Välkommen till expositionen "Flerspråkighetens potential i dramatiska verk": Vanja Hamidi Isacsons dokumenterade konstnärliga forskningsprojekt (doktorsavhandling).


"Flerspråkighetens potential i dramatiska verk" innehåller den interaktiva avhandlingen som PDF.  

Genom QR-koder och länkar är den skriftliga avhandlingen kopplad till expositionen: 

”Lyssna till ASIA/ÄRENDE: Kaarle Vihtori Turunen och UniZona & PolyZona, vilken består av: 


  • Manuskripten till ASIA/ÄRENDE: Kaarle Vihtori Turunen (två versioner) och UniZona & PolyZona.
  • Ljudinspelningar av uppläsningar av de två pjäserna ASIA/ÄRENDE: Kaarle Vihtori Turunen (två versioner) och UniZona & PolyZona
  • Utdrag ur de två nämnda dramatiska verken: ljudfiler och textutdrag.

Tervetuloa ekspositioon "Monikielisyyden mahdollisuudet draamallisissa teoksissa": Vanja Hamidi Isaacsonin dokumentoitu taiteellinen tutkimusprojekti (väitöskirja). 

 

"Monikielisyyden mahdollisuudet draamallisissa teoksissa" sisältää interaktiivisen opinnäytetyön PDF-tiedostona.

QR-koodien ja linkkien avulla kirjallinen opinnäytetyö on yhteydessä ekspositioon: 

"Kuuntele ASIA/ÄRENDE: Kaarle Vihtori Turunen ja UniZona & PolyZona", joka koostuu: 


  • Käsikirjoituksista ASIA/ÄRENDE: Kaarle Vihtori Turunen (kaksi versiota) ja UniZona & PolyZona.
  • Otteita kahden näytelmän äänitallenteista lukudraamana luettuina ASIA/ÄRENDE: Kaarle Vihtori Turunen (kaksi versiota) ja UniZona & PolyZona. 
  • Otteita kahdesta mainitusta dramaattisesta teoksesta: äänitiedostoja ja tekstiotteita.  

 

 

KLICKA PÅ BILDEN

FÖR ATT ÖPPNA

NEDLADDNINGSBAR PDF 

Welcome to the exposition “The potential of multilingualism in dramatic works”: the documented artistic research project (doctoral thesis) by Vanja Hamidi Isacson.


"The potential of multilingualism in dramatic works" contains the interactive thesis as PDF. 

Through QR codes and links, the written thesis is linked to the exposition:

"Listening to ASIA/ÄRENDE: Kaarle Vihtori Turunen and UniZona & PolyZona", which consists of:


  • The manuscripts of ASIA/ÄRENDE: Kaarle Vihtori Turunen  (two versions) and UniZona & PolyZona.
  • Audio recordings of the readings of the two plays ASIA/ÄRENDE: Kaarle Vihtori Turunen  (two versions) and UniZona & PolyZona.
  • Excerpts from the two dramatic works mentioned: sound files and text excerpts.

 

 
Denna exposition är en del av ett Dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt (doktorsavhandling)

 

Ingår i publikationsserien X Position nr 22

ISSN 2002-603X