Outi Turpeinen

comments

Exposition: Experience of Resistance -The Potential of Materiality and Spatiality in Artistic Research (30/01/2015) by Riikka Makikoskela
Outi Turpeinen 30/03/2015 at 13:43

The paper examines research with artistic process, which fits well in this publishing arena. The concept, images and title raise interest toward the topic of resistance in experience. The approach is clearly in the field of artistic research and opens up artistic processes. Historical information about other artist thinkers is also valuable and adds further value to this research-oriented paper.

 

I believe there is an interest in this topic in art historical and practice-led artistic research fields.

The research text makes an inquiry into artistic research by describing a working process in detail and reflecting on the ideas of other thinkers as well. There is an ambitious goal to change the working habits of the researcher in her own artistic working methods.

 

The ingress is clear and defines the context of the paper. The paper draws together central thinkers on the subject matter of how artists start their creative works. The description of one artistic process gives insight into the author’s own working method and also introduces some problems concerning material characteristics. Despite being early stage of the research the exposition gives a good example of a practice-led research as an ongoing process.


Exposition: Tilakokemuksia esitysinstallaatiossa (30/10/2013) by Elina Lifländer
Outi Turpeinen 08/12/2013 at 10:08

 

Outi Turpeinen

 

Artikkelin aihepiiri sopii hyvin julkaisun teemaan "Kokemus ja kokeellisuus taiteellisessa tutkimuksessa". Artikkelissa käsiteltiin kokemusta monesta eri näkökulmasta. Kirjoittajalla on selkeä tapa kirjoittaa ja hän ottaa havainnollisten ja konkreettisten esimerkkien avulla lukijansa hyvin huomioon. Myös kuvat tukevat tekstiä. Teksti on läpinäkyvää ja siten avointa, myös sen suhteen, että tutkija on vasta tutkimusprosessinsa alussa. Ekspositio kuvaa hyvin taiteellisen tutkimuksen prosessimaisuutta ja on hyvä esimerkki läpinäkyvästä analyysista.

 

Taiteen tekemien ja tekemisen analysointi on keskeisessä osassa tekstiä. Tekstin roolia osana suurempaa viitekehystä ja nimenomaan osana taiteellisen tutkimuksen traditiota käsitellään esimerkkien ja muiden ajattelijoiden avulla. Tekstin syvyys ja viittaukset muihin tekijöihin ovat tutkimuksen tässä vaiheessa riittävät. Teksti kuvineen on osa taiteellisen tutkimuksen genreä ja siinä tuo oman lisänsä tutkimuskentälle.

 

Tutkimusaihe on suhteutettu alan tutkimuskontekstiin, kuitenkin esim. viitteiden käyttö on melko vähäistä, mikä johtunee siitä, että teksti on tehty tutkimuksen alkuvaiheessa. Muiden installaatioiden analyysit syventävät kirjoittajan tekstiä, esim. rinnastus M. Mäkelän tutkimukseen samaisen tilan kokemuksesta syventää analyysiä. Tilan analyysi kolmesta näkökulmasta on erittäin hyvä tapa lähestyä aihetta. Monialaisen työprosessin kuvailu avaa tilallisen kokemuksen tuottamista tekijyyden näkökulmasta.

 

Ekspositiossa on esillä suppea kävijätutkimus, joka toimii lähinnä ajatusten herättäjänä jatkotutkimukselle. Teksti on kirjoitettu sujuvasti ja kuvien käyttö tukee tekstiä hyvin. Ekspositio on selkeästi tutkimuksen  alkuvaiheen teksti ja toimii sellaisena hyvin. Kirjoittaja on sujuvasanainen. Kaipasin loppuun vielä lyhyttä yhteenvetoa.

 

Vahvuudet: sujuva teksti, kuvat hyviä, prosessin kuvaus, rinnastus alan muihin tutkimuksiin.

 

Heikkoudet: kävijätutkimus niukka, yhteenveto loppuun puuttui.

 


join the research catalogue
Portals The research catalogue serves:
Journal for Artistic Research
a peer-reviewed international journal for all art disciplines
KC Research Portal
Research Portal of the Royal Conservatoire, The Hague
Norwegian Artistic Research Programme
The portal of the Norwegian Artistic Research Programme
RUUKKU - Studies in Artistic Research
Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / Studies in Artistic Research
University of Applied Arts Vienna
RC portal of the University of Applied Arts Vienna
Journal of Sonic Studies
A peer-reviewed, international journal on sound studies and auditory culture
Academy of Creative and Performing Arts
Portal of the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University
Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
Portal of Faculty of Fine Art, Music and Design
Polifonia
Polifonia
Codarts
Portal of Codarts, University of the Arts, Rotterdam
Stockholm University of the Arts (SKH)
Stockholm University of the Arts (SKH) provides education and conducts research in the fields of choreography, film & media, opera and performing arts.
University of the Arts Helsinki
University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki.
Norwegian Academy of Music
The artistic research portal of the Norwegian Academy of Music.
The Danish National School of Performing Arts
This portal is a platform for distribution of knowledge produced through artistic research at the Danish National School of Performing Arts.
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
The portal of Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design, Stockholm
NTNU
UNDER CONSTRUCTION. Description to be implemented
DMARC University of Derby
DMARC is the portal of the Digital and Material Artistic Research Centre at the University of Derby (UK).
The Research Catalogue server is operated at
KTH's IT-department