<

Mikrohistorier: från arkiv till offentlighet
Utställning Konstfack 16-24 sept 2021 
T.v vägg Jenny Åkerlind, T.h Cecilia Enberg Objekt på golv: Livia Prawitz