Mäki Teemu

Finland (residence) °1967
en

Artist / Writer / Director

(Doctor of Fine Arts, KuT / DFA)

www.teemumaki.com

Born: 1967.

Education: Doctor of Fine Arts 2005, Academy of Fine Arts, Helsinki, Finland.

Work history: Freelancer, except 2008–2013 when I was Professor of Fine Arts in Aalto University.

 

I'm an artist, Doctor of Fine Arts and Professor in Aalto University. I work in the fields of art, philosophy and politics by whatever means necessary. The results are usually some kind of visual art, theater, literature or theory.

 

For me art is the most flexible, versatile and comprehensive form of philosophy and politics.

fi

Taiteilija / Kirjailija / Ohjaaja

(Kuvataiteen tohtori, KuT)

www.teemumaki.com

Syntynyt: 1967.

Koulutus: Kuvataiteen tohtori (Kuvataideakatemia 2005).

Työhistoria: freelancer, paitsi 2008–2013, jolloin olin Kuvataiteen Professori Aalto-yliopistossa.

 

Olen taiteilija (s.1967 Lapualla), kuvataiteen tohtori (Kuvataideakatemia 2005). Työtäni on taiteen, politiikan ja filosofian parissa milloin milläkin välineellä toilailu. Puuhan tulokset ovat yleensä jonkin sortin kuvataidetta, teatteria, kirjallisuutta tai teoriaa.


Taide on minulle filosofian laajin muoto – se on joustavinta, monipuolisinta ja kokonaisvaltaisinta filosofiaa ja politiikkaa.


research

research expositions

  • open exposition comments (0)
  • open exposition comments (0)
  • open exposition comments (5)