Anita Seppa

comments

Exposition: Speculation on change from the posture of performance art practice (30/12/2015) by Tero Nauha
Anita Seppa 20/09/2016 at 12:22

Ekspositio on kiinnostava avaus kapitalistisen logiikan ja taiteellisen tutkimuksen välisiin suhteisiin. Kirjoituksen alussa tekijä kertoo analysoivansa tekstissä taloudellisen ajattelun rajoja sekä taiteen spekulatiivista tehtävää tai paikkaa tämän ajatelun kehikossa.

 

Nauhan yksi teoreettinen ydinväite on, että Jumalan käsitteen on korvannut modernissa yhteiskunnassa ajatus “transsendoivasta ihmisestä (“man-as-transcendence”), jolle oikonomia (omistaminen ja omaisuuden hallinta) on keskeisempää kuin poliittisuus.

 

Analysoidessaan länsimaisen “talousajattelun” käsitteellisiä kulmakiviä ja ydinoletuksia, kirjoittaja ottaa vauhtia antiikin filosofiasta (mm. juuri oikonomian käsitteestä) ja etenee Agambenin ja Schmittin 1900-lukulaisten politiikkaa käsittelevien kirjoitusten kautta Francois Laruellen “radikaalin immanenssin” teoriaan. Tästä teoreettisesta konstellaatiosta rakentuu todella kiinnostavia jännitteitä, jotka johtavat korvaamaan “taloudellisen järjen” “Reaalisen” ensisijaisuudella.

 

Nauha hake vaihtoehtoa oikonomian “taloudelliselle logiikalle” myös hairesiksen käsitteestä. Kuten hän toteaa, praksis (myös taiteellinen) voidaan ymmärtää – ei ainoastaan spekulatiiviseksi toiminnaksi – vaan myös erilaisten mielipiteiden moninaisuudeksi, joita yhdistää tai joiden yhtäaikaisen eksistenssin sallii “radikaalin immanenssin” ajatus. 

 

Näitä pohdintoja vasten kirjoittaja etenee analysoimaan “muutoksen” ja “päätöksenteon” kaltaisia termejä, jotka sitovat tekstin tematiikan avoimesti Ruukun uusimpaan teemanumeroon. Tekstin loppupuolella hän suhteuttaa aiheen filosofista pohdintaa myös Vantaan taidemuseossa toteuttamaansa “Exception” (“Poikkeustapaus?”) –taideteokseen sekä ruumis-käsityksen uudelleen määrittelyyn.

 

Kokonaisuutena Nauhan teksti on mielestäni varsin mielenkiintoinen, ajankohtainen ja monipuolinen, ja Nauhan ajattelu (sekä teoreettinen että taiteellinen) on kirkasta, syvällistä ja myös poliittisesti ja käsitteellisesti omaperäistä ja antoisaa.
i have forgotten my password
join the research catalogue
Portals The research catalogue serves:
Journal for Artistic Research
a peer-reviewed international journal for all art disciplines
KC Research Portal
Research Portal of the Royal Conservatoire, The Hague
Norwegian Artistic Research Programme
The portal of the Norwegian Artistic Research Programme
RUUKKU - Studies in Artistic Research
Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / Studies in Artistic Research
University of Applied Arts Vienna
RC portal of the University of Applied Arts Vienna
Journal of Sonic Studies
A peer-reviewed, international journal on sound studies and auditory culture
Academy of Creative and Performing Arts
Portal of the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University
Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
Portal of Faculty of Fine Art, Music and Design
Polifonia
Polifonia
Codarts
Portal of Codarts, University of the Arts, Rotterdam
Stockholm University of the Arts
Stockholm University of the Arts (Uniarts) provides education and conducts research in the fields of choreography, film & media, opera and performing arts.
University of the Arts Helsinki
University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki.
Norwegian Academy of Music
A leading artistic and academic university college with approximately 700 students. Located in Oslo, Norway.
The Danish National School of Performing Arts
This portal is a platform for distribution of knowledge produced through artistic research at the Danish National School of Performing Arts.
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
The portal of Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design, Stockholm