<

Träullshyvelhuset

Gustavsbergs Fabrikers butik i Palmeska huset Kungsträdgården 25 mars 1892

Porslinsrea på fabriksområdet