Anne Keskitalo

comments

Exposition: PORK KANA CAR ROT -project and its offshoot: Keyboard for plants (20/01/2020) by Lauri Linna
Anne Keskitalo 26/05/2021 at 11:03

Teksti pohjautuu vertaisarvioon, jonka kirjoittaja sai luettavakseen, ja se on osaltaan vaikuttanut eksposition lopulliseen muotoutumiseen:

 

Artikkelin plussat:

 

POR KANA CAR ROT -projekti on raikas kasvitaideprojekti posthumanistisella näkökulmalla varustettuna. Ihmisen hyötykasveiksi nimeäminen kasvien valokeilaan saattaminen ja ihmisen utilitarististen kasvien kasvattamisperiaatteiden kyseenalaistaminen oman hyödyn ja oman lajin ylivallan näkökulmasta on tärkeää kriittistä pohdintaa ja taiteellisen työn kautta se tuodaan artikkelissa havainnollistavasti esille. Useamman vuoden kestävä prosessi kuvatallenteineen on vakuuttava ja projektia hyvin havainnollistava. Artikkelin tuloksissa tuodaan esille kiinnostava huomio hyötykasvien kuvaamisesta detaljeina perinteisissä kasvikuvastoissa. Erityisen onnistuneita ovat artikkelin osiot, joissa yhdistyy kuvallinen ja sanallinen artikulointi: esim. luonnon prosessien kuvaukset, kasvitaidekuvaukset ja puutarhakuvaukset.

 

Artikkelin työstämistä vaativat kohdat:

 

Retoriikka kaipaa vielä kiteyttämistä ja toimittamista, esimerkiksi johdannon kiteyttäminen koukuttavammaksi ja taiteellisen prosessin tulosten selkeämpi ja kiteytyneempi esittäminen on vielä tarpeen. Tekijän kannatta pysähtyä miettimään, mitkä ovat todella artikkelin tulokset. Tuloksina näen kasvitaideprojektin viljely- ja satokuvaukset, huomiot manipuloivan ja utilitaristisen kasvattamisen kyseenalaistamisesta ja hyötykasvien kuvaamisen perinteen eli traditionaalisen kasvinjalostajan ja lajien tunnistajan kuvausten vaikutukset taiteilijan omaan ”katseeseen” ja sekä mahdollisiin ehdotuksiin uusista tavoista kuvata kasvikuvastoa. Näitä tuloksia kannattaa kirkastaa. Englannin kieli on ajoittain hyvin rallinenglantimaista, se kaipaa vielä apuja kielentarkastajalta, kun tulokset on kirkastettu. Voimasanojen käytöstä luopuisin, se näkyy tyylivirheenä ajoittain hyvin kauniissa kuvauksessa. Visuaalista materiaalia on selkeästi paljon prosessista olemassa, sehän on hyvä, mutta kuvatoimittamista kannattaisi vielä tehdä, sekin auttaisi visuaalisen argumentoinnin kiteyttämisessä. Tässä voisi auttaa miettiminen: mitkä ovat pääkuvia, joilla saan visuaalisen argumentoinnin esille ja mitkä kuvat ovat täytekuvia, jolloin niiden merkitys kääntyy asiaa toistaviksi ja latistavaksi.