due to be published/presented by December 6th 2019.

Opponent

With opponent Kirsi Monni (Professor in Choreography at Uniarts Helsinki’s Theatre Academy) and supervisors Chrysa Parkinson and Victoria Pérez Royo.

Schedule

13.30 – 14.30 Welcome & presentation & showing film “To see this dance”

14.30 – 14.45 Break

14:45 – 15:30 Talk-presentation Digital Documented Exposition Project plan.

15:30 – 16.30 Conversation with opponent’s responses & remarks & questions

16:30 – 17.30 Open discussion with participants in the seminar

Venue

DOCH, Brinellvägen 58, studio G

––––––––––––––––––––––––––

3/5 – Öppet seminarium i danspedagogik med Tone Pernille Østern

Institutionen för danspedagogiks serie med öppna seminarier är till för dig som arbetar som danspedagog och som vill diskutera arbetssätt, forskning och framtida utmaningar för yrket.

’Practice-led, arts-based’ och ’performative research’ på egen danspedagogisk praktik Hur kan vi forska på vår egen praktik baserad på vår egen undervisning som danspedagoger? Praktik-ledd (practice-led) forskning skiljer sig från problemledd (problem-led) forskning genom att undersökandet startar i den kreativa praktiken och från den växer forskningsfrågan fram. Att forska på egen praktik som danspedagog karakteriseras av att det man undersöker har en stark närhet till forskaren, till den lokala kontexten, till kroppen, till gruppen och syftet är ofta av transformativ karaktär. Vi försöker få till någon form av förändring – en reflektiv sådan och/eller en förändring i den faktiska praktiken, ofta hos både deltagarna och pedagogen själv.

Tone Pernille Østern är danskonstnär och danspedagog som under många år har forskat på egna praktiker i skärningspunkten mellan den fria konsten, det konstpedagogiska fältet och akademien. På seminariet ger hon exempel från sin egen forskning, provar praktiknära forskning tillsammans med deltagarna och pekar på vilka aspekter som ger stabilitet och drivkraft i praktik-nära, konst-baserad och performativ forskning på egen danspedagogisk praktik.

Tone Pernille Østern, med doktorsgrad i danskonst från Theatre Academy/UniArts Helsinki, är danskonstnär och professor i konstämnenas didaktik med vikt på dans vid NTNU, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim. Hon är aktiv som konstnär/forskare/lärare, med speciellt intresse for socialt engagerad (dans)konst, dans i dialog med samtiden, kroppsliga lärandeprocesser, estetisk närmande till lärande, koreografiska processer, kvalitativ och post-kvalitativ forskningsmetodologi, samt handledning. Hon leder masterprogrammet i konstämnenas didaktik vid NTNU och handleder masterstudenter och doktorander i Norge och utomlands. Hon är ursprungligen finlandssvensk från Vasa i Finland.

När: 3 maj klockan 16-18.00

Var: DOCH, Brinellvägen 58

Fri entré, ingen föranmälan

Seminariet hålls på svenska

3/5 – Open Seminar in Dance Pedagogy with Tone Pernille Østern

The Department of Dance Pedagogy’s series with open seminars are for dance teachers who are interested in looking at the how in dance teaching, research and the challenges of the profession.

Practice-led, arts-based and performative research on your own practice as a dance teacher.

How do you do research on your own practice, based on your work as a dance teacher? Tone Pernille Østern is a dance artist and dance teacher who, for many years has done research, based on her own practice in the crossroads between art, the field of art teaching and the academy. Østern will give examples from her own research during this seminar. She will try practice based research together with the audience, and point out which aspects gives stability and incentive in practice- and arts based performative research on your own practice as a dance teacher.

When: 3 May at 16-18.00

Where: DOCH, Brinellvägen 58, Studio 11

The seminar will be in Swedish

––––––––––––––––––––––––––

3/5 – 80% seminar with Anne Juren

––––––––––––––––––––––––––

15–16/5 – 50% seminar (exposition) with Eleanor Bauer

––––––––––––––––––––––––––

17/5 – 50% seminar (discussion) with Eleanor Bauer

––––––––––––––––––––––––––

Back to Research news!