Referanseliste 

 

Virginia Woolf & The Hogarth Press

 

Kennedy, R. (1972). A Boy at The Hogarth Press. London: Hesperus Press.

 

Lee, H. (1996). The Press i Virginia Woolf, New York: Vintage Books.

 

Willis, J. H. (1992) Leonard and Virginia Woolf as publishers: The Hogarth Press, 1917–41. Charlottesville and London: University Press of Virginia

 

Wilson, N. & Battershill, C. (red). (2018)Virginia Woolf and The World of Books. Clemson: Clemson University Press.

 

Spalding, F. (2014). Virginia Woolf: Art, Life and Vision. London: National Portait Gallery.

 

Virginia Woolf: An Exhibition Inspired by her Writings. (2018) London: Tate Publishing.

 

Selboe, T. (2003) Litterære Vaganter. Oslo: Pax Forlag.

 

Woolf, V. & Woolf, L. (1917) Two Stories. London: The Hogarth Press.

 

Woolf, V. (1919) Kew Gardens. London: The Hogarth Press.

 

Woolf, V. (2002) Indiskresjoner og andre essay. Oslo: Pax.

 

Woolf, V. (2005) En uskreven roman. Oslo: Pax.

 

Woolf, V. (2012) Et eget rom, Tre Guineas, Oslo: Pax.

 

Woolf, V. (2005) Til fyret, Oslo: Pax.

 

Woolf V. (2005) Orlando, Oslo: Pax.

 

Woolf, V. (2009) Mrs Dalloway. Oslo: Gyldendal.

 

Woolf, V. (10.01.2019) On Beeing Ill. Hentet fra https://thenewcriterion1926.files.wordpress.com/2014/12/woolf-on-being-ill.pdf


Eliot, T.S. (1923) The Waste Land,  London: The Hogarth Press.

 

Mansfield, K. (1918) Prelude, London: The Hogarth Press.

 

Woolf, C.N.S. (1918) Poems, London: The Hogarth Press.

 

Murry, J.M.M. (1919) The Critic in Judgement. London:The Hogarth Press.

 

Isac, A. (2000) Virginia Woolf, The Uncommon Bookbinder. London: Cecil Woolf Publishers

 

Porter, D. (2004) Virginia Woolf and The Hogarth Press: Riding a great horse, London: Cecil Woolf Publishers

 

Woolf, V. (2017, 3. februar). Craftsmanship. Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=zcbY04JrMaU

 

Konferanser, utstillinger & researchreiser

 

Utstilling: Vanessa Bell (2017) London: Dulwich Picture Gallery.

 

Utstilling: Virginia Woolf: An Exhibition Inspired by her Writings (2018)  Chichester: Pallant House Gallery.

 

Monks House (2018) https://www.nationaltrust.org.uk/monks-house. Richmond.

 

Charleston Trust (2018) https://www.charleston.org.uk, West Firle, Lewes.


Virginia Woolf & The Hogarth Press at 100 – 27th annual Virginia Woolf Conference. (2017) Reading: University of Reading.


Virginia  Woolf, Europe & Peace, 28th annual Virginia Woolf conference. (2018). Canterbury: University of Kent.

 

Pressemuseet Fjeld-Ljom. (2015 - 2017) Røros.

 

Grafisk Museum Buskerud. (2015-2017) Nedre Eiker: Solbergelva.

 

 

Faglitteratur, tenkere, refleksjoner og relevant inspirasjon:

 

Kirste, M. (1965) Yrkeslære for settere. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Johansen, T.(1997) Fra Bly til Bytes. Oslo: Foreningen.

 

Tesfaye, M.(2013) De kloge hendene. Oslo: Gyldendal.

 

Sennett, R. (2009) The Craftsman, New Haven:Yale University Press.

 

Lavrentiev, A. (1988) Varvara Stepanova. Cambridge, Massachusetts: Mit press.

 

Calle, S. (2003) M´as tu vu. Paris: Centre Pompidou

 

Calle, S. (2012) The Adress Book. New York: Siglio Press.

 

Gadamer, H. (2012) Sannhet og Metode. Oslo: Pax.

 

Torell, L. (Red.) (2016) Plats till Plats, Stockholm: Konstfrämjandet.

 

Dahlberg, K. (2006) Et eget rum/Tusen bibliotek, Selvpublisert.


Bookmaking on The Distaff Side (1937) (Faksimile av MMS), USA.

