Sähköiset lähteet: 
 

Fabrizi, Mariabruna 2014. Gordon Matta-Clark’s “Reality Properties: Fake Estates (1973), 22.10.2014, Socks-Studio, http://socks-studio.com/2014/10/22/gordon-matta-clarks-reality-properties-fake-estates-1973/

(Fabrizin artikkeli on toiminut taustana tätä kirjoitusta laatiessani – kuten on myös Matta-Clarkin "Fake Estates" -teoksen laita)


Haatanen, Kalle 2017. Kalle Haatanen: Yhdessä toimimisen etiikka, https://areena.yle.fi/audio/1-4209888

(Viittaan Silence Ensemble -kappaleen alaviitteessä Haatasen 14.10.2017 päivättyyn, Jaana Hallamaan Yhdessä toimimisen etiikkaa -haastatteluun

 

Heimonen, Kaverma & Vehviläinen 2018, In Between Silences, Ruukku-journal 8, www.researchcatalogue.net/view/340581/340582


Kaverma, Petri 2017. Buried inside an artworkhttp://www.kaverma.fi/?p=1091


Kyander, Pontus 2020. Konstkollen: Med minsta möjliga medel, 16.3.2020, NyTid, https://www.nytid.fi/2020/03/konstkollen-med-minsta-mojliga-medel/

 

Lehväslaiho, Heini 2004. Runo ja hitaus, 9.11.2004, Turun Sanomat, https://www.ts.fi/kulttuuri/1074005913/Runo+ja+hitaus

(Viittaan Leväslaihon artikkeliin, jota käsittelen Hitaus ja hiljaisuus -kappaleessa)

 

Odd LotsRevisiting Gordon Matta-Clark's Fake Estates -näyttely, Queens Museum, 11.9.2005 – 22.1.2006, https://queensmuseum.org/2015/11/odd-lots-revisiting-gordon-matta-clarks-fake-estates

 

Raevaara, Tiina 2012. Hiukkanen asiaa, hiukkanen huumoria, Tarinoita tieteestä, 9.7.2012, Suomen Kuvalehti, https://suomenkuvalehti.fi/tarinoitatieteesta/hiukkanen-asiaa-hiukkanen-huumoria/

(Viittaan Raevaaran artikkeliin Hitaus ja hiljaisuus -kappaleessa)


Simovaara, Jyrki 1998. Näkökulma: Huutava hiljaisuus, nro 2 vol1, 1998, Kiasma-lehti, https://kiasma.fi/kiasma-lehti/2.php?lang=fi&id=2

(Linkki Bergman & Beys -kappaleesta Simovaaran artikkeliin Kiasma-lehdessä) 

 

Timonen, Vilma 2020. Elämäntyylimme saattaa hidastua, 26.04.2020, Helsingin Sanomat, https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006487172.html

(Timosen artikkeli Hitaus ja hiljaisuus -kappaleessa)

 

Wikipedia, Higgsin bosonista, luettu 4.3.2020, https://fi.wikipedia.org/wiki/Higgsin_bosonihttps://fi.wikipedia.org/wiki/Higgsin_bosoni

 

 

Arkistolähteet: 


Gordon Matta-Clarkin arkisto, CCA Montreal

 

Painetut lähteet: 

 

Böll, Heinrich 1962. Tohtori Marken kootut tauot, Helsinki: Otava.

 

Chayka, Kyle 2020. The Longing for Less, New York: Bloomsbury Publishing

 

Dunne, Anthony & Raby, Fiona 2013. Speculative everything – design, fiction, and social dreaming, Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press.

 

Englund, Peter 2004. Hiljaisuuden historia. (Tystnadens historia och andra essäer, 2003). Helsinki: WSOY

 

Heikkinen, Kaverma & Ziegler 2018. Taiteellinen tutkimus – jatkuva prototyyppi, Tiede&Edistys, 4/2017

 

Kaverma, Petri 2012. Tyhjä piha - Häiriö ja hiljaisuus [nyky]taiteessa, Helsinki: Kuvataideakatemia

 

Kiiskinen, Jyrki 1999. kun elän, Helsinki: Tammi.

 

Lahtinen, Veikka & Porokuru, Pontus 2020. Mikä liberalismia vaivaa?, Helsinki: Kustannusyhtiö Kosmos

 

Solnit, Rebecca 2005. A Field Guide to Getting Lost, Edinburg, London: Canongate.

 

 

Olen lainannut ja soveltanut käyttööni vapaasti Anthony Dunne ja Fiona Raby teosta Speculative everything – design, fiction, and social dreaming sivuilla:

 

1. Fiktion ja fantasian vyöhyke

2. Spekulatiivinen design

3. Taiteen immateriaalinen idea

 

 

 

Hiljaisuuden historiaa -kappaleeseen ovat vaikuttaneet:

 

McClellan, Andrew 1993. The museum and its Public in Eighteenth -Century France, teoksessa The Genesis of the Art Museum in the 18th Century, toim. Per Bjurstrm. Stockholm: Nationalmuseum, 61–80.

 

Smith, Mark M. 2007. Sensory History. Oxford – New York: Berg.

 

Smith 2007, 50: sitaatti James H. Johnsonin teoksesta Listening in Paris: A Cultural History (Univ. of California Press 1995).