Exposition still in progress, check back at a later date

This is my official logbook, welcome, more soon

Here and on www.transformativereflections.com you find the preliminary conclusions from my pilot project leading to the main project Transformative Reflections:

6 skitser forskellige typer eksperimenter med spejlinger af Tal R’s Sortedam link til maleri: www.talr.dk/works/sortedam link til lyd: https://soundcloud.com/nikolajhess/sets/transformative-spejlinger or listen here

Note: Kategorierne A-D refererer til spejlingsmetode-’kortet’ på næste side

6 skitser forskellige typer eksperimenter med spejlinger af Tal R’s Sortedam link til maleri: www.talr.dk/works/sortedam link til lyd: https://soundcloud.com/nikolajhess/sets/transformative-spejlinger Note: Kategorierne A-D refererer til spejlingsmetode-’kortet’ på næste side

  1. Starter 0.00. Kategori B, ©. Sortedam strings celeste m.m. akustisk piano. Start på eksperiment med tildeling af et musikalsk element til forskellige elementer i maleriet. Den matte sorte og det kvadratiske bliver repræsenteret ved 4 oktavers efterklang af alle toner på et akustisk klaver trykket ned. Den mørke figur i vandet får en tredelt mere bevægelig mørk klaverfigur, hvor tonernes ansats er med.
  2. Starter 1.45. Kategori C. Pointe fra Tal -interview tonesat, alternativt brug af et element fra kunstneren bagved maleriet.
  3. Starter 2.22. Kategori C- Stringent pixel-til-midi oversættelse af en inverteret fotorepræsentation af maleriet og eksperimenterer med fri improvisation. Med en månelydsagtig repræsentation i en samplet lettere effektmanipuleret celeste. Jeg eksperimenterer med at tilføre spejlingen et frit element, som giver en andet type kunstnerisk råderum.
  4. Starter 4.11. Kategori A, B. Intuitiv improvisation baseret på fri fortolkning og observationer af maleriet. Med stort set konstant visuel opmærksomhed på billedrepræsentation af maleriet undervejs. Fokus på det bløde poetiske mørke i maleriet. Transparent fornemmelse med tanke på, at sort er ingen farver. Db dur med mange sorte tangenter og er særegen klang som repræsentant for det mørke bløde poetiske. Vandagtige dybt klingende bevægelser, strømninger i vandet, tredelte figurbevægelser, lyse guirlandeagtige bevægelser, sorte måne. På et tidspunkt bliver byen i midten til bevægelser (melodiske) i midten, delvist spejlede, noget frekvensmæssigt lysere og mørkere over og under, som i billedet (og som i andre skitser). Til sidst spejlingen af månen som er den tætteste på virkeligheden, selvom det er en spejling, repræsenteret ved en transparent impressionistisk bevægelse.
  5. Starter 8.56. Kategori B, C, D. Tutti inversion. Flere elementer i maleriet bliver tildelt et musikalsk element i et diatonisk tonalt/harmonisk relativt blødt univers. billedet læses fra venstre til højre. Linjerne i maleriet bliver efterlignet af samplede strygere spillet gennem et frekvensfilter, lyse over vandet, mørkere og med rumklang og delay som repræsenterer spejlingen i vandet. Husene bliver repræsenteret, læst som en type nodebillede, af en melodi på en samplet celeste (halvskjult i lyden) og med en diatonisk spejling af denne melodi i enstrenget D spillet på et dybere klokkelydende fender rhodes med reverb og delay repræsenterende vandspejlingen af husene (halvskjult i lyden). Minusmånen bliver repræsenteret af en opadgående dyb akustisk klaverfigur unisont med samplet kontrabas, her med attack på tonerne. Stykket modulerer til en mørkere (med flere sænkende fortegn) toneart i midten som en repræsentation af månenskinnets (blanksorte) spejling i vandet. (Der findes også eksperimenter, hvor lydfilerne spillet baglæns i anden halvdel som spejling)
  6. Starter 10.36. Kategori D. Uddrag af improvisation/skitse. Jeg spejler her det eksistentielle minusrum Tal R blandt andet skaber i det sort på sorte maleri med månen, der spejler sig i Sortedam. Dette til et tilsvarende minusrum med et smukt sort flygel i en koncertsal og en fri improvisation, hvor lyden af flyglet bliver spejlet gennem et elektronisk forandrende pulserende semikompositorisk setup. Der opstår både en tonal, varierende, mere og mindre tilfældig tilbagekastning og forandring af det musikalske input, og også en ændring af det klanglige materiale, der som resultat på en måde både er et flygel, men også ikke er et flygel. Interviewsamtale med Tal R tilgængelig på www.transformativereflections.com/interviews-context. Betragtninger om maleriet til spejlingsbrug
Metodekort med et udvalg af mine arbejder
miscellanious pictures from the pilot project process: