"A Glint of Pink" (2018) är ett semi-live-verk med samplade ljudfragment, en kontextuell konsert och en ljud-re-konstruktion på mikro-nivå. 

Research-materialet består av den granskning av hierarkier och systematiska övergrepp inom akademin som radio-makaren Cecilia Josefsson gjorde, vilket också resulterade i dokumentärerna Don Juan på Musikhögskolan, del 1 och 2. A Glint of Pink ingår i ett tvärdisciplinärt samarbete med en rad olika konstnärer under namnet MUSIKAKADEMIN.

Konserten framförs i utställningen Man Drawer av Veronica Brovall. Fri entré

A GLINT OF PINK (2018)