Fotot av en lunga med mörka svartbruna oregelbundna fläckar. ”Partiklar från kvartsdamm kommer ned i lungblåsorna. Kroppen kan inte göra sig av med dem, de kapslas in i ärrvävnad. Inflammation och ärrbildning i form av knutformade skador i lungvävnaden. Lungorna blir stelare och utbytet av syrgas blir försvårat. Silikos går inte att bota”. ( https://sv.wikipedia.org/wiki/Silikos ) 
Lungorna stelnar. Förstenas. Det hände att stora barn fick bära sina föräldrar till fabriken, det tog för lång tid annars att ta sig till jobbet med den ansträngda andningen, berättar någon. 

<