foto: Ylva Greni Guldbrandsen

foto: Brynhild Seim. Boken er innbundet av Johan Solberg.

 The Mark on The Wall


Kunstnernes Hus 22 - 27 januar 2019


Adaptasjon av den første novellen Virginia Woolf trykket og publiserte på eget forlag, skrevet mens hun lærte seg selv å sette bly. Installasjonen er satt med løse typer og teksten er gjengitt i sin helhet på 1837 trykk. En refleksjon over hvordan setting og trykking påvirker tanken og skriften, som en vekslende pendel mellom ånden som skriver og hånden som setter.


Dokumentasjon i bokform


I etterkant av utstillingen ble samtlige trykk tatt ned og bundet kronologisk i én massiv bok inkludert ett dokumentasjonsbilde fra utstillingen.