Klara Waara

Netherlands (residence), Sweden (citizenship) °1992
en

Klara Waara makes sculptures, films and writings in which identities, rules and languages are in constant movement. Taking influence from literature, myths and psychology, she bridges strange worlds with our society, letting voices of acquaintances and fictional characters reflect on everyday life.

 

She works in close collaboration with the Dutch artist Lieselot Versteeg. The two are hosting workshop events in sculpture since 2020.

 

Klara Waara received a Master's degree in fine art from Sandberg Instituut (Rietveld Akademie) in 2020, and obtained a Bachelor's degree in fine art at Umeå Academy of Fine Arts in 2017. Places where her work have been shown include HET Hem, David Risley Gallery, Agnes b’s Galleri du Jour, Steinsland Berliner, Chiang Mai Photo Festival, 1857 Oslo and Neverneverland.

sv

I Klara Waaras konst utforskas individens formbarhet och samhällets potential till förändring genom skulptur, film och skrivande. Med utgångspunkt i litteratur, myter och psykologi överbryggar hon främmande världar med vår civilisation och bjuder in fiktiva karaktärer att reflektera över vardagen och förhållandet mellan det interna och externa.

 

Hon arbetar i nära samarbete med den holländska konstnären Lieselot Versteeg. De håller workshopevent i skulptur sedan 2020 och kommer ut med ett nyhetsbrev några gånger i månaden.

 

Klara Waara examinerades från masterprogrammet i fri konst vid Sandberg Instituut (Rietveld Akademie) 2020 och har en kandidatexamen i fri konst från Konsthögskolan i Umeå. Hennes verk har bland annat visats på HET Hem, David Risley Gallery, Agnes b’s Galleri du Jour, Steinsland Berliner, Chiang Mai Photo Festival, 1857 Oslo och Neverneverland.


research

research expositions

  • open exposition comments (0)
  • open exposition comments (0)