Sergio Montero Bravo

Chile, Sweden (residence), Sweden (citizenship) °1980
research interests: artistic research, art, design, architecture, ecologies, rural encounters, education
en

Sergio Montero Bravo is an artist, architect, designer, researcher and associate professor at Konstfack University of Art, Craft & Design. He is also an INLAND member – an artist organization and one of the Lumbung members of Documenta 15. In his practice, he explores oppositional narratives to the anthropocentric discourse in order to re-establish lost relationships and find ways away from global warming. His work focuses on installations that territorializes artistic processes into places intertwined with institutions and academic disciplines as well as non-academic fields together with communities. The objective is to advance knowledge on how artistic interventions can make narratives that inspire to mutual beneficial relationships with nonhuman worlds visible.

 

(sv)

Sergio Montero Bravo är verksam inom fälten konst, formgivning och arkitektur. Han är också verksam inom forskning som lektor på Konstfack och I konstnärskollektivet INLAND, som just nu är aktivt som en av flera Lumbung medlemmar under Documenta 15. I sin praktik utforskar han motberättelser till den antropocentriska diskursen i syfte att återupprätta försvunna relationer och hitta fler vägar bort från globala uppvärmningen. Hans arbete fokuserar på att bygga installationer som territorialiserar konstnärliga processer i livsmiljöer där discipliner, institutioner, samhällen och ekologier möts. Målet är att utveckla kunskap om konstnärliga processers förmåga att synliggöra berättelser som inspirerar till mer ömsesidiga förhållanden till icke mänskliga världar.


research

research expositions

  • open exposition comments (0)