Exposition

Corona Influentia och den mörkare materian (2021)

Timo Menke
Timo Menke

About this exposition

en
In my practice as an artist, I constantly return to the dark agency of cosmic and (micro)biological matter. I explore how it may transform, “infect” or enter into symbiotic relationships, that are linguistic, visual, and trans-material in the spirit of Karen Barad. The aim of my work is to offer an outline of what I refer to as a dark enlightenment, by using the ontological and epistemological discourses that humans are entangled in. This text is a manuscript for a performance lecture about bats, viruses, and dark matter, illuminated by a Corona inside Plato’s cave. Similar to and in contrast with the microscopic size of the virus, the pandemic is not here understood as the ultimate disaster, but rather as a footnote in a much vaster narrative that involves a manifold of associated phenomena, related to Timothy Morton’s hyperobject. From the view point of speculative realism, object-oriented ontology, and hauntology, the virus may be capable of hiding future consequences that dwell in our darkened contemporary world. In short, the manuscript may be understood as a contribution to the dark microhistory of an infection. The current version of my work was adapted for online publication, with visual elements of composition.

sv
I min konstnärliga praktik återkommer jag ständigt till den mörka agensen hos kosmisk liksom (mikro)biologisk materia. Jag undersöker hur den kan transformera, “smitta” eller ingå symbios med människan språkligt, bildligt och trans-materiellt i Karen Barads anda. Utifrån den ontologiska och epistemologiska diskurs som människan är intrasslad i, försöker jag arbeta fram vad jag kallar för en mörk upplysning. Texten utgör ett manus till en performativ läsning av fragment om läderlappar, virus och mörk materia, upplysta av en Corona i Platons grotta. Både i kontrast till och i likhet med virusets mikroskopiska storlek förstås pandemin här inte som den ultimata katastrofen, utan som en fotnot i ett större narrativ av sammankopplade fenomen, i riktning mot bland annat Timothy Mortons hyperobjekt. Betraktad utifrån spekulativt realistiska, objekt-orienterat ontologiska och hauntologiska perspektiv kan smittan dölja framtida effekter som är inkuberade i en liksom förmörkad och akut samtid. Som manus för en performativ läsning, med omkväden och sceniska anvisningar i marginalen, kan texten läsas som ett bidrag till en smittans mikrohistoria i mörkrets tecken. Presentationen i det föreliggande formatet är anpassat för webben med visuella och grafiska gestaltningselement.
typeresearch exposition
keywordsdarkness, dark matter, pandemic, materiality, New Materialism, OOO, phenomenology, Speculative Realism, Agential realism
date22/11/2020
published19/10/2021
last modified19/10/2021
statuspublished
share statusprivate
copyrightTimo Menke
licenseAll rights reserved
languageSwedish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/1046536/1046537
doihttps://doi.org/10.22501/vis.1046536
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue6. VIS Issue 6


Simple Media

id name copyright license
1126950 PlatonCave1 John D'Alembert CC BY-NC-ND
1149471 ObjectsInMirror1 Pratheep P S CC BY-NC-ND
1149472 ObjectsInMirror2 Scheinwerfermann CC BY-NC-ND
1156981 RhinolophusSinicus1 Naturalis Biodiversity Center CC BY-NC-ND
1157000 BatmanContagion1 DC Comics CC BY-NC-ND
1157032 RhinolophusSinicus2 Naturalis Biodiversity Center CC BY-NC-ND
1157062 Punktalfabet1 Synskadades Riksförbund CC BY-NC-ND
1157081 Batcave1 DC Comics CC BY-NC-ND
1157100 Batwomancave1 Scientific American CC BY-NC-ND
1157110 CoronaBatmanContagion1 DC Comics CC BY-NC-ND
1157752 Recycle1 Cbuckley, Jpowell CC BY-NC-ND
1157782 Nanographics1 Nanographics GmbH CC BY-NC-ND
1157783 CoronaDeFerrer2 José Joaquín de Ferrer CC BY-NC-ND
1157790 SolarEclipse1 NASA CC BY-NC-ND
1157813 PlatosCave2 Veldkamp, Gabriele and Maurer, Markus CC BY-NC-ND
1157876 SVT1 SVT CC BY-NC-ND
1305846 CoronaRefrain Timo Menke CC BY-NC-ND
1306301 CoronaPostludium Timo Menke CC BY-NC-ND
1306703 CoronaPreludium Timo Menke CC BY-NC-ND
1306935 FacemaskCyanotype Timo Menke CC BY-NC-ND
1307901 Vantablack Surrey NanoSystems CC BY-NC-ND

Comments are only available for registered users.