Välkommen till expositionen "Lyssna till ASIA/ÄRENDE: Kaarle Vihtori Turunen och UniZona & PolyZona".

 

Denna exposition är kopplad till avhandlingen "Flerspråkighetens potential i dramatiska verk", som finns både som tryckt exemplar och digitalt som PDF. Avhandlingen består av åtta kapitel och prolog samt epilog. Kapitel tre till sju innehåller ljudfiler som finns att lyssna till i denna exposition.

 

Expositionen består av ljudfiler och textutdrag ur de två flerspråkiga verken ASIA/ÄRENDE och UniZona & PolyZona av Vanja Hamidi Isacson. 

 

Ljudfilerna och utdragen ur verken relaterar till specifika kapitel i avhandlingen, där dessa exempel diskuteras och analyseras.

 

Avhandlingen i dess digitala form finns att läsa och ladda ner i expositionen "Flerspråkighetens potential i dramatiska verk"

 

För den som besöker expositionen utan att läsa avhandlingen rekommenderas att via innehållsförteckningens kronologiska ordning gå igenom sidorna.

 

 

 

 

Tervetuloa näyttelyyn "Kuuntele ASIA/ÄRENDE: Kaarle Vihtori Turunen ja UniZona & PolyZona".

 

Tämä selvitys liittyy väitöskirjaan "Monikielisyyden mahdollisuudet draamallisissa teoksissa", joka on saatavana sekä painettuna kappaleena että digitaalisena PDF-tiedostona. Väitöskirja koostuu kahdeksasta luvusta sekä esi- ja jälkisanoista. Luvut kolme-seitsemän sisältävät äänitiedostoja, jotka ovat kuunneltavissa tässä selostuksessa.

 

Näyttely koostuu äänitiedostoista ja tekstiotoksista Vanja Hamidi Isacsonin kahdesta monikielisestä teoksesta ASIA/ÄRENDE ja UniZona & PolyZona.

 

Äänitiedostot ja otteet teoksista liittyvät tutkielman tiettyihin lukuihin, joissa näitä esimerkkejä käsitellään ja analysoidaan.

 

Opinnäytetyö digitaalisessa muodossaan on luettavissa ja ladattavissa näyttelyssä "Monikielisyyden mahdollisuudet draamallisissa teoksissa".

 

Niille, jotka käyvät näyttelyssä lukematta väitöskirjaa, suositellaan sivujen läpikäyntiä sisällysluettelon kronologisessa järjestyksessä.

 

 

 

 

 

 

Denna exposition är en del av ett Dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt (doktorsavhandling)

 

Ingår i publikationsserien X Position nr 22

ISSN 2002-603X

Welcome to the exposition "Listening to ASIA/ÄRENDE: Kaarle Vihtori Turunen and UniZona & PolyZona".

 

This exposition is linked to the thesis "The potential of multilingualism in dramatic works", which is available both as a printed copy and digitally as a PDF. The thesis consists of eight chapters and a prologue and epilogue. Chapters three to seven contain audio files that are available to listen to in this exposition.

 

The exposition consists of audio files and text excerpts from the two multilingual works ASIA/ÄRENDE and UniZona & PolyZona by Vanja Hamidi Isacson.

 

The audio files and excerpts from the works relate to specific chapters of the thesis, where these examples are discussed and analysed.

 

The thesis in its digital form can be read and downloaded in the exposition "The potential of multilingualism in dramatic works".

 

For those who visit the exposition without reading the thesis, it is recommended to go through the pages via the chronological order of the table of contents.

 

 

Gå till PROLOGEN