<

Ett 70-tal fabriksarbetare har kommenderats ut på isen för att såga loss båtarna för transport av porslin till Stockholm.

Skonerten Hoppet av Haverö. Foto taget av kapten Erik Westerberg från ångaren Gustavsberg ute på Atlenten, Hoppet med last till Porslinsfabriken i Gustavsberg

Den första bussen till Gustavsberg vid Danvikstull 1925. Förare Ivar Nyström 

Porslinsforor på väg till Stockholm 1890-tal

Skuru flottbro innan nya bron byggdes 1915