<

Dekorhuset

Chamottehuset byggs

'Tyra hus' byggt 1918 uppe på berget med Safirvindarna till v.
I detta hus fanns glattsorteringen innan den flyttades till den nya Sanitetsfabriken medan Hushållsporslinsfabriken byggdes.
Till huset kom keramikern 
Tyra Lundgren i början av andra världskriget och fick en verkstad och en assistent i Fredrik Lundkvist. Hon verkade i huset under hela kriget och gjorde här flera av sina stora keramikväggar. När hon senare flyttade till Gotland och sin gård där blev huset en verkstad för unga konstnärer, bland andra Lisa Larson, Eje Öberg och Britt-Louise Sundell. Vi känner huset i senare tid som Stig Lindbergs verkstad och efter det Karin Björquists ateljé.

Inspelning av scener till filmen 'Picassos äventyr' på porslinsfabriken. Tage Danielsson, Gösta Ekman, Lena Olin m.fl.

Ett prång som går mellan Målarsalen och lagret. Här sägs Edvin Lowndes ha förvarat alla sina färgprover.  Edvin Lowndes var verkmästare på dekoravdelningen i flera decennier. I fonden syns Kåges hus, senare kallat
Studion.

Kåges hus, konstavdelningen, taget från Sanitetsfabrikens tak.