Juha Ridanpää

comments

Exposition: Taideperustainen toimintatutkimus Lapin ympäristökonflikteissa (26/01/2016) by Maria Huhmarniemi
Juha Ridanpää 22/09/2016 at 09:49

Huhmarniemen ekspositiossa tarkastellaan pohjoisen luonnon ja Lappiin suuntautuvien taloudellisten intressien yhteentörmäystä. Näkökulmassa on hyödynnetty taiteellisten produktioiden rinnalla ympäristöfilosofisia tulkintatapoja. Vaikka Huhmarniemen työssä ei ’muutoksen’ teemaa erityisesti alleviivata, on se ehdottomasti yhtenä keskeisimpänä juonteena. Näin ollen aiheensa osalta ekspositio kytkeytyy varsin hyvin numeron teemaan.

 

Ekspositiossa on voimakkaasti läsnä usko siihen, että taiteen avulla voidaan vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Huhmarniemi kertoo pyrkineensä produktioissaan välttämään provosointia, kuitenkin päämääränä uudenlaisen dialogin synnyttäminen. Henkilökohtaisesti pidin tästä lähtökohdasta. Huhmarniemi ei myöskään syyllisty omien töidensä ylitulkintaan, vaan paremminkin avoimesti kertoo niiden tuottamiseen liittyvistä käytännön ratkaisuista. Välillä valmistusprosessin esittely on ehkä turhankin pragmaattista esittelyä – olisiko voinut töiden antaa puhua puolestaan?

 

Hyvin toteutetussa taideperustaisessa toimintatutkimuksessa taiteen tekeminen osana tutkimusta ja loppupäätelmien tutkimuksellisuus ovat sopusovussa keskenään. Kuten jo eksposition nimi antaa ymmärtää, Huhmarniemen työssä taiteen tekeminen on keskeisessä roolissa, yhtä lailla kuin taide on lähtökohtaisesti tutkimuksellista. Tutkimuskysymyksenä ”mitä minä taiteessani esitän?” on usein sellainen, minkä moni taiteilija mielellään kiertää. Tässä kysymystä lähestytään kuitenkin luontevasti, toimintatutkimukselle tyypilliseen tapaan. Loppupäätelmät ovat tutkimuksellisia, tosin hieman enemmän kriittistä analyysiä olisi lopussa voinut olla. Taiteellisena tutkimuksena kokonaisuus on kuitenkin erinomainen.

 

Työssä on yhteiskunnallisesti relevantti argumentti, joka on sidoksissa laajempaan ympäristönsuojeluun liittyvään keskusteluun. Ekspositio on hyvin toteutettu, mutta sitä ei voida pitää erityisen omaperäisenä. Taideperustaisen toimintatutkimuksen tapauksessa on hankala arvioida työn oivaltavuutta. Toisaalta jokaista (hyvin toteutettua) taideperustaista toimintatutkimusta voidaan pitää oivaltavana jo itsessään, toisaalta usein katsotaan mallia aiemmista ekspositioista. Huhmarniemen työ on laadukas, tulkinnallisesti mielenkiintoinen, mutta ei varsinaisesti oivaltava. Analyysi on tehty perusteellisesti, mutta syvemmällekin tulkinnassa olisi voinut mennä. Taidepedagogiikan suuntaan eksopositiolla on paljon annettavaa. Sitä voisi käyttää hyvin esimerkkinä yhteiskunnallisten kysymysten ja taiteen tekemisen yhteenkietoutumisesta. Taiteentutkimuksen eri osa-alueilla ekspositiolla on merkitystä. Samoin esimerkiksi ympäristöfilosofian tutkijakunta saisi työstä paljon irti, mikäli työ löytää lukijansa.
i have forgotten my password
join the research catalogue
Portals The research catalogue serves:
Journal for Artistic Research
a peer-reviewed international journal for all art disciplines
KC Research Portal
Research Portal of the Royal Conservatoire, The Hague
Norwegian Artistic Research Programme
The portal of the Norwegian Artistic Research Programme
Ruukku
Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / Studies in Artistic Research
University of Applied Arts Vienna
RC portal of the University of Applied Arts Vienna
Journal of Sonic Studies
A peer-reviewed, international journal on sound studies and auditory culture
Academy of Creative and Performing Arts
Portal of the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University
SHAPE - Artistic Research and Institutional Impact
SHAPE aims to describe the impact of artistic research within specific frameworks.
Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
Portal of Faculty of Fine Art, Music and Design
Polifonia
Polifonia
Codarts
Portal of Codarts, University of the Arts, Rotterdam
Stockholm University of the Arts
Stockholm University of the Arts (Uniarts) provides education and conducts research in the fields of choreography, film & media, opera and performing arts.
University of the Arts Helsinki
University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki.
Norwegian Academy of Music
A leading artistic and academic university college with over 600 students. Located in Oslo, Norway.
The Danish National School of Performing Arts
This portal is a platform for distribution of knowledge produced through artistic research at the Danish National School of Performing Arts.
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
VIS – Nordic Journal for Artistic Research