<

Arbetslag fotade av arbetslagen själva. Här är t.ex. arbetslaget på Farsta lantbruk som försörjde samhället Gustavsberg med mat. Kollossare, arbetslag på snickeriet  och inifrån hushållsporslinsfabriken. Här finns bl.a handtryckarlag, arbetslag från petningen, gipsgjutare, porslinsmakare. Arbetslag från rågodugnarna, glattgodsugnarna, benrågodsugnen, experimentverkstaden, slamhuset och från G-studion 1949 längst ner till vänster

NOT: Foto från Lennart Backmans bildarkiv. www.gustavsbergaren.se (CC BY)