Exposition

Soft to the Touch: Performance, Vulnerability, and Entanglement in the Time of Covid (2021)

Jennifer Torrence
Jennifer Torrence

About this exposition

en
What is the nature of human touch and human contact in contemporary music performance, both in general and in the context of the COVID-19 pandemic? In a time when bodies must be kept at several meters distance, what comes of works which explicitly call for closeness, physical contact, and sharing? How might these works be interpreted differently in light of the COVID-19 pandemic? Percussionist and performer Jennifer Torrence reflects on the impact of the pandemic on her artistic practice and on her research as part of the project entitled Performing Precarity, which seeks to explore the inherent risks in performance when musicians and audiences are entangled in codependent structures. In light of COVID-19, this exposition attempts to unfold and trace modes of vulnerability in contemporary music performance—from human contact via eye contact and physical touch, to the precarious negotiation of shared space—and to reflect on how such encounters might breed new understandings and knowledge.

sv
Vilken roll fyller mänsklig beröring och kontakt i nutida framföranden av musik – både i allmänhet och i de sammanhang som skapats av covid-19-pandemin? Vad händer med arbeten som explicit insisterar på närhet, fysisk kontakt, och delande i en tid när kroppar måste hålla flera meters avstånd från varandra? Hur kan dessa arbeten tolkas i ljuset av pandemin? I sitt arbete reflekterar slagverkaren Jennifer Torrence över vilken påverkan pandemin har på hennes konstnärliga praktik och forskning. Arbetet är en del av projektet *Performing Precarity*, som utforskar de risker som är inneboende i musikaliska framföranden när musiker och publik ingår i strukturer präglade av ömsesidigt beroende. Expositionen syftar till att avtäcka de former av sårbarhet som uppstår i samtida musikaliska framföranden – från mänsklig kontakt genom blickar och beröring till det osäkra förhandlandet av delat utrymme. Expositionen reflekterar också över hur sådana möten kan bidra till ny förståelse och kunskap.
typeresearch exposition
keywordsVulnerability, Covid, Corona, Touch, Performance, Entanglement, Sight, Sound, Communication, Music, contemporary music, new musical works, new music, precarious, proximity, listening, Energy, percussion, entanglement, discomfort, contagion, crisis, senses
date08/11/2020
published19/10/2021
last modified19/10/2021
statuspublished
share statusprivate
affiliationNorwegian Academy of Music
copyrightJennifer Torrence
licenseCC BY-NC-ND
languageEnglish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/1040522/1040523
doihttps://doi.org/10.22501/vis.1040522
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue6. VIS Issue 6
external linkwww.jennifertorrence.com


Simple Media

id name copyright license
1053745 Music for two players II. 1963. Mieko Shiomi All rights reserved
1053751 Music for two players II. 1963. Mieko Shiomi All rights reserved
1053795 soundtouch warsaw JENNIFER ELIZABETH TORRENCE All rights reserved
1054979 Screen Shot 2020-11-21 at 17.21.19 Michal Rasmus All rights reserved
1054991 Screen Shot 2020-11-21 at 17.21.19 michal rasmus All rights reserved
1055007 Screen Shot 2020-11-21 at 17.21.19 michal rasmus All rights reserved
1056133 Performing Precarity performs B JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1056141 In discussion JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1102718 Shiomi, Music for two players I JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1102792 Jen Shiomi reflection (1) JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1102796 Jennifer Torrence Shiomi reflection JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1102798 Shiomi Ellen reflection Ellen Ugelvik All rights reserved
1102801 ellen profile JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1102802 jen profile JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1122629 Korale Jennifer Torrence All rights reserved
1122649 Reflecting Shiomi Jennifer Torrence All rights reserved
1122650 Reflecting Shiomi Jennifer Torrence All rights reserved
1124171 ellen close JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1124178 ellen close shiomi JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1124185 hands JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1124191 hands JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1124292 Jennifer Torrence CV 2021_January_18 JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1124296 feldman.theking (1) JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1124298 From an imaginary landscape 04-01-2021 JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1124300 composer collaboration graph JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1124303 Jen Shiomi reflection (1) JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1125929 TEST PDF JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1126202 Soft to the Touch TEST 23012021 - Google Docs JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1128085 Soft to the Touch TEST PDF JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1128281 Soft to the Touch TEST PDF (1) JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1128289 Torrence_Soft to the Touch_text only_25 January 2021 (1) JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1129905 Torrence_Soft to the Touch_text only_26 January 2021 JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1130758 Second Drop 260121(With slow transitions) JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1131467 Second Drop 260121(With slow transitions_First Part changed) JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1132423 Torrence_Soft to the Touch_text only_27 January 2021 JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1133006 Torrence_Soft to the Touch_27 January 2021 JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1133009 Torrence_Soft to the Touch_27 January 2021 (1) JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1136084 Torrence_Soft to the Touch_28 January 2021 (1) JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1136513 Torrence_Soft to the Touch_29 January 2021 JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1136790 Torrence_Soft to the Touch_29 January 2021 (1) JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1137443 Torrence_Soft to the Touch_30 January 2021 JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1138161 Torrence_Soft to the Touch_30 January 2021 (1) JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1138302 Torrence_Soft to the Touch_30 January 2021 (2) JENNIFER TORRENCE All rights reserved
1328306 Torrence_Soft to the Touch_31 august 2021 part 2 Jennifer Torrence All rights reserved
1328308 Torrence_Soft to the Touch_31 august 2021 part 2 Jennifer Torrence All rights reserved
1362943 (Credit)First Drop_Soundtouch140921(3) Jennifer Torrence All rights reserved
1362945 ritual 1 Inga Margrete Aas All rights reserved
1362954 ritual 1 Inga Margrete Aas All rights reserved
1362957 physical sensations of the sound Inga Margrete Aas All rights reserved
1362959 physical sensations of the sound Inga Margrete Aas All rights reserved
1362962 R05_0023 Inga Margrete Aas All rights reserved
1362965 acwholerecording Anne Cecilie Lie All rights reserved
1362967 inga 2 new Inga Margrete Aas All rights reserved
1362968 inga 2 new audio Inga Margrete Aas All rights reserved
1362973 leasoundtouch Lea Tetrick All rights reserved
1362975 leasoundtouch Lea Tetrick All rights reserved
1382408 Soft to the touch PDF Jennifer Torrence All rights reserved
1386406 FINAL Torrence_Soft to the Touch 5 10 21 Jennifer Torrence All rights reserved
1386414 FINAL Torrence_Soft to the Touch 5 10 21 Jennifer Torrence All rights reserved
1386416 FINAL Torrence_Soft to the Touch 10 10 21 Jennifer Torrence All rights reserved
1386507 FINAL Torrence_Soft to the Touch 11 10 21 Jennifer Torrence All rights reserved

Comments are only available for registered users.