 

Von Trier, L. (Regissør) (2004) The Five Obstructions, Danmark: Magnolia Pictures

 

Cixous, H. (2008) Sorties. (14.5.2019) Hentet fra https://www.scribd.com/document/79904980/Helene-Cixous-Sorties

 

Hustvedt, S. (16. februar 2018) Hvorfor skal vi lese romaner?. Morgenbladet.

 

Barthes, R. ( 9.5.2019) From Work to Text. Hentet fra http://worrydream.com/refs/Barthes%20-%20From%20Work%20to%20Text.pdf

 

 

Punktum

 

Bilefsky, D. (1.10.2018) Period. Full Stop. Point. Whatever it´s called, It´s going out of style Hentet fra https://www.nytimes.com/2016/06/10/world/europe/period-full-stop-point-whatever-its-called-millennials-arent-using-it.html


Dunlap, D. (1.10.18) 1967 - A Modern Identity Takes Form in Ancient Lettering Hentet fra https://www.nytimes.com/2017/06/15/insider/1967-a-modern-identity-takes-form-in-ancient-lettering.html

 

(1.10.18) History of Graphic Design Hentet fra http://www.historygraphicdesign.com/a-graphic-renaissance/renaissance-graphic-design/43-aldus-manutius

 

Adorno, T. (1.10.18) Punctuation Marks Hentet fra http://ubu.com/papers/Adorno-Theodor-W-Punctuation-Marks.pdf

 

Stein, G. (1.10.18) On Punctuation Hentet fra http://www.xradiograph.com/projects/xradiograph.com/wiki/uploads/OperasAndPlays/On_Punctuation.pdf

 

Houston, K. (8.10.2018) The Mysterious Origin of Punctuation Hentet fra http://www.bbc.com/culture/story/20150902-the-mysterious-origins-of-punctuation

 

Iddeng, J.W. (8.10.2018) Romerrikets historie Hentet fra https://snl.no/Romerrikets_historie#-Senantikken_og_Romerrikets_fall

 

Ellstad, H. (8.10.2018) Kristendommens Historie https://snl.no/kristendommens_historie

 

Barthes, R. (2010) Camera Lucida - Refflection on Photography. New York: Farrar, Straus & Giroux Inc.

 

Timms, A. (5.1.2018) A History of Punctuation in English Hentet fra https://unravellingmag.com/articles/history-punctuation-english/

 

 Hankeln, R. (9.10.2018) Gregoriansk Sang Hentet fra https://snl.no/gregoriansk_sang

 

(5.1.2018) Punctuation Hentet fra https://archive.is/20120806003722/http://www.tlg.uci.edu/~opoudjis/unicode/punctuation.html

 

 (5.1.2018) Punktummets Historie Hentet fra http://sprogvildkab.blogspot.com/2015/04/punktummets-historie.html

 

THE MARK ON THE WALL

 

Barkway, S. (2017) Two Stories – Commemorative edition to celebrate the centenary of the founding og The Hogarth Press. London: Virginia Woolf Society GB.

 

Solomin, S. (2013) New Writing: Modernism, Punctuation, And The Intermedial Text (Doktoravhandling). Brown University, Rhode island.

 

Jones.J. (2018, 6. september.) Famous Women/Orlando at Charleston review – The fundamental daftness of Grant and Bell. Hentet fra https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/sep/06/famous-women-orlando-charleston-review-grant-bell-bloomsbury

 

Ingold, T. (21.11.2018) Anthropology between art and science – an essay on the meaning of research Hentet fra http://field-journal.com/issue-11/anthropology-between-art-and-science-an-essay-on-the-meaning-of-research?fbclid=IwAR2OrL4ZphLmmu3K10qIXaVdLAofxtUpyp0UcXz5yWUfAOL7pQYi2F6ct-s

 

Svendsen, J. (21.11.2018) Hogarth Press Hentet fra https://modernism.coursepress.yale.edu/hogarth-press/

 

Merleau-Ponty, M. (2017) The World of Perception, New York: State University of New York Press.

 

Derrida, J. (1991) Mallarmé i Acts of Literature, Farnham: Routledge.

 

Barthes, R. (2004) Fra værk til tekst, i Forfatterens død og andre essays, Oslo: Gyldendal

 

 

Typografisk ordliste

 

Adobe Caslon Pro: Ny-tegning av Caslon for digital bruk, lansert av Adobe, formgitt av Carol Twombly i 1991

 

Artist Book: Kunstnerbøker. Bøker skapt som egen kunstverk, ofte i små opplag, ofte gjort med tradisjonelle teknikker og på måter som eksperimenterer med og utfordrer boken som form og medie.

