<

1961 Karin Björqvist första året i Kågeateljen med Kåges medarbetare f.v drejare Axel Pettersson, Björn Alskog och Birger Arvidsson.