For å lese essayet, klikk på bildet . (Scans av orginal trykksak.)

foto: Brynhild Kristine Seim