 

Bokbinding: Å binde inn løse trykkark til en bok (mest vanlig er Kodeks-boken, ark sydd sammen i ryggen og festet mellom to permer). 

 

Bokdesign: Å formgi bøker. Bestemme hvordan et innhold presenteres gjennom bevisste valg av fonter, papirer, formater, farger og innbinding på grunnlag av bokens funksjon. Klargjøre boken for trykk og innbinding.

 

Boktrykkindustrien: Industrien som produserer bøker kommersielt.

 

Caslon Old Face: Skriftsnitt designet for det engelske språk av William Caslon på midten av 1700-tallet. Klassifisert som antikva, og kalles også gerald eller barokk.


Cicero: Cicero er navn på tidligere standard måleenhet i det typografiske målesystemet. En cicero deles i 12 typografiske punkter. Den tilsvarer 4,52 millimeter eller 0,178 tommer og var også navnet på skriftstørrelsen 12 punkt. 


Ellipse: … Markerer at bokstaver er utelatt i et ord, at ett eller flere ord er utelatt i en setning, eller en pause i det som sies. Eller at setningen munner ut og danner rom for egne refleksjoner.

 

Elver: Der mellomrom mellom ord på en side danner hvite vertikale linjer (elver) i teksten. 

 

False: Å brette ark (før de bindes til en bok eller pamflett).

 

Forlag: Virksomhet som utgir bøker, blader og publikasjoner. 

 

Grafisk håndverksindustri: Tilsvarende boktrykkindustrien, bransjen bestående av typografer, trykkere, bokbindere og forleggere.

 

Halvbestrøket papirEt ark som er overflatebehandlet, slik at det er blitt noe glatt og blankt. Ubestrøket er matt/grovere, helbestrøket kalles også glanset papir.

 

Hefte: Å sy sammen leggene (de brettede arkene) til bok.

 

Håndpresse: Trykkpresse der satsen plasseres i en ramme som står vertikalt. Man drar i en spak som beveger flaten arket festes på slik at arket treffer typene og gir avtrykk. Ofte brukt for å trykke større opplag bøker uten elektrisitet. Også kalt tallerkendigel.


Håndsetting: Populært kalt setting, er å komponere en tekst for hånd med løse typer for trykking i høytrykk.

 

Korrekturpresse: Brukt for å raskt sjekke om satsen inneholder feil som må korrigeres før den låses i en ramme og trykkes med tallerkendigel. Også brukt til trykking av plakater o.l.

 

Legge av: Å legge de løse typene tilbake i settekasse etter man har trykket med dem.

 

Omslag: Forside/rygg/og bakside på bok eller pamflett. Ofte i tykkere papir/perm.

 

PamflettEn bok som består av ett legg., dvs, falset én gang til ett hefte.

 

Sats: Løse typer ferdig komponert til en trykkform klar til å gi avtrykk av teksten på papiret.

 

Settekasse: Kassen løse typer oppbevares i. Hver bokstav har sin faste plass. I øvre del av kassen finner man versaler (upper case), og i nedre del finnes minuskler (lower case). Hver skrifttype og hver størrelse, f.eks. 10 punkt Bodoni, har sin egen kasse. 

 

Skrifttyper: Også kalt fonter, skriftsnitt, typesnitt eller trykkskrifter. Til skrifttypene hører store og små bokstaver, ligaturer, tall og tegn.

 

Svenneprøve: Å gå opp til prøve for å få fagbrev, som dokumenterer at man er utlært nok til å jobbe som vanlig arbeidstager innenfor sitt respektive fag.

 

Tittelside: Oppslag i begynnelsen av en bok der tittel, navn på forfatter, forlag og noen ganger sted/år er trykket.

 

Tresnitt: Et stykke tre som er skåret i før det er satt inn med trykksverte og trykket med (høytrykk).

 

Trykt medie: Trykksaker som trykkes og publiseres. 

 

Typesnitt: Eller font/skriftsnitt/ trykksnitt konstruert som et dynamisk system bygget opp av statiske elementer for masseproduksjon av skrift.

 

Trykksak: Et papirobjekt som det er trykket på. Bok, avis, plakat, pamflett osv.

 

Typografi: Brukes som begrep om utforming og teknisk behandling av (hovedsakelig) tekstlige budskap, samt den visuelle formen på trykt tekst.

 

Ufaglært: Person som ikke har gjennomgått svenneprøve.

 Kilder: SNL, Max Kirstes yrkeslære for settere, Grafill.