Outi Turpeinen

comments

Exposition: Experience of Resistance -The Potential of Materiality and Spatiality in Artistic Research (30/01/2015) by Riikka Makikoskela
Outi Turpeinen 30/03/2015 at 13:43

The paper examines research with artistic process, which fits well in this publishing arena. The concept, images and title raise interest toward the topic of resistance in experience. The approach is clearly in the field of artistic research and opens up artistic processes. Historical information about other artist thinkers is also valuable and adds further value to this research-oriented paper.

 

I believe there is an interest in this topic in art historical and practice-led artistic research fields.

The research text makes an inquiry into artistic research by describing a working process in detail and reflecting on the ideas of other thinkers as well. There is an ambitious goal to change the working habits of the researcher in her own artistic working methods.

 

The ingress is clear and defines the context of the paper. The paper draws together central thinkers on the subject matter of how artists start their creative works. The description of one artistic process gives insight into the author’s own working method and also introduces some problems concerning material characteristics. Despite being early stage of the research the exposition gives a good example of a practice-led research as an ongoing process.


Exposition: Tilakokemuksia esitysinstallaatiossa (30/10/2013) by Elina Lifländer
Outi Turpeinen 08/12/2013 at 10:08

 

Outi Turpeinen

 

Artikkelin aihepiiri sopii hyvin julkaisun teemaan "Kokemus ja kokeellisuus taiteellisessa tutkimuksessa". Artikkelissa käsiteltiin kokemusta monesta eri näkökulmasta. Kirjoittajalla on selkeä tapa kirjoittaa ja hän ottaa havainnollisten ja konkreettisten esimerkkien avulla lukijansa hyvin huomioon. Myös kuvat tukevat tekstiä. Teksti on läpinäkyvää ja siten avointa, myös sen suhteen, että tutkija on vasta tutkimusprosessinsa alussa. Ekspositio kuvaa hyvin taiteellisen tutkimuksen prosessimaisuutta ja on hyvä esimerkki läpinäkyvästä analyysista.

 

Taiteen tekemien ja tekemisen analysointi on keskeisessä osassa tekstiä. Tekstin roolia osana suurempaa viitekehystä ja nimenomaan osana taiteellisen tutkimuksen traditiota käsitellään esimerkkien ja muiden ajattelijoiden avulla. Tekstin syvyys ja viittaukset muihin tekijöihin ovat tutkimuksen tässä vaiheessa riittävät. Teksti kuvineen on osa taiteellisen tutkimuksen genreä ja siinä tuo oman lisänsä tutkimuskentälle.

 

Tutkimusaihe on suhteutettu alan tutkimuskontekstiin, kuitenkin esim. viitteiden käyttö on melko vähäistä, mikä johtunee siitä, että teksti on tehty tutkimuksen alkuvaiheessa. Muiden installaatioiden analyysit syventävät kirjoittajan tekstiä, esim. rinnastus M. Mäkelän tutkimukseen samaisen tilan kokemuksesta syventää analyysiä. Tilan analyysi kolmesta näkökulmasta on erittäin hyvä tapa lähestyä aihetta. Monialaisen työprosessin kuvailu avaa tilallisen kokemuksen tuottamista tekijyyden näkökulmasta.

 

Ekspositiossa on esillä suppea kävijätutkimus, joka toimii lähinnä ajatusten herättäjänä jatkotutkimukselle. Teksti on kirjoitettu sujuvasti ja kuvien käyttö tukee tekstiä hyvin. Ekspositio on selkeästi tutkimuksen  alkuvaiheen teksti ja toimii sellaisena hyvin. Kirjoittaja on sujuvasanainen. Kaipasin loppuun vielä lyhyttä yhteenvetoa.

 

Vahvuudet: sujuva teksti, kuvat hyviä, prosessin kuvaus, rinnastus alan muihin tutkimuksiin.

 

Heikkoudet: kävijätutkimus niukka, yhteenveto loppuun puuttui.